Sa oled siin

Vene Hariduskeskuse Eestis juhi süüdistused haridus- ja teadusministri aadressil alusetud

12. mai 2004 - 0:00

Minister Maimets ei ole oma sõnavõttudes puudutanud Vene Föderatsiooni kõrgkoolide pakutava hariduse kvaliteedi küsimusi ega ka nende diplomite tunnustamise küsimusi. Eesti riik tunnustab Vene Föderatsiooni territooriumil toimuvat õpet ja seal väljaantavaid diplomeid vastavalt Lissaboni konventsioonile.
 
Õpe, mis toimub Eesti Vabariigi territooriumil peab toimuma kooskõlas Eesti seadustega. Õppetöö läbiviimiseks Eestis peab vastavalt seadusele olema koolitusluba või riikidevaheline leping filiaali asutamise kohta, kolmandat võimalust ei ole. Vastavalt juba Aleksandr Kuzmini avalduses mainitud Riia protokollile peab õppetöö filiaalides toimuma vastavalt mõlema riigi seadustele ja neis küsimustes oleme pidevalt konsulteerinud ka oma kolleegidega Venemaal.
 
Eestis ei tegutse seaduslikult mitte ühtegi Vene Föderatsiooni kõrgkooli filiaali ja igasugune õppetegevus, mida viiakse Eestis läbi Vene kõrgkoolide nime all on õpilaste petmine ja ebaseaduslik tegevus. End Eestis Vene ülikoolide filiaalideks nimetavad firmad kahjustavad oma tegevusega tõsiselt Vene kõrghariduse mainet.
 
Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevuse tulemusena likvideerus OÜ Hariduskeskus Universitetas, mis viis „konsultatsioonikeskusena” ebaseaduslikult läbi Vene kõrgkoolide õppetööd Eestis. Avalduses mainitud Emono-R ja Vene Hariduskeskus Eestis ei ole koolitusasutused, ega oma koolitusluba ja õigust läbi viia õppetööd Eestis.

Lisainformatsioon:
Margus Haidak
välissuhete osakonna juhataja
Haridus- ja Teadusministeerium
505 6581
 
Tarmu Kurm
suhtekorraldustalituse juhataja
Haridus- ja Teadusministeerium
735 0154