Sa oled siin

Vabariigi Valitsus kiitis heaks Haridus- ja Noorteameti loomise, samuti sai heakskiidu Keeleinspektsiooni baasil Keeleameti rajamine

12. märts 2020 - 9:47

Valitsuse otsuse kohaselt korraldab Haridus- ja Teadusministeerium ümber oma haldusala asutused ning loob SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse, SA Innove ja Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste baasil ühendameti, mille nimeks saab Haridus- ja Noorteamet. Ümberkorraldused puudutavad ka keelevaldkonda: Keeleinspektsiooni rolli laiendatakse ning inspektsioon nimetatakse ümber Keeleametiks.

Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutuste konsolideerimine toetab riigireformi eesmärke ja annab võimaluse sünergiaks – näiteks loodava Haridus- ja Noorteameti puhul formaal- ja mitteformaalõppe paremaks lõimimiseks või Keeleameti puhul ühtse vastutuse tekkimiseks keelepoliitika rakendamise eest.

Haridus- ja Noorteameti loomine võimaldab parandada koostööd ja juhtimist, kasvatada sidusust ministeeriumi vastutusvaldkondade vahel, muuta tööjaotus selgemaks ja loogilisemaks, vähendada dubleerimist ning hoida kokku kulusid. Samuti muudab see kodanikele ja asutustele riigiga suhtlemise kiiremaks ja lihtsamaks. Haridus- ja Noorteametisse kavandatakse ka regionaalsed bürood, mis valdavalt asuvad tegustema riigimajades ja pakuvad teenuseid kliendile lähedal.

Keeleamet jätkab kõigi seniste Keeleinspektsiooni ülesannete täitmist, kuid ühtlasi muutub ka üleriigiliseks keelepoliitika rakendamise kompetentsikeskuseks. Mitmed seni erinevate asutuste vahel killustunud töölõigud saavad konkreetse eestvedaja ja vastutaja. Oluline on rõhutada, et lisanduvad ülesanded ei tähenda kindlasti Keeleinspektsiooni seniste järelevalvetegevuste marginaliseerimist. Eesti Keele Instituut jätkab teadus- ja arendusasutusena.

Järgmises etapis jõuab ümberkorralduste arutelu Riigikokku. Praeguste plaanide kohaselt võiksid ümberkorralduste aluseks olevad seadusemuudatused jõustuda 1. augustil ja ametid tööd alustada 1. septembrist.

Veel uudiseid samal teemal

09.07.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

COVID-19 kriisis kannatanud inimesed saavad võimaluse arendada oskusi tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel

Alates tänasest on töötutel ning COVID-19 puhanguga seotud piirangute või tervisekriisi tõttu kannatada saanud sektorite töötajatel ja ettevõtjatel võimalik osaleda tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel, mida pakub digiõppe platvorm Coursera. Eestist saab võimaluse aasta lõpuni tasuta õppida kuni 50 000 inimest. Kõik huvilised saavad end kursustele registreerida haridusportaali kaudu.

09.07.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Põhikoolilõpetajad saavad võimaluse sooritada eesti keele kui teise keele B2 taseme eksamit

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks määruse muudatuse, millega luuakse põhikooli lõpetajatele võimalus sooritada eesti keele kui teise keele B1-taseme lõpueksami asemel ka kõrgemal ehk B2-tasemel eksamit. Samuti hakatakse tulevikus kandma Eesti Hariduse Infosüsteemi andmeid ujumise algõpetuse kohta ning enne 2004. aastat nii Eestis kui ka välismaal väljastatud lõpudokumente.