Sa oled siin

Uudised

18.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tartu Hiie Kooli õpetaja tunnistati Euroopa uuendusmeelseimaks

Microsofti uuendusmeelsete õpetajate foorumit korraldati käesoleval aastal teistkordselt ning foorumi eesmärk on edendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) kasutamist õppetöös. Kõigil foorumil osalenud õpetajatel oli võimalik esitada kohapeal välja kuulutatud konkursile uuenduslikke,...
18.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Õppeaasta väärt tegu

Õppeaasta lõpp on kokkuvõtete tegemise aeg. Eestis on palju koole, kus koolijuhtide, koolipidajate või  õpetajate initsiatiivil on algatatud kooliarendusprojekte, mis on suunatud õppetöö mitmekesistamisele ja lapse arengu toetamisele. Head algatused väärivad tunnustamist ning kogemused...
13.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tõukefondide toetusel alustab tegevust kuus doktorikooli

Teises taotlusvoorus esitati kaheksa doktorikooli projekti, millest seitse tunnistati nõuetele vastavaks. Kuus nõuetekohast taotlust laekus Tartu Ülikoolilt, üks Tallinna Tehnikaülikoolilt. Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) valikukomisjon otsustas rahuldada kõik nõuetekohaselt vormistatud...
11.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Noortefoorumil tutvustatakse noorsootöö tulevikuplaane

Foorumi põhiteemad on erinevate riikide noortepoliitikas toimunud arengute tutvustamine, Euroopa Komisjoni tegevus noortevaldkonnas ja arengusuunad Eesti noorsootöös.Kuuele piirkondlikule eelfoorumile järgneva foorumi eesmärk on kokku leppida noortepoliitika ja noorsootöö arengusuunad aastateks...
11.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Struktuurifondide toel käivitub 30 uut haridusprojekti

II taotlusvooru tulemusel sõlmitakse rahastamisleping 17 organisatsiooniga 30 projekti läbiviimiseks. Toetust saavad: Eesti Masinatööstuse Liit, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (2 projekti), Tartu Ülikool (10 projekti), Tallinna Tehnikaülikool (3 projekti), Tallinna Ülikool, Audentese...
10.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Kõrghariduse kvaliteedi üle arutletakse konverentsil

Konverentsi eesmärgiks on tutvustada ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide tegevusi õppe kvaliteedi kindlustamisel ning anda ülevaade vastavatest arengutest riigi tasandil. Rektorite Nõukogu esimees Jaak Aaviksoo tutvustab Eesti Avalike Ülikoolide Kvaliteedilepet, Tiit Kaps ülikoolide...
09.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Ilmunud on saatesarja „Ametilood” kogumik

Eesti Televisiooni ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ühistöös ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel on kolme aasta jooksul valminud 42 saadet sarjas Ametilood. See on sari, kus saame aimu tänasest tööelust, võime pilku heita erinevate elualade ja ametite huvitavatele külgedele. Paljude...
09.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti ja Iirimaa koolid tähistavad 9. maid Euroopa Liidu sünnipäevana videokonverentsiga

Ühtlasi kuulutab Iirimaa selle konverentsiga oma maal programmi Sõpruskoolid Euroopas avatuks. Eestis kuulutati programm avatuks juba 3. detsembril 2004.  Iirimaa eTwinning-avamiskonverentsil osaleb Iiri haridusminister Sile De Valera T.D. ja Euroopa komisjoni esindaja Eugenio Rivière. 10-...
05.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Kutse pressikonverentsile

Pressikonverentsil avab minister Mailis Reps, kutsehariduse arengukavas sisalduvaid kõige olulisemaid uuendusi tutvustavad Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Andres Pung ja kutsehariduse talituse juhataja Kalle Toom. Pressikonverentsil osalevad ja...
05.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Mailis Reps tutvub Narva hariduseluga

Kohtumiste ajakava:10.00 – 10.45 Narva Linnavolikogu, kohtumine saadikutega ja Keskerakonna liikmetega; teemad: venekeelne haridus, hariduse finantseerimine, Riigi Kinnisvara AS 11.00 – 11.20 Kreenholmi Gümnaasium11.30 – 12.00 Lasteaed Päikene, teema: koolieelne keelekümblus12.10 – 12.50 Kesklinna...

Lehed