Sa oled siin

Uudised

29.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Esimesel EL-i aastal said noored 11,3 miljonit enam toetust

„Programmi eelarvelised võimalused noorteprojektide toetamiseks on hüppeliselt kasvanud just liitumise tulemusena,” kinnitab Ülly Enn Euroopa Noored Eesti büroost.„Tänases Eestis, kus noortel napib võimalusi omaalgatuslike projektide teostamiseks rahalist tuge leida, on see väga oluline areng,”...
28.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Ahtme Gümnaasiumis rikuti riigieksami protseduurireegleid

„Protseduurireeglite rikkumise fakt seab kahtluse alla Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis toimuvate eksamite usaldusväärsuse,” selgitab edasilükkamist Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse direktor Janar Holm. Holm tegi haridus- ja teadusministrile ettepaneku lükata Kohtla-Järve Ahtme...
27.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tiigrihüppe Sihtasutus autasustab uuendusmeelseid õpetajaid

Õppematerjalide konkursi eesmärk oli julgustada õpetajaid rakendama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) ainetundides, innustada neid oma kogemusi jagama koostades informatiivseid ja juhendavaid materjale IKT võimaluste kasutamise kohta õppetöös.  „Konkursile oodati üldhariduskoolide...
27.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti õpilased osalevad PISA-uuringu eeltestis

Eeltesti valimisse kuuluvad 1989. aastal sündinud nii eesti kui ka vene õppekeelega koolide õpilased. Eesti õppekeelega õpilasi osaleb testis 44 koolist 1300  ja vene õppekeelega õpilasi 23 koolist 650. Eeltesti valimisse ei kuulu kutseõppeasutuste õpilased, põhitesti valimisse kuuluvad ka...
26.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Europassi tutvustatakse konverentsil

Europassi all mõistetakse kvalifikatsioonide ja kutseoskuste ühtset üle-euroopalist raamistikku, mis lihtsustab nende tunnustamist Euroopa erinevates riikides. Europassi projekti eesmärk on kergendada ja edendada tööjõu vaba liikumist Euroopa riikides.Europassi koondatakse olulisemad töö otsimiseks...
25.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Avaneb taas võimalus EL haridusmeetmest raha taotleda

Tegemist on kolmanda vooruga Euroopa Liidu struktuurifondide haridusmeetmes 1.1 „Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav ning kõigile kättesaadav haridussüsteem” ning see on avatud organisatsioonidele, mis tegelevad kutsehariduse, kõrghariduse ja elukestva õppe eesmärkide...
22.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Kutse uuringu tulemuste tutvustamisele

Uuringus käsitleti järgmisi teemasid: üldhariduskoolide teeninduspiirkonnad ja õpilaste liikumine omavalitsuste vahel; muutused koolivõrgus; koolivõrgu regionaalne aspekt ja maakondade hariduse arengukavad; koolivõrgu modelleerimine; hea kool ja valikud kvaliteetse hariduse kättesaadavuse tagamisel...
20.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Pedagoogiliste kirjutiste võistlus

Johannes Käisi 120. sünniaastapäevale pühendatud kirjutiste võistluse eesmärkideks on ergutada õpetajaskonda taasavastama Johannes Käisi ideid ja nende tänapäevaseid rakendusi, toetada pedagoogiliste ideede järjepidevuse mõtestamist Johannes Käisi vaadete ja pedagoogiliste põhimõtete alusel ning...
20.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Väike-Maarjas toimub keelepäev

Ettekandega „Mis on keeletehnoloogia?” esineb Wiedemanni keeleauhinna 2005. a laureaat akadeemik Haldur Õim, teemal „Keelenorm ja keelekaitse” räägib professor Tiit- Rein Viitso, raamatut „Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind 1989 – 2003” esitleb selle koostaja, Wiedemanni juubeliaasta...
18.04.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti kõrgkoolidesse tuleb seitse väliseestlast

Tänavu oli konkurss esmakordselt avatud ka Välis-Eesti lääne kogukondadele. Aastatel 2002-2004 on stipendiumi saanud 15 ida-aladelt pärit välis-eestlast. Stipendiumi võisid taotleda kesk- või kõrgharidusega noored välis-eestlased, kes pole alaliselt Eestis elanud vähemalt viimased kümme aastat....

Lehed