Sa oled siin

Uus konkurss innustab noori lahendama oma kogukonna probleeme

19. september 2018 - 20:14

Õpetajate puudusest bussipeatuses igavlevate noorteni, nutisõltuvusest nigela prügikorralduseni – Euroopa Solidaarsuskorpuse värske konkurss kutsub 18-30-aastaseid noori märkama ja lahendama oma kogukonna probleeme, parimad ideed pälvivad kuni 6500 euro suuruse toetuse.

Täna käivitub Eestis Euroopa Solidaarsuskorpuse uus ideede konkurss, mis on mõeldud vähemalt viieliikmelistele noorte gruppidele, kes soovivad anda vabatahtliku panuse ühiskonna valupunktide märkamiseks ja lahendamiseks. Juba 7. oktoobriks oodatakse meeskondadelt nägemusi oma kogukonna probleemidest ning ideekirjeldusi nende lahendamiseks. Parimad projektid saavad kuni 6500-eurose rahastuse ja kogenud juhendajate toetuse oma ideede ellu viimiseks.

SA Archimedese noorteagentuuri juhataja Reet Kosti sõnul on Euroopa Solidaarsuskorpuse kohalike solidaarsusprojektide konkursi eesmärk ja idee innustada noori sekkuma, märkama ja lahendama neidsamu probleeme, millest kõnelevad kodus nende vanemad, räägivad koolis õpetajad ja kirjutavad ajalehed, aga lisaks tooma esile ka uusi valupunkte, mida pole veel ühiskonnas teadvustatud, kuid mida noored on märganud.

„Väga põnev oleks teada, kuidas lahendaksid noored ise näiteks kooliaasta alguses palju kõneainet pakkunud kampade kogunemise ja kraaklemise, mida üritati ära hoida lausa valitsuse tasemel. Millise ideega aitaksid noored vähendada ääremaastumise ja väljarände survet või innustavate ja kaasaegsete õpimeetoditega õpetajate puudust koolides? Võibolla on noortel aga häid ideid, kuidas leevendada olukorda, kus 10 000 last elab absoluutses vaesuses ja nendele lisaks elavad paljud lapsed kitsastes tingimustes,“ loetles Kost näiteid võimalikest probleemidest. Toimivad lahendused võivad olla piirkonniti erinevad, mistõttu on oluline kaasata just kohalikke elanikke, sh noori, kes otseselt probleemidega oma kodukohas igapäevaselt kokku puutuvad.

Kost tõi eduka noortealgatuse näitena välja varasema Archimedese programmi rahastuse abil ära tehtud lahenduse Raplamaalt, mida tunnutati nii kohalikul tasandil kui ka üle riigi. Kehtna ametikooli ja kohalike noorte ühisprojekt Garaažikino, millega noored ise otsustasid ära lahendada probleemi, kus kohalike ja õpilaste vahel valitsesid jahedad suhted. Üksteise põrnitsemise ja vahel ka vägivaldseks läinud arveteklaarimise parandamiseks lõid noored kino, kus kogukonna dokumentaalfilmide õhtutele toodi arvamusliidreid, kelle eestvedamisel arutati ühiselt ühiskonnas olulisi teemasid.

29. septembril toimub Tallinnas Erinevate Tubade Klubis Euroopa Solidaarsuskorpuse teabepäev ja kohalike solidaarsusprojektide ideede inkubaator, kuhu on oodatud kõik projektis osalemisest huvitatud noored. Üritusel esinevad inspireerivate ettekannetega varem edukalt solidaarsusprojekte läbi viinud või vabatahtlikus teenistuses töötanud noored. Inkubaatori raames juhendavad noori projektide kirjutamisel SA Archimedese noorteagentuuri kogenud spetsialistid ja vilistlased. Üritusele on oodatud kõik meeskonnad, kellel juba on idee kodukoha probleemi lahendamiseks ja kes vajavad abi projekti vormistamisel ja esitamisel, aga ka noored, kellel ideed veel ei ole, kuid kes on huvitatud panustamisest ühiskonna probleemide lahendamisse.

Solidaarsusprojektide ideede esitamise tähtaeg on 7. oktoobril. Žürii valib välja parimad projektid. Projektid klestavad 2-12 kuud ja nende elluviimist rahastatakse aasta jooksul kuni 6500 euroga.

Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu uus algatus, mis loob võimalusi noortele inimestele töötada ja vabatahtlikuna kaasa lüüa projektides nii enda kodumaal kui ka väljaspool kodumaa piire. Projektid, kuhu noored oodatud on, mõjutavad kogukondi ja inimesi üle kogu Euroopa. Lisaks kohalikele solidaarsusprojektidele algatab ja rahastab Euroopa Solidaarsuskorpus vabatahtlikus teenistuses töötamist ning praktika-ja tööprojekte Eestis ja Euroopa Liidu riikides. Eestis juhib Euroopa Solidaarsuskorpuse tööd Sihtasutus Archimedese noorteagentuur.

Lisainfo: noored.ee/solidaarsuskorpus

Reet Kost
SA Archimedese noorteagentuuri juhataja
Tel: 502 1335, 69 79 220
E-post: reet.kost@archimedes.ee

Karin Öövel
Euroopa Solidaarsuskorpuse programmijuht
Tel: 5615 5744, 69 96 493
E-post: karin.oovel@archimedes.ee

Teemad: 

Veel uudiseid samal teemal

20.09.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Teisipäeval väljub esimene keelerong

Teisipäevast neljapäevani sõidab Tallinna–Narva–Tallinna liinil keelerong, kus kõik soovijad saavad tasuta eesti keelt õppida. Keelerong väljub 24.–26. septembril Tallinnast Narva kell 11.41 ja Narvast tagasi Tallinnasse kell 14.22. Keelerongi tegevused toimuvad spetsiaalses vaguniosas ning oodatud on kõik rongireisijad olenemata soetatud pileti klassist.

18.09.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Teet Margna ja Kristjan Jõekalda lähevad tagasi koolipinki

Eesti hinnatud telestaarid Teet Margna ja Kristjan Jõekalda on võtnud vastu väljakutse panna end proovile erinevates ametites, kaks kanget lähevad tagasi koolipinki uusi oskusi omandama. Nende seiklustest valmib veebiseriaal, mis annab häid ideid, kuhu ja mida võiks õppima minna, et elus paremini toime tulla.