Sa oled siin

Viljandi Kultuuriakadeemia liitub Tartu Ülikooliga

25. august 2005 - 0:00

Ühinemislepingu allkirjastavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Tartu Ülikooli rektor Jaak Aaviksoo reedel, 26. augustil kell 13 Haridus- ja Teadusministeeriumis. Samas allkirjastatakse ka Tartu Ülikooli ning Haridus- ja Teadusministeeriumi täiendav koostöölepe, millega muudetakse 2000. aastal sõlmitud riikliku õppekava arendamise lepingu tingimusi.

Viljandi Kultuuriakadeemia ühinemine Tartu Ülikooliga on osa kõrgharidusmaastiku korrastamise kavast. Ühinemine võimaldab otstarbekamalt kasutada olemasolevaid ressursse, avardab üliõpilaste valikuvõimalusi ning võimaldab senisest tulemuslikumalt ühitada õppe- ja teadustöö eelkõige rahvusteaduste, infoteaduste, muusikaõpetuse ja -teaduse, kunstide ning uusmeedia valdkonnas.

Arvestades sündivuse vähenemist ning seeläbi kõrgkoolidesse pürgijate arvu järk-järgulist langust lähiaastatel on Viljandi Kultuuriakadeemial raske püsida konkurentsivõimelisena. Tartu Ülikooli struktuuriüksusena saab akadeemia tagada üliõpilaste paremad edasiõppimisevõimalused ning parema infrastruktuuri - raamatukogu, ligipääs andmebaasidele, elektroonilised töö- ja õppekeskkonnad - kättesaadavuse.

Alates ühinemise päevast loetakse kõik Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased Tartu Ülikooli üliõpilasteks ning neile laienevad kõik Tartu Ülikooli üliõpilaste õigused ja kohustused. Kõik Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilaste akadeemilised tulemused, sh ainepunktid, kantakse üle Tartu Ülikooli.

Ühinemisel Tartu Ülikooliga jäävad Viljandi Kultuuriakadeemia töötajatega sõlmitud töölepingud kehtima.

Peamised kulud, mis tekivad Viljandi Kultuuriakadeemia liitumisel Tartu Ülikooliga, on seotud õppeasutuse sümboolikaga dokumentide, pitsatite jms välja vahetamisest ning raamatupidamise ja muude infosüsteemide ühendamist Tartu Ülikooli süsteemidega. Nende muudatuste kogukuludeks on hinnanguliselt ligi 325 tuhat krooni, mis kaetakse õppeasutuste eelarvest.

Viljandi Kultuuriakadeemia pöördus Haridus- ja Teadusministeeriumi poole sooviga alustada liitumisprotsessi Tartu Ülikooliga 2005. aasta mais.

NB! Lugupeetud ajakirjanikud! Olete oodatud reedel, 26. augustil kell 13 Haridus- ja Teadusministeeriumi teise korruse ümarlauasaali lepingute allkirjastamisele. Lepingute sõlmimise järel vastavad minister Mailis Reps ja rektor Jaak Aaviksoo ajakirjanike küsimustele.

Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi teabekorralduse osakonna konsultant
7350 155
52 52 072