Sa oled siin

Uudised

23.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Tutvustatakse noortevaldkonna uuringute tulemusi

„Huvialahariduse valdkonna rakendusuuringu” eesmärgiks oli valdkonna kaardistamine. Uuringuga selgitati välja alad, mis noortele kõige rohkem huvi pakuvad, samuti rahastamisküsimused ja omavalitsuste noorsootöö prioriteedid.     Uuringu „Pädevused ja pädevuste arendamine...
18.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Ilmunud on raamat “Kakskeelne laps”

Raamat võtab luubi alla küsimused, mida lapsevanemad, õpetajad jt kõige sagedamini kakskeelsete laste kohta esitavad. Küsimustele järgnevad selges ja kergesti mõistetavas keeles vastused. Autor esitab konkreetseid nõuandeid keelelise arengu plusside ja miinuste, skeemide ja strateegiate ning...
16.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Koolinoorte keemiaolümpiaadi võitjad selguvad laupäeval

Olümpiaad avatakse TÜ füüsikahoones 18. märtsil kell 11. Esimesel päeval toimub teooria- ja teisel päeval eksperimentaalvoor. Keemiaolümpiaadi võitjad kuulutatakse välja 19. märtsil kell 16 TÜ keemiahoone ringauditooriumis olümpiaadi pidulikul lõpetamisel. Olümpiaadi tulemuste põhjal otsustatakse,...
16.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

17. märtsil tähistab üle 6000 kooli Euroopa Kevadpäeva

Kolmandat aastat toimuva pedagoogilise projekti „Kevadpäev Euroopas“ eesmärk on kooli õppekavadesse integreerida Euroopa Liidu temaatikat. Igal aastal keskendutakse erinevale teemale –  näiteks eelmisel aastal räägiti Euroopa laienemisest. Sel aastal on aktuaalne Euroopa põhiseadus.  „1....
16.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Maimets osaleb Vilniuses säästvat arengut toetava haridusstrateegia vastuvõtmisel

Strateegia kohaselt on säästva arengu saavutamise eeltingimuseks haridus. Säästvat arengut toetav haridus kujundab ja tugevdab indiviidide, gruppide, kogukondade, organisatsioonide ja riikide võimekust teha otsuseid ja valikuid säästva arengu hüvanguks. Juba oktoobris 2003 otsustas UNECE kokku...
14.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Maimets Jerusalemmas uue muuseumi avamisel

Haridus- ja Teadusministeerium on mitmel aastal pakkunud koostöös Yad Vashemi ja Iisraeli saatkonnaga ajaloo õpetajatele ja kõrgkoolide õppejõududele võimalust osaleda Iisraelis lühikursustel, mis käsitlevad holokausti ja antisemitismi. Toivo Maimets: “Rahvana, kellel on olnud väga keeruline...
11.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Emakeelepäeval selguvad emakeeleolümpiaadi võitjad

Tänavu toimuv 22. emakeeleolümpiaad hõlmab kirjanduse valdkonda ning üldteemaks on “Mats Traat ja Viivi Luik: ajalookujutus ja poeetika”. Eelvoorus tuli keskmise (9.-10. klass) ja vanema (11.-12. klass) astme õpilastel kirjutada uurimistöö, noorema (7.-8. klass) astme õpilastel kirjand.  Kokku...
10.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Arutatakse Petseri II Keskkooli arenguvõimalusi

Kohtumise eesmärk on võimaluste otsimine eesti keele õppe laiendamiseks Petseri II Keskkoolis, kus õpivad Eesti juurtega või eesti keelest ja kultuurist huvituvad noored. Petseri II Keskkoolil on oluline tähendus ka Eesti-Vene piiriülese koostöö kontekstis. Eesti riik on toetanud Petseri II...
10.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Kooliõpilased saavad taas võimaluse õppida Tais

Õppimiseks Tai rahvusvahelises erakoolis the Regent s School pakutakse stipendiume õpilastele, kelle sünniaeg jääb vahemikku 31.08.88-30.08.89 või 31.08.90-30.08.91. Kandideerimise eelduseks on väga head õpitulemused, inglise keele väga hea valdamine kõnes ja kirjas, iseseisvus, hea suhtlemisoskus...
09.03.2005|Haridus- ja Teadusministeerium

Ministrid allkirjastavad ühise memorandumi

Säästvat arengut toetava hariduse edendamine, elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmine ja loodushoidlike väärtushinnangute kujundamine aitab kaasa jätkusuutliku ühiskonna kujunemisele. Memorandumi lisana allkirjastatakse vastava kontseptsiooni lähteülesanne, mille tulemusena määratletakse...

Lehed