Sa oled siin

Uudised

24.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Ministeerium tänab koole väärt tegude eest

Haridus- ja Teadusministeerium tänab konkursil „2004/2005. õppeaasta väärt tegu” osalenud koole. Tänuüritus algab Tartu hotellis London täna kell 12.00. 2005.a. kevadel kuulutas Haridus- ja Teadusministeerium välja üldhariduskoolidele konkursi „2004/2005. õppeaasta väärt tegu”. Konkursi eesmärgiks...
23.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Huvikooliseadus tugevdab riigi rolli

Tänasel huvihariduse ümarlaual väljendasid muusika-, kunsti- ja spordikoolide esindajad jätkuvalt soovi, et nende tegevusalas jääksid kehtima üleriigilised raamõppekavad. Ministeerium toetab nende taotlust. Samas ei saa ministeerium tulla vastu kõlanud ettepanekule nimetada muusikaalast...
21.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Autasustatakse rahvusvaheliste õpilasvõistluste lauereaate

Pidulikul autasustamisüritusel tänatakse kõiki asjaosalisi tehtud töö eest tänukirja ja kingitusega. Vastuvõtul esinevad vanamuusika ansambel Fa Schola ning plokkflöödiõpilased Martti Ivanainen ja Silver Kotter. Õpilasi esindavad sõnavõtuga Tallinna 53. Keskkooli vilistlane, Tartu Ülikooli...
18.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Kulukamate erialade õppeks antakse rohkem raha

„Ressursimahukamate õppekavarühmade koefitsientide suurendamine tagab õppetöö normaalse läbiviimise ja vajaminevate õppematerjalide hankimise,” ütles Andres Pung, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja.  Muudatus puudutab alates 1. septembrist 2005...
18.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Kõrgharidusstrateegia keskendub kõrghariduse kvaliteedile

Strateegia kohaselt säilib aastatel 2006-2008 kõrghariduse riiklik koolitustellimus praeguses mahus, mis tähendab, et ligikaudu 6300 noort saab igal sügisel alustada õpinguid riigi toel. Seejärel toimub üleminek tulemuslepingutele. Tulemuslepingute ettevalmistamise raames töötatakse välja uus...
16.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Konverentsil arutletakse õppimise ja õpetamise taseme üle Eesti koolides

Õppimise ja õpetamise taseme analüüsi aluseks on rahvusvahelise matemaatika ja loodusainete võrdlusuuringu (TIMSS 2003), kodanikuhariduse uuringute (CivEd 1999, CivEd 2000) ning põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemused. Konverentsi ajakava:9.30 Registreerimine 10.00 Avasõnad (Riikliku...
15.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Jutud loodusainete vähendamisest on alusetud

Käimas on tõepoolest töö õppekavade uuendamisel, kuid keskkonnaministeeriumi ärevus põhineb ilmselt ühel paljudest tööversioonidest, samas kui õppekava üldosa tööversioon täieneb iga päevaga. Minister ise ootab aga õppekavade töörühma järeldusi alles aasta lõpuks ega ole veel ise seisukohta ühe ega...
15.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti, Soome ja Ungari haridus- ja kultuuriministrid arutasid kolmepoolset soome-ugri koostööd

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul jäi kohtumisel kõlama, et idapoolsete soomeugrilaste tulemuslikumaks aitamiseks tuleks meil korraldada ühisüritusi ennekõike hõimurahvaste juures kohapeal ja võimalikult laiale ringile. Eesti, Soome ja Ungari peaksid saatma hõimurahvaste aladele enam...
15.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Konverentsil innustatakse noori tööturule sisenemisel toetama

„Välismaa kogemust soovime omakorda kõrvutada Eestis saavutatu ning hetkeolukorrast tulenevate vajadustega ning käimasolevate, tulevikku suunatud protsessidega,” ütles HTMi noorteosakonna peaekspert Edgar Schlümmer. Konverentsi eesmärk on kajastada mitmekesiseid võimalusi noorte abistamiseks...
14.11.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Euroopa haridusministrid arutlevad haridusvaldkonna prioriteetide üle

Arutelu alla tuleb  tööprogramm „Haridus & koolitus 2010”. Antud programm on oluline osa Lissaboni strateegia uute eesmärkide saavutamisel tööhõive ja majanduskasvu valdkonnas, sest soodustab elukestva õppe keskkonna loomist. Teiseks arutletakse võimaluste üle “lähendada” Euroopat noortele...

Lehed