Sa oled siin

Vajaduspõhise õppetoetuse õiglasemaks muutmise eelnõu jõudis Riigikogusse

15. oktoober 2014 - 15:51

Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse eelnõu, millega laiendatakse vajaduspõhise õppetoetuse saajate ringi ja muudetakse taotlemise tingimused õiglasemaks, jõudis Riigikogu menetlusse.

„Riigikogu ette toodud eelnõuga soovime muuta õppetoetust kahes väga olulises aspektis,“ ütles haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski eelnõu esimesel lugemisel Riigikogus. „Esiteks, luua üliõpilastele uus õppetoetuse liik – vajaduspõhine eritoetus ja teiseks, muuta juba kehtiva vajaduspõhise õppetoetuse tingimusi üliõpilastele soodsamaks, vähendades õppekoormuse mahtu, mida tudeng peab toetuse saamiseks täitma.“

Minister Ossinovski selgitas, et vajaduspõhine eritoetus on mõeldud neile üliõpilastele, kelle pere majanduslik olukord on muutunud mingitel asjaoludel ootamatult raskeks, kuid kes on jäänud vajaduspõhisest õppetoetusest ilma põhjusel, et nende varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri.

Kavandatava vajaduspõhise eritoetuse suurus on 135 eurot. Eritoetust hakkavad määrama ja maksma õppeasutused, kellel on võimalik küsida üliõpilaselt lisadokumente. Õppeasutus saab eritoetuse määramisel võtta arvesse seda, kui üks lapsevanem on loobunud oma last toetamast, või on lapsevanem või mõni teine tudengi pereliige jäänud ootamatult töötuks või kaotanud töövõime. Praegu võetakse vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisel aluseks perekonna eelmise kalendriaasta maksuandmed ja taotlemine toimub riigiportaali Eesti.ee kaudu.

Teise olulise muudatusena tõi minister Ossinovski välja toetuse saamiseks vajaliku õppekoormuse nõude. Praegu kehtivate tingimuste kohaselt jäävad õppetoetusest ilma kõik need üliõpilased, kes ei täida õppemahtu 100%. „See tähendab, et kui üliõpilasel on jäänud saamata kasvõi üks ainepunkt, ei vasta ta järgmisel semestril enam toetuse saamise tingimustele,“ selgitas Ossinovski. „Muudatuse jõustumisel on õppetoetusõiguslikud üliõpilased, kes täidavad semestris õppekava vähemalt 75% ulatuses ehk kõik täiskoormusel õppivad üliõpilased.“

Minister Jevgeni Ossinovski kõne terviktekst

Taustainfo

Vajaduspõhise õppetoetuse süsteem rakendus eelmisel sügisel kõrgkooli sisse astunud üliõpilastele.

Vajaduspõhise õppetoetuse suurus sõltub perekonna eelmise kalendriaasta sissetulekust. Toetuse suurus on:
220 eurot, kui sissetulek pereliikme kohta oli väiksem kui 74,75 eurot;
135 eurot, kui sissetulek jäi vahemikku 74,76-149,50 eurot;
75 eurot, kui sissetulek oli vahemikus 149,51-299 eurot.

Alanud õppeaastal on 1, 5 kuu jooksul saanud rohkem kui 3400 üliõpilast jaatava vastuse vajaduspõhise õppetoetuse taotlusele. Taotlust saab esitada Eesti.ee portaali kaudu kogu semestri vältel, toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust.

Vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise tingimustega saab täpsemalt tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel www.hm.ee/et/oppetoetus.

Teemad: 

Veel uudiseid samal teemal

Konverents "Tippteaduse mõju ja väärtus ühiskonnas" Foto: Erik Peinar
16.10.2017|Haridus- ja Teadusministeerium

Teaduse ühiskondliku mõju tugevdamiseks tuleb suurendada rahastamist ja panustada inimestesse

Eesti Euroopa Liidu eesistumise raames Kultuurikatlas toimunud konverentsil “Tippteaduse mõju ja väärtus ühiskonnas” leiti, et teaduse ühiskondliku positsiooni tugevdamiseks tuleb enam panustada inimestesse, kes muutusi ellu viivad ning tagada teadusele stabiilsem ja suurem rahastus riikide ja Euroopa Liidu poolt. Osapooltele anti üle Tallinna Üleskutse (Tallinn Call for Action 2017), mis toob välja nende rolli ja vastutuse, et suurendada teaduse investeeringuid, mõju ja usaldust.

13.10.2017|Haridus- ja Teadusministeerium

Euroopa Liidu kõrghariduse juhid arutasid Tallinnas kõrghariduse õppekvaliteedi ja õppejõudude rolli üle

Täna Tallinnas lõppeval Euroopa Liidu kõrghariduse juhtide kohtumisel arutati õppejõudude rolli üle kõrghariduse õppekvaliteedi tõstmisel.