Sa oled siin

Valitsuskabinetis anti heakskiit Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala korrastamise plaanile

16. jaanuar 2020 - 16:16

Valitsus otsustas toetada haridus- ja teadusministri ettepanekut moodustada SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal haridus- ja noortevaldkonna ühendamet, mille nimeks saab Haridus- ja Noorteamet. Valitsuskabinetis toetati ka ettepanekut nimetada Keeleinspektsioon ümber Keeleametiks, tagades Eesti Keele Instituudi iseseisvuse ja rolli säilimise. Haridus- ja Teadusministeerium sai ülesande valmistada ette eelnõu arvestusega, et loodavad ametid alustaksid tööd hiljemalt 1. augustil 2020.

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud ja rakendusuuringute keskuse CentAR koostatud analüüsi kohaselt on eelistatud stsenaarium see, et ministeeriumi haldusala asutustest võiksid tegutseda noorte ja hariduse valdkonna asutused koos ning keeleamet eraldi. Sellist kava toetasid lisaks välistele analüütikutele ka ministeeriumi juhtkond ning haldusala asutuste konsolideerimise juhtrühm.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps lausus valitsuskabinetis ministritele plaani tutvustades, et see võimaldab parandada koostööd ja juhtimist, kasvatada sidusust ministeeriumi vastutusvaldkondade vahel, muuta tööjaotus selgemaks ja loogilisemaks, vähendada dubleerimist ning hoida kokku kulusid.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on ees riigiasutuste ühendamine nii sisu kui ka korralduse tasandil. "Need ümberkorraldused on seotud riigireformiga, et muuta riigi toimimine paremaks ja tõhusamaks," lisas Aab. "Ühendameti loomine ei puuduta üksnes hariduselu, vaid laiemalt tervet ühiskonda. Näiteks tulevikus on vähem tööülesannete dubleerimisi erinevates ametites, mis muudab asjaajamise riigile, huvigruppidele ja inimestele lihtsamaks."

Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutuste konsolideerimine toetab riigireformi eesmärke ja annab võimaluse sünergiaks – näiteks loodava ühendasutuse puhul formaal- ja mitteformaalõppe paremaks lõimimiseks või keeleameti puhul ühtse vastutuse tekkimiseks keelepoliitika rakendamise eest. Samuti võimaldab kirjeldatud muudatus selgemat rollijaotust ministeeriumi kui poliitikate kujundaja ja ameti kui nende rakendaja vahel.

Veel uudiseid samal teemal

01.10.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Väike-Maarjas tähistatakse Wiedemanni keelepäeva

Reedel, 2. oktoobril tähistatakse Väike-Maarjas Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinna keelepäeva. Auhinna tänavune laureaat, Tartu Ülikooli emeriitprofessor Helle Metslang esineb ettekandega “Mitmetahuline eesti keel” ning traditsiooni kohaselt istutab kohalikku keeletammikusse oma puu.

01.10.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus läbib põhjaliku uuenduskuuri

Haridus- ja Teadusministeerium on koos partneritega alustanud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse (TAKS) uuendamist. Seadus vajab korrastamist ja kaasajastamist, kuna see võeti vastu juba üle 20 aasta tagasi ja seda on muudetud rohkem kui 20 korda.