Sa oled siin

Valitsus annab lisaraha õppehoonete õhukvaliteedi parandamiseks

2. september 2021 - 13:56

Valitsus otsustas täna anda kohalikele omavalitsustele 2,6 miljoni suuruse ühekordse täiendava toetuse, et parandada koolide ja lasteaedade õppehoonete õhukvaliteeti.

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul saavad lisaraha kõik kohalikud omavalitsused, kellel on vähemalt üks kool, kus põhikoolis õpib üle 80 õpilase. “Teadlased on välja toonud, et väga palju sõltub ventilatsioonisüsteemist, kas ja kuidas viirus levib. Seetõttu on hästi toimiv ventilatsioonisüsteem oluline, et piirata koroonaviiruse levikut ja hoida haridus avatuna,” ütles Kersna. “Kevadel ja suvel kogusime andmeid õppehoonete ventilatsioonisüsteemide kohta ning praegu teame, et Eestis on 650 õppehoonest 250 ehk 37% sellised, kus on ainult loomulik ventilatsioon.”

Täiendav raha jagatakse kõigi toetust saavate omavalitsuste vahel proportsionaalselt sõltuvalt õpilaste arvust. Ministri sõnul on toetus mõeldud sundventilatsiooni projekteerimiseks, ehitamiseks, remontimiseks, süsihappegaasi andurite või mõõturite soetamiseks ja paigaldamiseks ning õhupuhastite ostmiseks ja paigaldamiseks. “Meil on kokku 11 500 õpperuumi, millest 3500 on loomuliku ventilatsiooniga,” ütles minister Kersna. “Lisarahast piisab, et vajalikesse ruumidesse osta andurid süsihappegaasi taseme jälgimiseks, et vajadusel ruume õhutada. Samuti saab lisaraha eest alustada ventilatsiooniprojektide koostamist ja remontimist sõltuvalt omavalitsuste vajadustest.”

Haridus- ja teadusministri sõnul kavandatakse järgmisteks aastateks suuremaid toetussummasid haridusasutuste õhukvaliteedi parandamiseks ning siis on hea, kui projektid on juba ette valmistatud.

Kohalikud omavalitsused saavad ise otsustada, milliste õppehoonete õhukvaliteedi parandamisse toetus suunata. Toetuse kasutamisel on tingimuseks, et omavalitsusel on projektides ka omaosalus, mis moodustab kogukuludest vähemalt kolmandiku ehk 33%.

Raha eraldatakse kohalikele omavalitsustele haridus- ja teadusministri käskkirja alusel pärast seda, kui kohalik omavalitsus annab selleks nõusoleku. Aruanded raha kasutamise kohta tuleb esitada 2022. aasta lõpuks.

Veel uudiseid samal teemal

23.09.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Liina Kersna: töötame selle nimel, et õpetajate keskmine palk oleks konkurentsivõimeline

Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad eesotsas minister Liina Kersnaga kohtusid eile Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) ning Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) esindajatega. Jätkusid õpetajate 2022. aasta töötasu alammäärade konsultatsioonid.

22.09.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Uus projekt aitab lõimida noorsootööd, huviharidust ja huvitegevust üld- ja kutseharidusega

Täna algab kahe-aastane projekt, mille käigus luuakse raamistik noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse tihedamaks lõimimiseks üld- ja kutseharidusega. Ettevõtmise eesmärk on muuta haridussüsteem paindlikumaks ja õpilasekesksemaks.