Sa oled siin

Uudised

16.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Konverentsil arutletakse õppimise ja õpetamise taseme üle Eesti koolides

Õppimise ja õpetamise taseme analüüsi aluseks on rahvusvahelise matemaatika ja loodusainete võrdlusuuringu (TIMSS 2003), kodanikuhariduse uuringute (CivEd 1999, CivEd 2000) ning põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemused. Konverentsi ajakava:9.30 Registreerimine 10.00 Avasõnad (Riikliku...
15.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Jutud loodusainete vähendamisest on alusetud

Käimas on tõepoolest töö õppekavade uuendamisel, kuid keskkonnaministeeriumi ärevus põhineb ilmselt ühel paljudest tööversioonidest, samas kui õppekava üldosa tööversioon täieneb iga päevaga. Minister ise ootab aga õppekavade töörühma järeldusi alles aasta lõpuks ega ole veel ise seisukohta ühe ega...
15.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti, Soome ja Ungari haridus- ja kultuuriministrid arutasid kolmepoolset soome-ugri koostööd

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul jäi kohtumisel kõlama, et idapoolsete soomeugrilaste tulemuslikumaks aitamiseks tuleks meil korraldada ühisüritusi ennekõike hõimurahvaste juures kohapeal ja võimalikult laiale ringile. Eesti, Soome ja Ungari peaksid saatma hõimurahvaste aladele enam...
15.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Konverentsil innustatakse noori tööturule sisenemisel toetama

„Välismaa kogemust soovime omakorda kõrvutada Eestis saavutatu ning hetkeolukorrast tulenevate vajadustega ning käimasolevate, tulevikku suunatud protsessidega,” ütles HTMi noorteosakonna peaekspert Edgar Schlümmer. Konverentsi eesmärk on kajastada mitmekesiseid võimalusi noorte abistamiseks...
14.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Euroopa haridusministrid arutlevad haridusvaldkonna prioriteetide üle

Arutelu alla tuleb  tööprogramm „Haridus & koolitus 2010”. Antud programm on oluline osa Lissaboni strateegia uute eesmärkide saavutamisel tööhõive ja majanduskasvu valdkonnas, sest soodustab elukestva õppe keskkonna loomist. Teiseks arutletakse võimaluste üle “lähendada” Euroopat noortele...
07.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad avatuks projektikonkursi uue vooru

Oodatud on kutse- ja kõrghariduse ning elukestva õppe edendamisele suunatud projektid, mille eesmärk on õppe kvaliteedi tagamine, võrdsete võimaluste loomine hariduse saamiseks või tingimuste loomine ja võimaluste pakkumine elukestvaks õppeks. Taotluste esitamise tähtaeg on  7. detsember....
04.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Münchenis toimub keelepäev väliseestlastele

Tallinna Ülikooli professori Jüri Viikbergi ettekandes „Eesti keel ja murded maailmas” tulevad jutuks väliseestlaste asukohamaad, kogumisretkedel talletatud keelematerjal ning (ülevaate)kirjandus. Iseloomustamaks väliseestlaste keelepruuki tõmmatakse paralleele Kodu-Eesti keeleeluga.Tartu Ülikooli...
03.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Elukestva õppe strateegia sai valitsuselt heakskiidu

Strateegias seatakse eesmärk jõuda 2008. aastaks tasemele, kus aasta jooksul osaleb koolituses 10 protsenti 25-64-aastastest inimestest. Möödunud aastal oli vastav näitaja 6,7% ja 2003. aastal 6,2%. Kuigi elukestva õppe all mõistetakse kõiki elu jooksul ette võetud õppetegevusi, keskendub antud...
24.10.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tervisepäeva „Reipalt koolipinki” parimad koolid on selgunud

Ministeerium ja EKL otsustasid toetada  parimaid ideid esitanud koole rahaliselt, et tagada nende poolt esitatud liikumisharrastuse ideede ja tegevuste juurutamist kogu koolipere igapäevaelluTervisepäeva üritused olid eelkõige suunatud õpilaste kehalise aktiivsuse tõstmiseks. Samas pöörati...
22.10.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Kutseharidust ootab tuntav eelarvekasv

Kutsehariduse valdkond saab 2006. aastal tänavusest 222 miljonit krooni rohkem raha, mis tähendab 24% tõusu. Märgatavalt laieneb ka Euroopa Liidu fondidest pärineva välisraha kasutamine, ulatudes 260 miljoni kroonini.  Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on kutseharidus olnud aastaid...

Lehed