Sa oled siin

Valminud on ujumise algõpetuse e-õppematerjal

12. aprill 2019 - 6:52

Täna 12. aprillil algusega kell 12.30 esitletakse Tallinnas Sõle ujulas ujumise algõpetuse e-õppematerjale, mis sobivad kasutamiseks kõigile, kes soovivad ise ujuma õppida või tegelevad ujumise õpetamisega. Alguse saab ka teavituskampaania, milles Luule Komissarov, Ott Tänak, Tõnis Niinemets ja Martin Lapin kutsuvad kõiki Eesti inimesi ujuma õppima.

“Ujumise e-õppematerjalide valmimine on järgmine loogiline samm eestlaste parema ujumisoskuse saavutamiseks. Kui täpsustasime riiklikus õppekavas ujumisoskuse sisu, siis hakkasime kohe mõtlema ka sellele, et õpetaja, kes ujumist õpetab, saaks ka vajalikud materjalid,” ütles Haridus- jaTeadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Mihkel Rebane ning lisas: “täna esitletavad õppematerjalid ujumise õpetamiseks on kaasaegsele e-riigile kohaselt digitaalsel kujul – lisaks e-raamatule moodustavad õppevarast suure osa ka õppevideod.”

"Vastvalminud õppematerjalid on peamiselt abiks ujumisõpetajatele ja lapsevanematele, et lapsi ujumisoskuse omandamisel toetada, aga need sobivad ka kõikidele teistele, kes soovivad ujumisoskust omandada või teisi selles juhendada," räägib Eesti Ujumisliidu ujumise algõpetuse projektijuht Helen Link. Ta lisas, et ujumisoskuse peamiseks eesmärgiks on laste rõõmsam ja ohutum elu.

Valminud juhendite ja õppematerjalide komplekt annab eeldused ujumistundide läbiviimiseks ning ujumisoskuse omandamiseks. Materjalid põhinevad efektiivsel ja mängulisel metoodikal, mis toetab õpilaste sisemist motivatsiooni ujuma õppida. Samuti võimaldab metoodika aktiivselt osaleda õppes ja toetab õpilase eneseanalüüsioskust.

Alates 2018. aastast kehtib põhikooli riiklik õppekava, millega uuendati ka ujumisõpetuse sisu. Selle eesmärgiks on tagada laste piisav ujumisoskus, mis tähendab, et lapsed peavad 3. klassi lõpuks suutma ujuda kokku 200 meetrit rinnuli ja selili asendis, sukelduda ja tuua veekogu või basseini põhjast eseme, hõljuda vees paigal asendis ja asendeid vahetades 3 minutit ning hüpata vette mis on üle pea ja sealt väljuda. Eesmärgi saavutamiseks eraldatakse igal aastal riigi eelarvest koolide ujumise algõpetuse läbiviimiseks kohalikele omavalitsustele täiendavalt 1 miljon eurot.

E-õppematerjalide esitlusel osalevad osalevad lisaks ujumise õpetajatele ja erinevatele spetsialistidele ka Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Siseministeeriumi, SA Innove, Päästeameti ning Norra Ujumisliidu ja Norra saatkonna esindajad, kes kõik on alates 2014. aastast kooliujumise edendamisesse panustanud.
Kohal on ka e-õppematerjalide koostajad: Vladimir Kunitsõn (TLÜ), Maria Trei (Kuusalu Keskkool), Maret Pihu (TÜ), Mart Laanpere (TLÜ) ja e-õppematerjalide metoodika autorid Per Irgens ja Rune Larsen Norrast ning Norra Ujumisliidu president Cato Bratbakk.


Ujumise algõpetuse e-õppematerjalide väljatöötamise, eestindamise ja tootmise on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ning seda on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ning kasutuselevõtt“.


Lisainfo:

  • Kõik e-õppematerjalid on koondatud kodulehele ujumiskursus.ee
  • E-ujumiskursus ujumiskursus.ee, kus õpilane saab määrata oma oskuste taseme ning vastavalt oma tasemele ujuma õppida.
  • 94 õppevideot, mille järgi harjutades omandab õppija samm-sammult uusi oskusi (veega kohanemine, sukeldumine, vees hõljumine ja libisemine ning edasiliikumine), kuni oskab ujuda. Õppekeskkonnas on videod ka edasjõudnud harjutajale.
  • E-raamat "Teekond ujumisoskuseni" aitab õpetajal sisustada 40 ujumistundi. E-raamat sisaldab 30 min tundide kirjeldusi ja õppevideoid, mis toetavad uute oskuste omandamist.
  • E-keskkonnas saab analüüsida oma oskusi ja teadmisi:

„Mina ja ujumisoskus“ 

„Mina ja veeohutus“  

„Mina ja ujuma õppimine“  

E-keskkond pakub ka mitmeid materjale veeohutusteadmiste täiendamiseks.


Lisainfo:

Helen Link
Ujumise algõpetuse projektijuht, Eesti Ujumisliit
5088304; helen@swimming.ee


 

Veel uudiseid samal teemal

05.12.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja miinimumpalk tõuseb 1315 euroni kuus

Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks haridus- ja teadusminister Mailis Repsi ettepaneku, kehtestada järgmisel aastal põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja miinimumpalgaks ehk töötasu alammääraks täistööajaga töötamisel 1315 eurot kuus. 2020. aasta eelarves on õpetajate palga alammäära tagamiseks nähtud ette 281 miljonit eurot.

05.12.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

PISA konverentsil-tänuüritusel arutletakse Eesti tulemuste üle ning tunnustatakse Eesti maailma tippu viinud koole

Homme, 6. detsembril toimub Tallinna Ülikoolis tänuüritus-konverents koolidele, kes osalesid ülemaailmses OECD õpioskuste uuringus PISA 2018. 3. detsembril avaldatud uuringu tulemused kinnitasid, et Eesti 15-aastaste noorte teadmised ja oskused lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes on Euroopas esikohal ja maailmas esimeste hulgas.