Sa oled siin

Uudised

07.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Projekt Uusimmigrantide lapsed Eesti hariduses lõpeb konverentsiga

Kaks aastat tagasi alanud koostööprojekti eesmärk oli luua  tingimused uusimmigrantide ja võõrtööliste lastele hariduse andmiseks Eestis, tingimuste loomise kohustus tulenes Euroopa Liidu liikmestaatusest. Projekti raames valmisid uusimmigrantide laste hariduskorraldust tutvustav dokument,...
06.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Selgusid esimesed toetusesaajad struktuurfondide haridusmeetmes

Toetuse saavad Abiühing Üheksavägine MTÜ, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus, Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus, MTÜ Kesk-Eesti Käsitööettevõtjate Selts, Paide Kutsekeskkool (2 projekti), Saaremaa Õppekeskus, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium, Vana-Vigala Tehnika- ja...
02.12.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti keele õpetamine välismaa kõrgkoolides hoogustub

Programmi kohaselt asutatakse välismaal uusi õpetuskeskusi ja toetatakse juba tegutsevaid, samuti luuakse täiendavaid õppevorme. Programmi elluviimine aitab suurendada eesti keele ja kultuuri tundjate hulka välismaal ning soodustab positiivse suhtumise kujunemist Eestisse. Enamik praegu väljaspool...
30.11.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

TEEVIIT pakub noortele infot

Igal õppeaastal toimuva messi eesmärk on pakkuda noortele võimalikult palju informatsiooni õppimise, vaba aja veetmise, tööhõive ja kõige muu kohta, mis puudutab tulevase elu planeerimist. Samuti pakkuda noortega tegelevatele inimestele informatsiooni koolituse, metoodilise materjali ja raamatute...
30.11.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Ministeerium esitleb ülevaadet haridussüsteemi järelevalvest

Seminari avab Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Jaan Kallas, teemakohaste sõnavõttudega esinevad Kadri Peterson (Riikliku järelevalve tulemustest), Kristi Mere (Ülevaade Eesti osalemisest rahvusvahelistes haridusuuringutes), Heli Aru (Tulevikuvaade hariduse kvaliteedist kõrghariduses),...
30.11.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Tööpõhine koolitus avardab võimalusi kutsehariduses

Euroopa Liidu Phare programmi toetusel käivitunud õpipoisi koolitus on erinevate sotsiaalsete rühmade koostööl põhinev õppevorm, mis on suunatud neile inimestele, kes soovivad omandada uusi oskusi just läbi praktilise tegevuse. Uudne koolitusmudel on suunatud noorte inimeste töötuse ja õppetööst...
26.11.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets autasustab rahvusvaheliste õpilasvõistluste laureaate

Rahvusvahelistel õpilasvõistlustel ja olümpiaadidel tulid auhinnalistele kohtadele 66 Eesti õpilast ja õpilaskollektiivi. Lisaks juba tavaks saanud kõrgetele kohtadele reaalainete olümpiaadidel tunnustatakse seekord ka näiteks Euroopa Eriolümpia kergejõustiku mängudel osalenuid, edukaid noori...
25.11.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Väljapaistva avastuse eest võib saada 500 000-kroonise preemia

Uut liiki teaduspreemiat määratakse vastava teadusala maailmapilti mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava avastuse eest, samuti leiutise või arenduse eest, mis on viinud tähtsa innovaatilise tooteni. Uue preemialiigi lisamise eesmärk on teadus- ja arendustöö propageerimine ning innovatsiooni...
25.11.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Hariduse kutsenõukogu koosseis on kinnitatud

Jaak Aab                     Eesti Linnade Liidu tegevdirektor;Ivo Eesmaa                  Eesti Vabaharidusliidu...
19.11.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Hariduskonverents 2004 keskendub kutse- ja kõrghariduse probleemidele

Korraldajate teatel avab Tartu Ülikooli Õpetajate Seminari aulas toimuva Hariduskonverentsi 2004 alapealkirjaga “Kutse- ja kõrghariduse teelahkmed - koostöö või konkurents” haridus- ja teadusminister Toivo Maimets. Konverents keskendub probleemidele, mis ootavad lahendamist Eestit kutse- ja...

Lehed