Sa oled siin

Uudised

02.02.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium ning MEIS sõlmivad keelekümblusleppe

Leppe eesmärgiks on toetada muukeelsete elanike lõimumist Eesti sotsiaalses, majanduslikus ja poliitilises elus intensiivse keeleõppemeetodi keelekümbluse abil. Leping näeb ette nõustamist, koolitusi, õppematerjalide koostamist, uuringuid ja muid integratsioonialaseid meetmeid. Haridus- ja...
27.01.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

„Minu lemmikõpetaja” konkursi parimad saavad pärjatud

Parimad kirjutajad ja nende lemmikõpetajad on:Noorem vanuserühm (6.-10. aastased õpilased):1.-2. Kristel Leiten Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium, lemmikõpetaja Annika Levit;1.-2. Laura Lustus Tarvastu Gümnaasium; lemmikõpetaja Aime Mäeorg;3. Maris Merelaid Kose Gümnaasium; lemmikõpetaja Anne Kruuse...
24.01.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Pärnu tudengid saavad Orissaare Internaatkoolis praktikavõimaluse

Direktor Rita Kaljus ütleb, et tegemist on tähelepanuväärse sündmusega kooli elus. „Koostöö käigus täidetakse osapooli huvitavad eesmärgid hariduse ja teaduse valdkondade raames,” märgib ta. „Praktika Orissaare Internaatkoolis annab tudengitele võimaluse näha reaalset elu erivajadustega õpilaste...
24.01.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Algasid uued stipendiumikonkursid

Kristjan Jaagu stipendiumidega toetatakse Eesti kõrgkoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste õpinguid välisülikoolide juures ning üliõpilaste ja noorte õppejõudude õppe- ja teadustööga seotud välislähetusi. Tasemeõppe kategoorias võetakse taotlusi vastu kuni 1. maini. Välislähetuste kategoorias...
18.01.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Külmalaine ajal võib koolitunnid ära jätta

Õppetunnid võib ära jätta, kui välisõhu temperatuur on: miinus 20 ºC ja madalam maakooli 1.-4. klassis;miinus 25 ºC ja madalam maakooli 5.-9. klassis;miinus 24 ºC ja madalam linnakooli 1.-4. klassis;miinus 28 ºC ja madalam linnakooli 5.-9. klassis. Madalast temperatuurist hoolimata kooli tulnud...
16.01.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Õpipoisikoolitus saab tuule tiibadesse

Täna, 16. jaanuaril allkirjastatakse Pühajärvel ühishuvide deklaratsioon õpipoisikoolituse õppevormi juurutamise kohta. Ühishuvisid väljendavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu (EKEÜ) esimees Toomas Shadeiko ja Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Tarmo Kriis...
13.01.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Algab õpilaste keskkonnauurimuste konkurss

Osalema kutsutakse üldhariduskoolide 5.–12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilasi. Oodatud on keskkonnaproblemaatikat tutvustavad õpilasuurimused, veebilehed ja GLOBE programmi tegevust kajastavad tööd. Töid võib esitada nii individuaalselt kui kollektiivselt. Töid hinnatakse kolmes vanusastmes: 5.–7...
11.01.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Kinnitati teaduse sihtfinantseerimise maht ja teemad

Tartu Ülikoolile eraldatakse ligi 120 miljonit krooni (kokku 111 teadusteemat), Tallinna Tehnikaülikoolile 63 miljonit krooni (47 teemat), Eesti Maaülikoolile 23,4 miljonit krooni (22 teemat), Tallinna Ülikoolile 13,6 miljonit krooni (16 teemat), Eesti Kunstiakadeemiale 0,4 miljonit krooni (1 teema...
09.01.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Tänasest söövad põhikooli õpilased tasuta koolitoitu

Tasuta koolitoit on olnud üks koalitsioonileppe keskseid lubadusi ning haridus- ja teadusminister Mailis Repsi tegevusprioriteete. “Tasuta koolitoit jõuab õpilasteni riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöös,” tuletas minister Mailis Reps meelde senist praktikat algklasside osas. “Tuleb tunnustada...
06.01.2006|Haridus- ja Teadusministeerium

Oma lemmikõpetajast kirjutas üle 1400 õpilase

Konkurss toimus kolmes vanusegrupis: 6-10, 11-15 ja 16-19 aastased õpilased. Esimeses vanuserühmas osales 444 õpilastööd, teises rühmas 713 ja kolmandas 260. Eestikeelseid töid oli kokku 1052, venekeelseid üle 365.Lemmikõpetajast rääkivates kirjutistes tuuakse välja, et hea õpetaja on tark,...

Lehed