Sa oled siin

Uudised

17.02.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Keelekümbluskeskuse programm

Programmi kandideerivatelt koolidelt Keelekümbluskeskus eesti keele süvaõppe organiseerimise kogemusi, nt mõne aine õpetamist eesti keeles või eestikeelse õppega klassid mitte-eestlastele. Programm rakendub 6. – 9. klassis, 6. klassid alustavad septembrist 2004.Konkursil osalevatest koolidest...
13.02.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Euroopa spordiaasta projekti juhib Erika Salumäe

2004. aasta on  Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni ühisel algatusel Euroopa spordiaasta pealkirjaga “Haridus läbi spordi”.  Tagamaks spordiaasta eesmärkide hea teadvustamine ja spordiaasta raames läbiviidavate tegevuste edukus Eestis otsustati luua Eesti Noorsootöö Keskusesse Euroopa...
13.02.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium toetab tippsportlasi

Eelmisel aastal sõlmisid Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Olümpiakomitee  koostöölepingu noorsportlaste treeningtoetuste ja tippsportlaste koolitus­toetuste rakendamiseks. Täna määratud stipendiumid on üks osa Eesti Olümpiakomitee ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahelisest...
12.02.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridusministeerium algatab põhjaliku arutelu programmi «21. sajandi haridus» ümber

«Haridussüsteemis osalejate rahulolematus näitab, et Eestis praegu antav hariduse sisu ja kvaliteet vajavad  pikka sammu edasi ning keegi ei kahtle uuenduste vajaduses. Siit on ka sündinud valitsuskabineti otsus üldhariduse koolikorraldusest, kuid küsimus on, kuidas meie ühiskonnas peituvad...
11.02.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Kõrgetasemelisel konverentsil räägitakse keeleõppe vajadustest ja võimalustest

Konverentsil “Keeleõpe ja keelte mitmekesisus- vajadustest ja võimalustest” räägitakse sellest, et ainult ühe võõrkeele oskusega ei ole võimalik laieneva Euroopa erinevate eluvaldkondade mitmekesiseid võimalusi täisväärtuslikult ära kasutada.Konverentsi peamise sihtgrupi moodustavad Eesti...
11.02.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Noorsootöötajad harjutavad multikultuurilist noorsootööd

Seminari eesmärk on demonstreerida aktiivmeetodite kasutamisvõimalusi mitmekultuurilises noorsootöös ning leida võimalusi edasiste ühisprojektide korraldamiseks eesmärgiga võimaldada noorsootöö tudengitel end täiendada. Ürituse raames tutvustatakse erinevate kultuuride iseärasusi, korraldatakse...
10.02.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus - ja Teadusministeeriumi teabejuhina asub tööle Urmas Klaas

Urmas Klaas ütles, et  tema esimeseks tööülesandeks on luua praeguse suhtekorraldustalituse baasil hästitoimiv teabeosakond.„Kuna ühiskonnas on toimumas tõsised arutelud hariduskorralduse teemal, siis näen oma ülesannet selles, et kõigi osapoolte arvamused jõuaksid üksteiseni”,  ütles...
10.02.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Euroopa Komisjoni noortepoliitika juhid visiidil Eestis

Tallinnas Rahvusraamatukogus toimub 12. veebruaril ümarlaud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti noorteorganisatsioonide ning Euroopa Komisjoni esindajate vahel. Arutlusele tulevad noortepoliitika hetkeolukord Eestis, Euroopa Komisjoni noortepoliitika valge raamatu põhimõtete areng ning...
09.02.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Riikliku koolitustellimus prioriteetsed suunad algaval õppeaastal

Koolitustellimuse prioriteetsed õppesuunad akadeemilises kõrghariduses on tehnikaalad, arvutiteadused, tootmine ja töötlemine, keskkonnakaitse ning bioteadused. Rakenduskõrghariduses lisanduvad prioriteetidena tervis ja isikuteenindus.Järgmise aasta riikliku koolitustellimuse koogumaksumus on 892,7...
05.02.2004|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja teadusminister Maimets visiidil Narvas

Visiidi käigus külastatakse Sillamäe Kutsekooli ja Sillamäe Linnavalitsust. Keelekümbluseprogrammiga seotult külastatakse Narva Humanitaargümnaasiumi ja NarvaPähklimäe Gümnaasiumi. Kohtutakse Narva koolijuhtide ja linnavolikoguliikmetega. Peamisteks arutelu teemadeks on...

Lehed