Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks Eesti Hariduse Infosüsteemi loomise

13. mai 2004 - 0:00

Süsteem võimaldab riigi, KOV ja õppeasutustel saada lihtsalt ülevaade haridussüsteemi puudutavatest andmetest, neid analüüsida ja teha argumenteeritud otsuseid. Samuti on süsteem koos registriga ühilduvad riigi teiste infosüsteemide- ja registritega. Koolidel kaob vajadus lisatöö järele, mis on seotud teabenõuetele vastamise, statistikate koostamise jms tegevusega.

Haridus - ja teadusministeeriumi IT nõunik Jaak Anton rõhutas, et põhjendatud juhtimisotsuste aluseks on tegelikkust peegeldav informatsioon. „Haridussüsteemis, kus ühelt poolt on väga palju osalisi  ning  informatsiooni ja teiselt poolt otsustatakse suure osa riigi raha saatus, on  info omamine ressursside optimaalseks kasutamiseks eriti oluline” rääkis Anton.

Antoni sõnul eksisteerib praegu suur hulk eraldiseisvaid haridussüsteemi eri osi kirjeldavaid andmebaase, kus on probleeme aktualiseerimise ja andmete õigsuse tagamise, teiste süsteemidega ühilduvuse ning andmete operatiivse kattesaadavusega eri tasanditel.

 

Selle aasta jooksul järk-järgult rakenduva süsteemi andmebaas sisaldab andmeid
- kõigi tasemeõppeasutuste õppurite,
- õpetajate ja õppejõudude,
- õppekavade ja koolituslubade,
- koolide infrastruktuuri ja personali,
- hinnetelehtede ja lõpu dokumentide  kohta.
Eesti Hariduse Infosüsteem ei kata ainult  Haridus- ja  Teadusministeeriumi vajadusi, vaid muudab loogilisemaks ning efektiivsemaks kogu haridussüsteemi kohta info kogumise ja kasutamise kõigi osapoolte jaoks.


Lisainformatsioon:
Toomas Toots
EHISe projektijuht
7 350 135

Liina-Jaanika Seisler
7 350 155, 52 12 061