Sa oled siin

Veebikonverentsil räägitakse rahvusvahelise alusharidusuuringu IELS tulemustest

13. november 2020 - 6:53

Täna toimub veebikonverents, kus tutvustatakse OECD rahvusvahelise alushariduse ja laste heaolu uuringu IELS tulemusi ning arutletakse, mida on neist õppida. Eestis korraldasid uuringut Haridus- ja Noorteamet ning Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tallinna Ülikooliga.

„Varem ei ole Eestis nii terviklikku rahvusvahelist alushariduse uuringut korraldatud. Saime põhjaliku ülevaate sellest, kuidas on lapse individuaalne areng seotud tema koduse ja lasteaia keskkonnaga," selgitab Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts. „Tulemusi saame kasutada Eesti alushariduse ning lapse arengu seiresüsteemi arendamisel,“ lisab ta.

Virtuaalkonverentsile on oodatud uuringus osalenud lasteaedade töötajad, aga ka kõik alushariduse huvigruppide esindajad. Konverentsil räägitakse varajase õppimise ja heaolu toetamise ning laste arengu hindamise olulisusest ning analüüsitakse uuringutulemusi.

IELS (International Early Learning and Child Well-being Study) uuring korraldati 2018. aastal lisaks Eestile veel ka Inglismaal ja Ameerika Ühendriikides ning selles keskenduti 5-aastase lapse arengule ja alusharidusele ning seda mõjutavale õpi- ja kasvukeskkonnale kodus ja lasteaias. Eestis osales rohkem kui 2100 last 200st lasteaiast ning ligikaudu 1800 lapsevanemat ja 700 õpetajat.

Uuriti mitmeid varajase õppimise valdkondi: kirja- ja arvutamisoskust, eneseregulatsioonioskust ning sotsiaal-emotsionaalseid oskusi.  Eesti lastel on osalenud kolmest riigist tugevaimad eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste tulemused. Selgus ka, et  lastel on Eestis üsna võrdsed võimalused ning pere madalam sotsiaalmajanduslik taust oluliselt tulemusi ei mõjuta.

Tüdrukute tulemused on poiste tulemustest kõrgemad kirjaoskuses, eneseregulatsiooni oskustes ning sotsiaal-emotsionaalsetes oskustes, kuid arvutamisoskuses tüdrukute tulemused oluliselt ei erine. Kirjaoskuses said paremaid tulemusi lapsed, kellele loeti kodus sagedamini raamatuid ette. Arvutamisoskuse arengus ilmnes sarnane seos – lapsed, kellega mängiti kodus igapäevaselt numbrite, loendamise ja mõõtmisega seotud mänge said kõrgemaid tulemusi.

Uuringust tuli ka välja, et enamik osalenud 5-aastaseid lapsi (83%) kasutab vähemalt korra nädalas digiseadmeid ning veidi alla poole (43%) lausa iga päev. Kõige vähem kasutasid digiseadmeid Eesti lapsed ja kõige rohkem Ameerika Ühendriikide lapsed. Digiseadmete kasutamine ei seostunud aga üldiselt madalamate tulemustega. 

Loe lähemalt:

Veel uudiseid samal teemal

30.11.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumites võib korraldada distantsõppe ajal hajutatult konsultatsioone

Täna allkirjastatud Terviseameti korraldus lubab Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumites korraldada distantsõppe ajal väikestes rühmades ja hajutatult eksameid, olümpiaade, tugiteenuseid ning konsultatsioone tuge vajavatele õpilastele.

27.11.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Tartus hakkavad kehtima piirangud huviharidusele ja -tegevusele

Eile kehtestas Terviseameti lõuna regionaalosakond Tartu linnavalitsuse ettepanekul täiendavad piirangud huvitegevusele, huviharidusele ning sportimisele. Piirangud hakkavad kehtima 30. novembrist.