Sa oled siin

Uudised

15.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Selgus Göttingeni ülikooli eesti keele lektor

Haridus- ja Teadusministeerium maksab lektorile palga, korvab tervisekindlustuse ning sõidukulud Göttingeni ja tagasi kaks korda aastas.Korralist eesti keele õpet Saksamaal Göttingeni ülikoolis on 2005/2006. õppeaastast võimalik alustada tänu riigipoolsele ligi neljandiku võrra suurenenud toetusele...
15.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Homme kirjutatakse lõpukirjandit

Eestikeelset kirjandit kirjutab 10 125 õpilast ning venekeelset 3955 õpilast. Võrreldes eelmise aastaga on kirjandikirjutajaid 203 õpilase võrra rohkem.Kokku toimub 14 riigieksamit nii eesti kui vene keeles, eksamiperioodi lõpetab füüsika lisaeksam 16. juunil. Sarnaselt eelmisele aastale on ka...
14.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Peterburis tähistatakse Wiedemanni 200. sünniaastapäeva

Peterburi ülikoolis toimub rahvusvaheline eesti keele päev „Akadeemik Ferdinand Johann Wiedemann 200”, mille avavad Emakeele Seltsi esimees professor Mati Erelt ja Peterburi ülikooli filoloogiateaduskonna dekaan professor Sergei Bogdanov.Eesti ja vene keeles peetavad ettekanded käsitlevad lisaks...
11.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Õues õppimise võimalusi tutvustatakse seminaril

Seminari eesmärk on tutvustada, millist tulu võib tuua loodustundide õues läbiviimine ning milliseid metoodilisi abimaterjale ja õppevahendeid selleks on vaja.  Avaseminarile oodatakse koolijuhte, õpetajaid, looduskeskuste ja keskkonnaorganisatsioonide esindajaid ning teisi huvilisi.Seminar...
08.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Algab kasvatusteaduslike tööde konkurss

Konkursi eesmärk on väärtustada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust kasvatusteaduslike uurimistööde tegijatele.Välja antakse viis preemiat järgmistes kategooriates: eesti keeles publitseeritud teadustööd, võõrkeeles publitseeritud teadustööd,...
07.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Algab kaheksas soome keele olümpiaad

Olümpiaadil osaleb 23 tublimat soome keele oskajat 12 koolist. Olümpiaadil lahendatakse kolme tunni vältel sõnavara-, grammatika-,  kuulamis- ja tekstimõistmisülesandeid, samuti läheb arvesse vestlus- ja  kirjutamisoskus.Kell 15.00-16.30 esinevad osavõtjatele ja õpetajatele professor...
06.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Selgusid Eesti parimad noorfilosoofid

Kõigi osaülesannete kokkuvõttes osutusid parimateks ja pälvisid õiguse Eesti esindamiseks rahvusvahelisel olümpiaadil Tallinna Prantsuse Lütseumi abiturient Kaarel Vaidla ja sama kooli 11. klassi õpilane Vaiko Veikat. Kolmanda koha saavutas Kuressaare Gümnaasiumi 10. klassi õpilane Martin Palm....
06.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tutvustatakse õpilaste keskkonna-alaseid uurimistöid

Sel aastal laekus 35 tööd 42 autorilt 16 koolist. Autorid on nii eesti kui vene õppekeelega koolide 5.-12. klassi õpilased. Autorid tutvustavad oma uurimistöid teadlastest, õpetajatest ja erialaspetsialistidest koosnevale žüriile stendiettekannetes. Tööde temaatika on väga lai. Uuriti Tallinna...
04.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Selgusid loodusteaduste olümpiaadi võitjad

Üldvõidu tõi Maritile ülekaalukas võit teooriavoorus, kus ta valis lahendamiseks integreeritud loodusteaduste mooduli, ja edukas esinemine olümpiaadi teisel päeval toimunud eksperimentaalses voorus.   Loodusteaduste olümpiaadile oli kutsutud osalema102 õpilast füüsika-, keemia- ,...
01.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Täna toimub konverents Ferdinand Johann Wiedemann 200

Konverentsi avab akadeemik Richard Villems, Wiedemanni fenomenist kõneleb akadeemik Huno Rätsep, professor Karl Pajusalu tutvustab Wiedemanni eesti keele grammatikaid ja dr Urmas Sutrop Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamatut, akadeemik Arvo Krikmanni ettekanne keskendub Wiedemannile kui rahvaluule...

Lehed