Sa oled siin

Uudised

29.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Baltimaade haridusministrid kohtuvad Saaremaal

Kohtumise olulisemateks teemadeks on rahvusvahelised haridusuuringud (PISA, TIMSS), kõrghariduse rahvusvahelistumine  ning muukeelne haridus. Neid teemasid käsitlevad kahe päeva vältel ka kolme riigi esindajatest koosnevad töörühmad.Kohtumine algab neljapäeval, 01 juulil kell 9.00 Pädaste...
28.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Abituriendid apelleerivad eksamitulemusi

Neist Eesti keele kirjand - 199 avaldust, Matemaatika - 92 avaldust, vene keele kirjand - 185 avaldust, Ajalugu - 79 avaldust, Inglise keel - 16 avaldust,Bioloogia - 41 avaldust, Eesti keel - 28 avaldust, Ühiskonnaõpetus - 6 avaldust, Keemia - 8 avaldust, Geograafia - 5 avaldust, Füüsika - 3...
22.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Konverents “Eesti keel ja kultuur maailmas II”

Kolme päeva jooksul leiab käsitlemist lai teemadering: eesti keele arengusuundumused, eesti keel ja Euroopa Liit, Eesti uuem kirjandus, suundumused tänapäeva Eesti ühiskonnas, Eesti õigusruumi ülesehitus ja toimimine, kultuurikorraldus Eestis, Eesti kultuurialane välissuhtlus ja Eesti maastike keel...
18.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Lõpudokumentide registri tarkvara töö on taastatud

17.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Lõpudokumentide trükkimisest

Järviste sõnul tegeleb Cell Networks jooksvalt vigade parandamisega ja  hetkel süsteem töötab, kuid on aeglane. „Koolidel, kus on täna aktused ja seetõttu dokumentide trükkimisega väga kiire, palume ühendust võtta telefonil 7 350 135, nende jaoks on oleme tekitanud tagavaraplaani” rääkis...
17.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Algavad koolitused Euroopa tõukefondidest raha taotlejatele

Taotlejate teavitamiseks korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove ja HTM Koolivõrgu Büroo juunis ja juulis koolitused kuues Eesti piirkonnas, kuhu on oodatud kõik huvilised üle Eesti, kelle organisatsioon planeerib lähiaastatel taotleda toetust meetmest 1.1. Koolitustest osavõtt on...
16.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Teaduse riikliku rahastamise kontseptsioon on valmis tutvustamiseks

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsleri Kristjan Halleri sõnul tingis  vajaduse  teaduse rahastamissüsteemi uue kontseptsiooni  järele tõsiasi, et teaduse praegune finantseerimissüsteem on  elule jalgu  jäämas. „Päris   rahul ei ole ei teadlased ega ühiskond...
14.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Riigieksamite tulemusi saab vaidlustada alates 21. juunist

Apellatsioonikomisjoni sekretär Kristi Mere selgitas, et  ametlikuks saavad riigieksamite tulemused alles siis, kui nad on väljastatud paberkandjal oleval riigieksami tunnistusel Riiklikust Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusest. „ See toimub tänavu 21. juunil ning seepärast alustatakse ka...
14.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Kutseõpetajad saavad osa rahvusvahelisest kogemusest

SA Innove infojuhi Tiina Samarüütli sõnul on igal rahvuslikul võrgustikul oma koordinaator, konkreetsed eesmärgid ja tegevuskavad, mis on otseselt seotud kohalike vajadustega. “Samas lüüakse kaasa ka üleeuroopaliste eesmärkide täitmisel, mille raames korraldatakse temaatilisi seminare, viiakse läbi...
14.06.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus - ja teadusministeerium toetab lasterikaste perede laste huvialaharidust

Lepinguga pikendatakse Eesti Lasterikaste Perede Liidu ja Haridusministeeriumi vahel 2002. aastal esimest korda sõlmitud kokkulepet. Ministeerium toetab lasterikastest peredest noorte huvialaharidust 400 000 krooniga. Seadusjärgselt on noorsootöö, sealhulgas huvialahariduse kättesaadavuse toetamine...

Lehed