Sa oled siin

Välisüliõpilased hindavad Eestis õppimist kõrgelt

25. aprill 2015 - 7:57

Üle-euroopalise uuringu International Student Barometer viimaste tulemuste kohaselt on 89% Eestis õppivatest välistudengitest siinse kõrgharidusega rahul. Eesti paigutub selle tulemusega Euroopa tippude sekka.

„Oleme võrreldes paari aasta taguse ajaga üsna samal tasemel – välisüliõpilaste rahulolu on mõnes valdkonnas pisut tõusnud, mõnes aga pisut langenud,“ ütles Sihtasutuse Archimedes kõrghariduse välisturunduse juht Raul Ranne. „Sel aastal on Eestit võrreldud väga tugevate ülikoolidega Soomest, Rootsist, Hollandist, Itaaliast, Taanist ja Saksamaalt.“

Eestis on juba aastaid nii ülikoolid kui riik strateegiliselt oluliseks pidanud kõrghariduse rahvusvahelistumist ning investeerinud selle toetamiseks riigieelarvelist ja Euroopa raha. „Kõrghariduse rahvusvahelistumise peamiseks eesmärgiks on siiani peetud kõrghariduse kvaliteedi tõstmist, mis tagab koolilõpetajate ettevalmistamise globaalsel turul töötamiseks. Tulemusena on kiiresti kasvanud välisüliõpilaste, -õppejõudude ja -teadlaste arv,“ märkis Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Karin Jaanson.

Eesti kõrgkoolides õpib 2014/2015. õppeaastal tasemeõppes 2887 välisüliõpilast 101 riigist. Välistudengid moodustavad 5,2 protsenti üliõpilaste koguarvust (55 214) ja nende arv on viimase viie aasta jooksul kasvanud üle kolme korra. „Kiire kasvu üheks olulisemaks põhjuseks on välisüliõpilaste rahulolu meie ülikoolides pakutava hariduse kvaliteediga,“ lisas Jaanson. „Uuringu kohaselt 86 protsenti välistudengitest on rahul loengute sisu ja kvaliteediga ning 92 protsenti laborite ja õppekeskkonnaga. Samas on rahulolu töötamise ja karjäärivõimalustega oluliselt madalam. See näitab, et kõrghariduse rahvusvahelistumise ja majanduse vaheline seos on Eestis nõrk. Välisüliõpilaste arvu kiirele kasvule vaatamata on nende rakendamine meie majanduse vankri ette täna tagasihoidlikum, kui see võiks olla. Peame tegema jõupingutusi välisüliõpilastele praktikakohtade pakkumiseks, selleks tuleb süvendada ülikoolide ja tööandjate koostööd.“

Uuringu kohaselt on välisüliõpilased Eestis rahul elukeskkonnaga, mida hindas positiivselt 87% vastanutest. Kõige kõrgemalt hinnati elukeskkonna turvalisust, õppehoonete kvaliteeti ja mõistlikke elamiskulusid. Enim ollakse rahulolematud võimalustega teenida õpingute kõrvalt raha.

Tugiteenuste taset hinnati keskmisest pisut madalamalt, rahul on 88% Eesti välistudengitest, Euroopa keskmine näitaja on 89%. Eesti ollakse rahul üldiste tugiteenustega, nagu koolipoolne abistamine elukoha leidmisel, samas ollakse keskmisest rahulolematumad välistudengite nõustamisteenuste, tuutorite ja karjäärinõustamise vallas.

Küsitluses osales 1035 Eestis kõrgharidust omandavat välismaalast. Uuringus osalemist rahastati doktoriõppe ja rahvusvahelistumise edendamise programmi DoRa raames Euroopa Sotsiaalfondist.
International Student Barometer on maailma suurim välistudengite rahuloluküsitlus, kus Eesti osales kolmandat korda.
 

Veel uudiseid samal teemal

03.08.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Noorteamet alustab tööd

Täna alustab tööd SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal loodud Haridus- ja Noorteamet.

31.07.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Kriisitoetus „Terve Eesti suvi“ jõuab lühilaagrite ja -malevate kaudu 24 000 nooreni

Juuli alguseni said  lühilaagrite- ja malevate korraldajad taotleda kriisitoetust „Terve Eesti suvi“, võimaldamaks suuremale hulgale noortele suve aktiivset sisustamist.