Sa oled siin

Uudised

27.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti õpilased osalevad PISA-uuringu eeltestis

Eeltesti valimisse kuuluvad 1989. aastal sündinud nii eesti kui ka vene õppekeelega koolide õpilased. Eesti õppekeelega õpilasi osaleb testis 44 koolist 1300  ja vene õppekeelega õpilasi 23 koolist 650. Eeltesti valimisse ei kuulu kutseõppeasutuste õpilased, põhitesti valimisse kuuluvad ka...
26.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Europassi tutvustatakse konverentsil

Europassi all mõistetakse kvalifikatsioonide ja kutseoskuste ühtset üle-euroopalist raamistikku, mis lihtsustab nende tunnustamist Euroopa erinevates riikides. Europassi projekti eesmärk on kergendada ja edendada tööjõu vaba liikumist Euroopa riikides.Europassi koondatakse olulisemad töö otsimiseks...
25.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Avaneb taas võimalus EL haridusmeetmest raha taotleda

Tegemist on kolmanda vooruga Euroopa Liidu struktuurifondide haridusmeetmes 1.1 „Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem” ning see on avatud organisatsioonidele, mis tegelevad kutsehariduse, kõrghariduse ja elukestva õppe eesmärkide...
22.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Kutse uuringu tulemuste tutvustamisele

Uuringus käsitleti järgmisi teemasid: üldhariduskoolide teeninduspiirkonnad ja õpilaste liikumine omavalitsuste vahel; muutused koolivõrgus; koolivõrgu regionaalne aspekt ja maakondade hariduse arengukavad; koolivõrgu modelleerimine; hea kool ja valikud kvaliteetse hariduse kättesaadavuse tagamisel...
20.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Pedagoogiliste kirjutiste võistlus

Johannes Käisi 120. sünniaastapäevale pühendatud kirjutiste võistluse eesmärkideks on ergutada õpetajaskonda taasavastama Johannes Käisi ideid ja nende tänapäevaseid rakendusi, toetada pedagoogiliste ideede järjepidevuse mõtestamist Johannes Käisi vaadete ja pedagoogiliste põhimõtete alusel ning...
20.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Väike-Maarjas toimub keelepäev

Ettekandega „Mis on keeletehnoloogia?” esineb Wiedemanni keeleauhinna 2005. a laureaat akadeemik Haldur Õim, teemal „Keelenorm ja keelekaitse” räägib professor Tiit- Rein Viitso, raamatut „Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind 1989 – 2003” esitleb selle koostaja, Wiedemanni juubeliaasta...
18.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti kõrgkoolidesse tuleb seitse väliseestlast

Tänavu oli konkurss esmakordselt avatud ka Välis-Eesti lääne kogukondadele. Aastatel 2002-2004 on stipendiumi saanud 15 ida-aladelt pärit välis-eestlast. Stipendiumi võisid taotleda kesk- või kõrgharidusega noored välis-eestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased kümme aastat....
15.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Selgus Göttingeni ülikooli eesti keele lektor

Haridus- ja Teadusministeerium maksab lektorile palga, korvab tervisekindlustuse ning sõidukulud Göttingeni ja tagasi kaks korda aastas.Korralist eesti keele õpet Saksamaal Göttingeni ülikoolis on 2005/2006. õppeaastast võimalik alustada tänu riigipoolsele ligi neljandiku võrra suurenenud toetusele...
15.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Homme kirjutatakse lõpukirjandit

Eestikeelset kirjandit kirjutab 10 125 õpilast ning venekeelset 3955 õpilast. Võrreldes eelmise aastaga on kirjandikirjutajaid 203 õpilase võrra rohkem.Kokku toimub 14 riigieksamit nii eesti kui vene keeles, eksamiperioodi lõpetab füüsika lisaeksam 16. juunil. Sarnaselt eelmisele aastale on ka...
14.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Peterburis tähistatakse Wiedemanni 200. sünniaastapäeva

Peterburi ülikoolis toimub rahvusvaheline eesti keele päev „Akadeemik Ferdinand Johann Wiedemann 200”, mille avavad Emakeele Seltsi esimees professor Mati Erelt ja Peterburi ülikooli filoloogiateaduskonna dekaan professor Sergei Bogdanov.Eesti ja vene keeles peetavad ettekanded käsitlevad lisaks...

Lehed