Sa oled siin

Valitsus saatis erakoolide tegevuskulude toetuse suurendamise ettepaneku Riigikogule vaagimiseks

27. september 2017 - 15:12

Valitsus arutas erakoolide seaduse muutmist, millega luuakse erakoolide pidajatele võimalus saada tegevuskulu toetust 100 protsendi ulatuses tema asukoha munitsipaalkoolide keskmisest tegevuskulust. Seaduse muudatusega saavad peredele kättesaadavamaks erinevad alternatiivsed haridusvalikud, mis rikastavad veelgi Eesti väga head haridussüsteemi.

Seaduse muudatuse eesmärgiks on luua erakoolide rahastamise alused, mis tagaks kvaliteetse, mitmekesise ja kõigile kättesaadava üldhariduse võimalused.

"Eraharidus pakub meie väga hea hariduse osana alternatiive: waldorfpedagoogika, kristlikud koolid, erivajadustega laste eriline kaasamine ja palju muud. Erakoolide toetamine on suunatud selleks, et kõigil lastel oleksid võrdsemad võimalused, ” sõnas minister Mailis Reps.

Tegevuskulu toetuse saamiseks on vajalik hoida erakoolis õppemaks madal, pakkuda kvaliteetset õpet ja tagada erakooli hariduskulude läbipaistvus. Kogu teenitud kasum tuleb investeerida erakooli tegevusse. Omavalitsustel on jätkuvalt õigus erakoole toetada.

Milline õppemaksu määr oleks ühiskonna kui terviku suhtes õiglane, selles osas jätkuvad arutelud eelnõu menetlemisel. Alates aastast 2018 on kavandatud õppemaksu laeks 35 ja 2019 aastal 30 protsenti alampalgast, 2020+ osas arutelu jätkub.

Need erakoolid, mis eelnõus toodu tingimustele ei vasta, saavad aastani 2020 riigieelarvest tegevuskulude toetust 75 protsendi ulatuses asukoha munitsipaalkoolide keskmisest tegevuskulust.

Riiklikku haridustoetust, mis moodustab 2/3 erakooli riiklikest toetustest ning millega antakse rahalist tuge õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks, täiendkoolitusteks, õppekirjanduseks ja koolilõunaks, saavad erakoolide pidajad jätkuvalt sarnastel alustel munitsipaalkoolidega.


TAUST:


• Kehtiv erakooliseadus näeb ette 2017-2019 kõikidele eraüldhariduskoolide pidajatele ka riigieelarvelise tegevuskulu toetuse 75% ulatuses erakooli asukoha omavalitsuse koolide keskmisest tegevuskulust

• EHIS-e esialgsetel andmetel õpib 2017/2018. õppeaasta seisuga eraüldhariduskoolides  7784 last. Erakoole tegutseb 2017/2018. õppeaastal 54.

Veel uudiseid samal teemal

25.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium otsib VÕTA digitaalsete õppematerjalide koostajat

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja hanke „VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise) digitaalne õppematerjal iseseisvaks õppimiseks“, mille raames otsitakse VÕTA-alase digitaalse õppematerjali koostajat.

25.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Riik toetab koroonaviirusega seotud teadus- ja arendustööd

Teadlased saavad tänavu juuli algul taotleda toetust projektidele, millega otsitakse lahendusi koroonaviiruse levikust tulenevate probleemide lahendamiseks ja kriisi tagajärgede leevendamiseks. Toetusmeetme maht on 2,1 miljonit eurot, projektid peavad valmima järgmise aasta lõpuks.