Sa oled siin

Uus projekt aitab lõimida noorsootööd, huviharidust ja huvitegevust üld- ja kutseharidusega

22. september 2021 - 9:09

Täna algab kahe-aastane projekt, mille käigus luuakse raamistik noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse tihedamaks lõimimiseks üld- ja kutseharidusega. Ettevõtmise eesmärk on muuta haridussüsteem paindlikumaks ja õpilasekesksemaks.

Euroopa Liidu rahastatava projekti „Noorte edu toetuseks - võimekuse tõstmine mitteformaalse õppimise lõimimiseks formaalharidusse“ avaseminar toimub täna, 22. septembril Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna juhataja Liina Põld märkis, et teadmisi ja oskusi, mida kogutakse väljaspool formaalharidust, näiteks noorsootöös, huvihariduses ja huvitegevuses, saab ja tuleb tunnustada senisest rohkem ka formaalhariduses. „Selle projektiga loome juhised ja protseduurid sedalaadi tunnustamiseks,“ ütles Põld. „Mõned kohalikud omavalitsused on juba edukalt ühendanud mitteformaalse ja formaalse õppe keskkondi, kuid riigina on meil veel pikk tee käia. Ühest küljest peame pakkuma rohkem tuge neile õppijatele, kes seda vajavad, teisalt aga pöörama tähelepanu, et noorte huvid ja anded saaks rakendatud võimalikult varases eas. Igal juhul on esikohal õppija.“

Mitteformaalse õppimise tihedam lõimimine formaalharidusega eeldab paljude osapoolte koostööd. Projekti töörühma on kaasatud lisaks Haridus- ja Teadusministeeriumile esindajad teistest ministeeriumitest, Eesti Linnade ja Valdade Liidust, kohalikest omavalitsustest, haridus- ja noortevaldkonna katusorganisatsioonidest, aineliitudest ning teistest asutustest ja ühendustest, näiteks Eesti Muusikakoolide Liidust, Eesti Kunstikoolide Liidust, Eesti Huvikoolide Liidust, Eesti Tantsuhuvihariduse Liidust, Eesti Teadushuvihariduse Liidust, Eesti Noorsootöötajate Kogust, Eesti Õpetajate Liidust, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsist, Ida-Viru Haridusklastrist, Tartu Ülikooli teaduskoolist ja Eesti Kultuuri Kojast. Projekti viib ellu rahvusvaheline konsultatsioonifirma ICF International Inc koostöös Praxise, Civitta ja Tallinna Ülikooliga.

Veel uudiseid samal teemal

27.10.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Liina Kersna tutvustas riigikogus doktoriõppe reformi eelnõu

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna tutvustas riigikogus õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning kõrgharidusseaduse muutmise eelnõu, millega luuakse raamistik doktoriõppe reformile. Täna toimus riigikogus eelnõu esimene lugemine.

27.10.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Peale koolivaheaega hakatakse nakatunute kiireks avastamiseks koolides läbi viima kiirtestimist

Haridus- ja Teadusministeeriumi eesmärk on hoida koolid viiruse levikut ennetavaid meetmeid kasutades võimalikult turvaliselt avatuna ja pakkuda õpilastele kontaktõpet, et tagada kvaliteetne haridus ning pöörata tähelepanu laste vaimsele tervisele.