Sa oled siin

Uudised

07.06.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Esimesed riigieksamitulemused selgunud

Täna saadeti välja 1941 SMS sõnumit ning 912 elektronkirja ajalooeksami ja venekeelse kirjandi tulemustega. Järgmised riigieksamite tulemused muudetakse kättesaadavaks niipea, kui hinnatud eksamitööd hindajatelt Riiklikku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusesse jõuavad ning andmebaasi sisestatakse....
07.06.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Teadusministrid arutavad teaduspoliitika küsimusi

Ministrite tänane arutelu keskendub 7. raamprogrammi temaatilistele prioriteetidele, ühistele tehnoloogiainitsiatiividele, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete osalemisele ning inimressursside arendamisele raamprogrammis.Haridus- ja teadusminister Mailis Reps avaldab istungil toetust 7....
07.06.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Mailis Reps arutas Hollandi kolleegiga koostöö arendamise võimalusi

Ministrid arutasid vajadust tugevdada õpetajate ja koolijuhtide võimalusi Euroopa mobiilsusprojektide abil ennast täiendada, keeleõppe võimaluste laiendamist koos praktiseerimisega keelekeskkonnas ning Europassi küsimusi. Europass on ühtne kvalifikatsioonide ja kutseoskuste üle-euroopaline...
06.06.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Konverentsil arutletakse vaba liikumise üle Euroopas

Lisaks teadlikkuse tõstmisele on korraldajad võtnud eesmärgiks pakkuda osalejatele võimalust oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks sellistel teemadel nagu Europass, vaba liikumine praktikas, kui inimene tahab välismaale ning Academia ja Leonardoga Euroopas - miks ja kuidas. Mõlemal päeval...
31.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Peterburi ülikooli otsitakse eesti keele lektorit

Haridus- ja Teadusministeerium maksab lektorile palga, korvab kaks korda aastas sõidukulud Peterburi ja tagasi ning abistab viisaformaalsuste korraldamisel. Peterburi Riiklik Ülikool kindlustab lektori eluasemega, maksab üüri ja kommunaalkulud, tagab tervisekindlustuse ja korraldab Venemaa...
30.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tartus arutatakse Eesti ning Soome koostööd kultuuri- ja hariduse vallas

Kohtumisel analüüsitakse raportit „Eesti ja Soome Euroopa Liidus”, mis valmis kaks aastat tagasi mõlema riigi peaministri palvel. Jaak Jõerüüdi ja Esko Ollila juhtimisel koostatud raport sisaldab ettepanekuid, sh hariduse ja kultuuri vallas, millest Eesti ja Soome võiksid edasises koostöös lähtuda...
23.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Õppiv kool ja enesehindamine

Konverentsil esinevad raamatu autor Heikki K Lyytinen, Harku abivallavanem Ott Kasuri tutvustab samuti nii raamatut kui ka raamatu autorit, Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalveosakonna juhataja Kadri Peterson kõneleb välis- ja sisehindamissüsteemi arendustegevusest, Tallinna Kopli Ametikooli...
20.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Euroopa haridusministrid arutavad kõrgharidusega seonduvat

Aruteludes lepiti kokku ühiskraadide ja -diplomite väljastamist võimaldava seadusandluse väljatöötamine ning sammud, mis on vaja teha suurema usalduse saavutamiseks eri riikides omandatud kvalifikatsioonide tunnustamiseks. Vastastikuse tunnustamise aluseks on kvaliteet. Suurema tähelepanu pööramine...
19.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tasuta koolitoidu eelnõu sai valitsuselt heakskiidu

Eelnõuga täiendatakse ka kutseõppeasutuse seadust, mille kohaselt nähakse riigieelarves ette toetus kutseharidust omandavate õpilaste, välja arvatud rakenduskõrgharidusõppe õppekava järgi õppivate õpilaste ja üliõpilaste, koolilõuna kulude katmiseks. Koolilõuna kulude katmiseks eraldatava toetuse...
18.05.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Algab Euroopa Vabatahtliku Teenistuse kampaania SAA SUUREKS

“SAA SUUREKS on mõeldud mittetulundusühingutele, asutustele jt organisatsioonidele ja noortele, kes tahavad vabatahtlikuna midagi meie elu ja keskkonna heaks ära teha,” ütles kampaania projektijuht Eyvis Lopp. ”Kampaania SAA SUUREKS juhib tähelepanu vabatahtliku tegevuse sisule ja väärtusele ning...

Lehed