Sa oled siin

Uudised

19.10.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium eraldab õppetoetusteks lisaraha

Eile allkirjastas minister Mailis Reps jaotuskoefitsenti tõstva määruse. Koefitsient kehtestatakse vaid eelarve jagamiseks õppeasutustele, õppetoetuste jagamisel üliõpilastele on õppeasutustel teatud vabadus. Seadus iseenesest ei kohusta õppeasutust tagama õppetoetust maksimaalselt ehk varem 30%,...
14.10.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Täiskasvanuhariduse kvaliteet võetakse fookusesse

IX täiskasvanuhariduse foorumi pealkiri on „Hea koolitus - tee täiuslikkusele” ning selle eesmärk jõuda olukorrani, kus õppijad saavad kvaliteetse koolituse, mis vastab nende ootustele ning on tööjõuturul konkurentsivõimeline.  „Ainult koolituslubadega tänapäeval koolituse kvaliteeti...
14.10.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Probleemid õppetoetustega saavad lahenduse

Vaatamata sellele, et õppetoetusteks on tänavu eraldatud rohkem raha kui kunagi varem, on mõnes ülikoolis sügissemestril tekkinud tõrkeid toetuste maksmisel. Tänavu on avalik-õiguslike ülikoolide õppetoetusteks planeeritud 117,8 miljonit krooni, möödunud aastal eraldati õppetoetusteks 80,3 miljonit...
12.10.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridusprojektid saavad Euroopa Liidust ligi 200 miljonit krooni toetust

Enim taotleti III voorus finantseerimist doktorikoolide, eelkutseõppe, elukestva õppe, e-õppe, õppekavade ja nõustamissüsteemi arendamiseks, külalisprofessori kutsumiseks, täiendkoolituseks, koolist väljalangemise ennetamiseks, õppekvaliteedi tõstmiseks.Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme 1.1 (...
10.10.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tutvustatakse hariduse ja tööhõive alaseid uuringuid

Mõlemad uuringud on Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel viinud läbi Poliitikauuringute Keskus PRAXIS. Esimene uuring käsitleb erinevate koolitusvaldkondade lõpetanute seisundit tööturul nii ametialade, haridustasemete kui majandusharude lõikes. Uuringu aluseks on andmed, mis koguti aastatel...
10.10.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Õpivagun alustas sõitu

Alanud nädalal sõidab Rapla ja Tallinna vahel õpivagun, mis on tänavu kantud mõtteterast „Elan ja õpin - Vivo et Disco”. Vagunis peetakse ettekandeid teemadel inimõigustest enesekehtestamiseni. Õpivagun sõidab Täiskasvanud Õppija Nädala raames.Õpivaguni korraldamise eesmärk on juhtida tähelepanu...
07.10.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Selgusid aasta õppija, koolitaja ja koolitussõbralikumad organisatsioonid

Aasta õppija Tarvo Sulg jätkas oma poolelijäänud õpinguid Paide Täiskasvanute Gümnaasiumis ning lõpetas selle pere kõrvalt väga heade tulemustega, hetkel õpib keeltekoolis ning on asutanud oma firma, andes tööd paljudele teistelegi. Tarvo eestvedamisel alustas ja lõpetas keskkooli ka tema...
07.10.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Täna algab kaheksas Täiskasvanud õppija nädal

Nädala eesmärgiks on õppimise väärtustamine, õppijate ja koolitajate tunnustamine, õppimisvõimaluste tutvustamine ning õppes osalevate inimeste hulga suurendamine. Sel aastal on tunnuslauseks „Mida Juhan õpib, seda Juhan teab”.  Nagu möödunud aastal, sõidab ka sel aastal õpivagun Raplast...
06.10.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Ministeerium kuulutas välja õpilaste kirjutiste konkursi „Minu lemmikõpetaja”

Konkurss toimub kolmes vanusegrupis: 6-10, 11-15 ja 16-19 aastased õpilased. Kirjutise soovituslik pikkus on üks lehekülg. Osalemiseks palume kirjutised saata hiljemalt 26. novembriks 2005 e-posti aadressile konkurss@hm.ee või kirja teel Haridus- ja Teadusministeeriumisse (Tartu, Munga 18, 50088)....
03.10.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Täiskasvanuhariduse kvaliteedi arendusprojektid saavad riiklikku toetust

Konkursi eesmärk on toetada koolitus- või arendusprojekte, mis aitavad täita täiskasvanuhariduse riiklikku prioriteeti „Täiskasvanute koolituse, sealhulgas tööalase koolituse kvaliteedi tagamine”.  Taotletav toetus peab jääma vahemikku 35 000-95 000 krooni. Konkursist võivad osa võtta kõik...

Lehed