Sa oled siin

Uudised

09.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Ilmunud on saatesarja „Ametilood” kogumik

Eesti Televisiooni ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ühistöös ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel on kolme aasta jooksul valminud 42 saadet sarjas Ametilood. See on sari, kus saame aimu tänasest tööelust, võime pilku heita erinevate elualade ja ametite huvitavatele külgedele. Paljude...
09.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti ja Iirimaa koolid tähistavad 9. maid Euroopa Liidu sünnipäevana videokonverentsiga

Ühtlasi kuulutab Iirimaa selle konverentsiga oma maal programmi Sõpruskoolid Euroopas avatuks. Eestis kuulutati programm avatuks juba 3. detsembril 2004.  Iirimaa eTwinning-avamiskonverentsil osaleb Iiri haridusminister Sile De Valera T.D. ja Euroopa komisjoni esindaja Eugenio Rivière. 10-...
05.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Kutse pressikonverentsile

Pressikonverentsil avab minister Mailis Reps, kutsehariduse arengukavas sisalduvaid kõige olulisemaid uuendusi tutvustavad Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Andres Pung ja kutsehariduse talituse juhataja Kalle Toom. Pressikonverentsil osalevad ja...
05.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Mailis Reps tutvub Narva hariduseluga

Kohtumiste ajakava:10.00 – 10.45 Narva Linnavolikogu, kohtumine saadikutega ja Keskerakonna liikmetega; teemad: venekeelne haridus, hariduse finantseerimine, Riigi Kinnisvara AS 11.00 – 11.20 Kreenholmi Gümnaasium11.30 – 12.00 Lasteaed Päikene, teema: koolieelne keelekümblus12.10 – 12.50 Kesklinna...
05.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeeriumi abiministriks sai Erkki Piisang

Abiministri ülesandeks on juhtida ministrilt saadud volituste piires ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvates küsimustes struktuuriüksusi, korraldada ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi ning täita muid ministri antud ülesandeid. Abiministrina saavad Erkki Piisangi valdkondadeks...
04.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Algab Riia Eesti Keskkooli eesti keele õpetaja konkurss

Läti eesti seltsi algatusel 1989. aastal taasavatud eesti keele süvaõppega Riia Eesti Keskkoolis õpivad eesti-läti segaperekonnast pärit lapsed, eestlased, kelle vanemad on Eestist ajutiselt Riiga tööle tulnud ja lätlased, kes tunnevad huvi eesti keele ja kultuuri vastu. Algklassides toimub õpetus...
02.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Noorsootöö foorum toimub noortelinnas Pärnus

Foorumi eesmärk on tõmmata joon alla aasta algusest saati toimunud aruteludele noorsootöö strateegia 2006-2013 teemal ning leppida kokku arengusuunad aastateks 2006-2013.Põhiteemad on erinevate riikide noortepoliitikas toimunud arengute tutvustamine, Euroopa Komisjoni tegevus noortevaldkonnas ja...
29.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Esimesel EL-i aastal said noored 11,3 miljonit enam toetust

„Programmi eelarvelised võimalused noorteprojektide toetamiseks on hüppeliselt kasvanud just liitumise tulemusena,” kinnitab Ülly Enn Euroopa Noored Eesti büroost.„Tänases Eestis, kus noortel napib võimalusi omaalgatuslike projektide teostamiseks rahalist tuge leida, on see väga oluline areng,”...
28.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Ahtme Gümnaasiumis rikuti riigieksami protseduurireegleid

„Protseduurireeglite rikkumise fakt seab kahtluse alla Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis toimuvate eksamite usaldusväärsuse,” selgitab edasilükkamist Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse direktor Janar Holm. Holm tegi haridus- ja teadusministrile ettepaneku lükata Kohtla-Järve Ahtme...
27.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tiigrihüppe Sihtasutus autasustab uuendusmeelseid õpetajaid

Õppematerjalide konkursi eesmärk oli julgustada õpetajaid rakendama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) ainetundides, innustada neid oma kogemusi jagama koostades informatiivseid ja juhendavaid materjale IKT võimaluste kasutamise kohta õppetöös.  „Konkursile oodati üldhariduskoolide...

Lehed