Sa oled siin

Uudised

03.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Riigi toetus TÜ Teaduskoolile kasvab

Toetuse eesmärk on teaduskooli kujundamine andekate laste ning haridusprogrammide arenguga tegelevaks keskuseks, kus saaksid täiendõpet õpilased ja õpetajad ning nõustamist lapsevanemad.Haridus- ja teadusminister Toivo Maimets rõhutas, et kõigile õpilastele peab olema kättesaadav võimetekohane...
03.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Riik jätkab kõrgharidusega spetsialistide tellimist senistel põhimõtetel

Rakenduskõrghariduses on prioriteetsed õppesuunad tehnikaalad, arvutiteadused, tootmine ja töötlemine, tervis ja isikuteenindus.Otsustamisel võeti aluseks Riigikogus ja Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud riiklikud arengukavad ning ekspertküsitluse tulemused, samuti lõpetajate valdkondliku...
02.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Koolijuhid kogunevad Tartusse aastakonverentsile

Konverentsi ettekannetes keskendutakse nii tänase päeva probleemidele kui tulevikku vaatamisele. Üldkogul esinevad ettekannetega haridus- ja teadusminister Toivo Maimets, Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Olav Aarna, Tartu Ülikooli rektor Jaak Aaviksoo, Eestimaa Looduse Fondi nõukogu esimees...
31.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Algab üliõpilasstipendiumi konkurss välis-eestlastele

Sel aastal valitakse kandidaatide seast välja kuni 8 stipendiaati. Aastatel 2002-2004 on stipendiumi saanud 15 ida-aladelt pärit välis-eestlast. Tänavu on konkurss esmakordselt avatud ka Välis-Eesti lääne kogukondadele. Välis-eestlaste toetamiseks loodud Rahvuskaaslaste programmi...
27.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Hariduse Kutsenõukogu kogunes esimest korda

Koosolekul anti ülevaade kutsekvalifikatsiooni süsteemist ja kutsenõukogu tegevuspõhimõtetest. Kutsenõukogu tutvus Õpetaja V kutsestandardi senise ettevalmistusprotsessiga ning läbiviidud arvamusküsitlusega.Kutsenõukogu otsustas: 1) Iga kutsenõukogu liige vastutab õpetaja kutsestandardi projekti...
27.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Valminud on vestmik türgi keele huvilistele

“Eesti keelel baseeruvaid türgi keele õppematerjale on väga vähe, kuid türgi keele kõnelejaskond maailmas on suur,” märkis ministeeriumi keeletalituse juhataja Tõnu Tender. “Vajadus vestmiku järele oli olemas, Eesti inimesed kasutavad avardunud liikumisvõimalusi aktiivselt, paljud reisivad Türki,...
27.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets osaleb Pariisis bioeetika-alaste juhiste väljatöötamisel

Minister on alalise 35-liikmelise ekspertide komitee liige. Käimasoleva sessiooni tulemusena antakse UNESCO liikmesriikide esindajatele üle viimase pooleteise aasta jooksul valminud bioeetika-alased juhised, mida liikmesriigid peaksid järgima teadusliku uurimistöö, meditsiinikorralduse ja...
26.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Türi Tehnika- ja Maamajanduskool pälvis kvaliteediauhinna

„Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli võib nimetada näidiskooliks, mis on teistele koolijuhtidele kõrgema kvaliteedi poole püüdlemisel ja õpilase heaolust lähtumisel heaks eeskujuks,” ütles Kallas.Eestis on kokku 67 kutseõppeasutust, millest konkursil osalenud 11 kooli nimetas kantsler tublideks ning...
25.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Esimest korda antakse välja kutseõppeasutuste kvaliteediauhind

Konkursil osalenud 11 kooli nimetas haridus- ja teaduministeeriumi kantsler Jaan Kallas tublideks ning kuut parima kandidaadiks väljavalitut silmapaistvalt tublideks.Lisaks nimetatud koolidele osalesid veel Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakool, Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool, Tallinna...
24.01.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Koolid saavad holokausti-teemalise filmi

Film “Outcast” (“Väljatõugatud”) on valminud Yad Vashemi Rahvusvahelise Holokausti Uurimise Keskuse ja Iisraeli Välisministeeriumi koostöös. Ajalooline film on hea õppematerjal, seda saab kasutada nii Saksamaa ajaloo parema mõistmise eesmärgil kui ka holokausti käsitlemisel ajalootundides. Filmi...

Lehed