Sa oled siin

Uudised

14.09.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Mailis Reps tõrjub Jürgen Ligi süüdistusi

Mailis Repsi sõnul kinnitab Jürgen Ligi kirjutis taas, et Eesti Moskva saatkonna ettekanne Välisministeeriumile on vaja avalikustada. Kuna ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud ettekanne tekitab pärast osalist ajakirjanduses avaldamist jätkuvalt spekulatsioone ja väärtõlgendusi, siis on Mailis Repsi...
14.09.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Reps: Allkirjastatud memorandum väljendab häid kavatsusi

Sõlmitud memorandumis väljendavad Mari Eli Haridusministeerium ja Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium oma positsioone hariduse valdkonnas. „Olen kindel, et memorandumi allkirjastamine oli õige samm, sest see on Mari poolele moraalseks toeks oma haridussüsteemi arendamisel ja Eesti...
13.09.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Ettevõtjad ja koolid panevad pead kokku

Täna, 13. septembril kell 12 algab Kuressaares konverents „Ettevõtlus ja kutseharidus - kas koos või omaette?”. Konverentsi korraldab Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing.Konverentsi eesmärk on ettevõtete ja kutseõppeasutuste ühistegemiste traditsiooni algatamine ning seal arutletakse ettevõttepraktika...
11.09.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Mailis Reps nõuab saatkonna ettekande täielikku avalikustamist

Ministri sõnul kinnitab dokument, et kirjeldatud vestlus toimus kitsas ringis saatkonna töötajatega, samuti tuleb ettekandest selgelt välja, et minister ei teinud Marimaal välispoliitilisi avaldusi. Neljapäevane Eesti Ekspress avaldas väljavõtted Eesti Moskva saatkonna ettekandest...
09.09.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Mailis Repsi kommentaar Eesti Moskva saatkonna ettekandele

Teadmiseks Ilvesele ja teistele kriitikutele: vene haritlaste teemad olid arutlusel eesti keeles saatkonna töötajate Anne Härmaste ja Ülle Soosaluga. Rääkisime 2007. aasta haridusreformist ja selle võimalikust kajastusest Vene meedias. Samuti vestlesime vene kogukonna olukorrast Eestis, mis...
08.09.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Reps kohtus Marimaa asjatundjatega

Minister Mailis Reps tundis muret Kolumbi nimelise kirjanduskeskuse saatuse pärast ja lubas leida vahendeid viieköitelise Kolumbi kogutud teoste kahe köite väljaandmise finantseerimiseks ja levitamiseks Mari koolides. Minister pidas oluliseks ka kirjanduskeskuse üürivõla likvideerimist.Kohtumisel...
07.09.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Algab üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

Haridus- ja Teadusministeerium ning Sihtasutus Archimedes kuulutavad välja 2005. aasta üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi. Konkursil võivad osaleda kõik käesoleval või eelneval kalendriaastal Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekavade registrisse kantud õppekava järgi õppivad üliõpilased või...
05.09.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Ministeeriumi keeleosakonda juhib tänasest Jaak Viller

Täna, 5. septembril asub Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhatajana tööle Jaak Viller. Jaak Viller on sündinud 1949. aastal. Ta lõpetas 1967. aastal Tartu 5. Keskkooli. Seejärel asus Viller õppima Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonda vene filoloogia osakonda, mille lõpetas...
05.09.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

II üle-vabariigiline tervisepäev kutsub reipalt koolipinki

9. septembril toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi üleskutsel paljudes Eestimaa koolides üle-vabariigiline tervisepäev „Reipalt koolipinki”.Koolides toimuvad tervisepäeva üritused on suunatud õpilaste kehalise aktiivsuse tõstmiseks. Samas pööratakse rõhku ka tervislike eluviiside tutvustamisele....
30.08.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tõukefondide haridusmeetme valikukomisjon rahuldas 61 taotlust

Tehnilise kontrolli läbis kolmandasse vooru esitatud 110 taotlusest 95 ning valikukomisjoni jõudis nendest pärast eksperthindamist 76.  „Iga taotlusvooruga tõuseb projektide kvaliteet ja positiivne on seegi, et järjest kasvab projektide arv,” ütles komisjoni esimees, Haridus- ja...

Lehed