Sa oled siin

Valitsuskabinet tunnustas kutseõppeasutuste võrgu arengukava

1. oktoober 2004 - 0:00

Arengukava on koostatud Haridus- ja Teadusministeeriumis tuginedes SA Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS poolt läbiviidud uuringutele. 

Riigikutseõppeasutuste võrgu ümberkorralduse kava eesmärgiks on HTM-i kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Andres Punga sõnul kavandada selline kutseõppeasutuste ruumiline paiknemine Eestis, mis lähtub ühiskonna vajadustest, tagab koolituse kvaliteedi ja kättesaadavuse ning lähtub ühiskonna võimalustest ja selles kontekstis ressursside võimalikult efektiivsest ja optimaalsest kasutamisest.

„Kuni 500 õpilasega koolide hulk moodustab praegu riigikutseõppeasutuste hulgast 43,5%, neist kuni 250 õpilasega on 11 kooli. Mida väiksem on kool õpilaste arvult, seda rohkem on pinda ühe õppija kohta. Sealjuures on väikestes koolides (õppijate arvult) palju pinda üle, mõningates suurtes koolides aga tuleb pinda puudu.” Eeltoodust lähtub Punga sõnul väga selgesti koolivõrgu optimeerimise vajadus - väikese õpilaste arvuga koolide liitmine, ressursside koondamine ja kindel planeerimine, liigsetest pindadest loobumine.

Samas tuleb Punga sõnul säilitada mitmekesisus nii koolide (või koolitusüksuste) suuruse, asukoha kui ka õpetatavate kutsealavaldkondade mõttes,  et erinevate vajadustega õpilased leiaksid just neile sobiva õppeasutuse.

Arengukava kohaselt moodustub riigi- ja munitsipaal-kutseõppeasutuste võrk piirkondlikest, valdkondlikest ja integreeritud õppeasutustest. Koolivõrku käsitletakse 11 koolituspiirkonnana, millest igaühte on kavandatud 2008. aastaks reeglina üks (va Harjumaa ja Ida-Virumaa) piirkondlik kutseõppekeskus tõmbekeskuses või selle vahetus läheduses, vajadusel koolitusüksustega mujal piirkonnas.

Lisaks piirkondlikele keskustele jäävad kava järgi tegutsema valdkondlikud kutseõppe­asutused (koolitus toimub ühes või mõnes kutsealavaldkonnas) ja integreeritud õppeasutused. Viimastes võib toimuda õpe eri haridusliikides ja enamasti ka eri haridustasanditel.

Arengukava tutvustati kutseõppeasutuste direktoritele ja nõukogude esimeestele 8. septembril.

Nii PRAXISe uuringu lõppraporti kui ka arengukava täisteksti leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt (www.hm.ee) kutsehariduse lingi alt.

 

Lisainformatsioon:

Andres Pung

Kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja

Haridus- ja Teadusministeerium

735 0248

 

Tarmu Kurm

teabekorralduse osakonna juhataja

Haridus- ja Teadusministeerium

735 0154