Sa oled siin

Uudised

15.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Homme toimub konverents eesti keele õppest kutsekoolides

Konverentsi teemade käsitlemisel lähtutakse Eesti keele arendamise strateegiast aastateks 2004-2010.Programm: 11.00 Tervitused - minister Toivo Maimets, asekantsler Riho Raave 11.15 Eesti keele arendamise strateegia (2004 - 2010) ja kutseharidus - keelepoliitika nõunik Jüri Valge11.40...
14.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets külastab Räpina koole

Kell 11 tutvuvad Toivo Maimets, ministeeriumi kantsler Jaan Kallas ning kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Andres Pung Räpina Aianduskooliga, kohtuvad kooli juhtkonna ja õpetajatega. Üheskoos analüüsitakse kooli tegevust ja arengut. Minister räägib ka aiandus- ja keskkonnahariduse...
11.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti keskkooliõpilased väitlevad maailma tippudega

„Kui õpilased on läbi mitmete voorude saavutanud üleriigiliselt häid tulemusi ja neid on kutsutud rahvusvahelisel tasemel omaealistega jõudu katsuma, siis on loomulik, et riik neid võimalusel ka toetab – nad ju esindavad Eestit,” ütles haridus- ja teadusminister Toivo Maimets. Haridus- ja...
10.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Keeleseaduse muudatusettepanekud said valitsuselt heakskiidu

Muuhulgas näeb eelnõu ette võimaluse tasemeeksameid korraldavale asutusele eesti keele oskuse tunnistuse kehtetuks tunnistamiseks. Vajadus tunnistada dokument kehtetuks võib ilmneda näiteks juhul, kui järelevalve käigus tekib põhjendatud kahtlus, kas inimese keeleoskus vastab tunnistuses nimetatud...
08.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Sihtasutusse Innove esitati hariduse edendamiseks rekordarv taotlusi

Meetme 1.1 taotlusi esitas kokku 52 erinevat organisatsiooni. Aktiivseimateks taotlejateks on kõrgkoolid 38 projektiga ning kutseõppeasutused 20 projektiga. Esitati ka 32 korduvtaotlust projektidele, mis esimeses taotlusvoorus tehnilisest või sisulisest hindamisest puuduste tõttu edasi ei jõudnud...
07.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Sillamäel toimub kakskeelsele õppele üleminekut käsitlev infopäev

Üritusel osalevad peamiselt Sillamäe ja Narva koolide ja lasteaedade juhid ja õpetajad ning linna- ja maavalitsuste haridusametnikud.  Infopäeval esinejad ja teemad:Üleminek kakskeelsele õppele - eesmärgid ja tegevused, Maie Soll, Haridus- ja Teadusministeerium Õpetajate ümberõppe võimalused...
07.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti kõrgkoolid loovad ühtse sisseastumise infosüsteemi

Uus infosüsteem, mille valmimist kavandatakse käesolevasse suvesse, peaks juba uue õppeaasta vastuvõtuks võimaldama ID kaarti omavatel üliõpilastel oma sisseastumistaotlusi esitada samaaegselt mitmesse kooli uue “portaali” ja teiste elektrooniliste kanalite kaudu üle interneti. Samas vähendab...
03.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Õpilaskonkursi „Hea kool” fotod hindamiseks avatud

Fotod on üleval aadressil http://foto.eenet.ee/heakool. Hinnata saab viiepallisüsteemis ning ühest arvutist saab iga fotot hinnata üks kord.  Igas vanusegrupis antakse välja kolm vaatajaauhinda. Avalik hindamine kestab kuni 20.veebruarini 2005.Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas detsembris...
03.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Riigi toetus TÜ Teaduskoolile kasvab

Toetuse eesmärk on teaduskooli kujundamine andekate laste ning haridusprogrammide arenguga tegelevaks keskuseks, kus saaksid täiendõpet õpilased ja õpetajad ning nõustamist lapsevanemad.Haridus- ja teadusminister Toivo Maimets rõhutas, et kõigile õpilastele peab olema kättesaadav võimetekohane...
03.02.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Riik jätkab kõrgharidusega spetsialistide tellimist senistel põhimõtetel

Rakenduskõrghariduses on prioriteetsed õppesuunad tehnikaalad, arvutiteadused, tootmine ja töötlemine, tervis ja isikuteenindus.Otsustamisel võeti aluseks Riigikogus ja Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud riiklikud arengukavad ning ekspertküsitluse tulemused, samuti lõpetajate valdkondliku...

Lehed