Sa oled siin

Uus järelevalvekorraldus on algavaks õppeaastaks valmis

16. august 2017 - 9:05

Seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamisega korraldab uuest õppeaastast haridusasutuste järelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium. Kõikidele koolidele, omavalitsustele ja erakooliomanikele on antud teada, kellelt erinevates Eesti piirkondades järelevalve küsimuste puhul abi saab.

Õppeasutuste järelevalvega tegelesid varem nii maavalitsuste kui ka ministeeriumi ametnikud. Alates 1. septembrist koondub kogu järelevalve ühtse juhtimise alla. Ministeeriumi eesmärk on tagada, et ümberkorralduse tõttu ei esineks häireid järelevalve teostamisel ja kõik osapooled oleksid teadlikud, kes nende piirkonnas ministeeriumi kontaktisikuks on.

“Meilt on murelikult küsitud, et kas võrreldes varasemaga, kui igas maavalitsuses kohapeal oli järelevalvega seotud inimene, suudetakse juhtumitele sama operatiivselt reageerida,” ütles ministeeriumi välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo. “Tegelikult lubab uus töökorraldus teostada meil järelevalvet veelgi tõhusamalt, sest näeme selgelt kogu riiki hõlmavat tervikpilti ja oskame suunata koolidesse just igale eri juhtumile sobivate pädevusetega eksperte,” ütles Hollo ja lisas, et järgmise poole aasta jooksul, kui tegelik töömaht selgub, hinnatakse töö tulemuslikkust ning vajadusel võetakse inimesi juurde.

Neljas Eesti piirkonnas asuvad alates 1. septembrist tööle eksperdid, kes tegelevad järelevalve läbiviimisega, nõustavad ja teavitavad õppeasutusi ja pidajaid, lapsevanemaid ja omavalitsusi, vastavad lasteaedade, koolide ja kodanike küsimustele ning lahendavad kaebusi.

“Meie eesmärk on tagada, et ministeeriumi ja haridusatuste infovahetus oleks kiire, lihtne ja mugav, sest see mõjutab kindlasti ka tegevuse asjakohasust ja operatiivsust,” ütles Lõuna piirkonnas tööle asuv ekspert Kaidi Maask ja kinnitas, et ta on valmis kohalike omavalitsustega aktiivset koostööd alustama.

Ekspertide kontaktandmed edastas ministeerium möödunud nädalal kõikidele maavalitsustele, omavalitsustele, õppeasutustele ning vajadusel saab abi või nõu saamiseks pöörduda otse õige inimese poole.

Lisainfo

Piirkondade ekspertide kontaktandmed alates 01.09.2017:

Ida piirkond (Jõhvi)  
Ida-Virumaa Anastassia Vrabi, Anastassia.Vrabi@hm.ee
  Marianne Kivimurd-Tarelkina, Marianne.Kivimurd-Tarelkina@hm.ee
Lääne piirkond (Pärnu)  
Pärnu-, Saare-, Viljandimaa Pille Vaiksaar, Pille.Vaiksaar@hm.ee
Põhja piirkond (Tallinn)  
Harjumaa Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee
Rapla-, Lääne-, Hiiu-, Järvamaa Kristina Johannes, Kristina.Johannes@hm.ee
Lõuna piirkond (Tartu)  
Tartu-, Jõgevamaa Katrin Ohakas, Katrin.Ohakas@hm.ee
Põlva-, Valga-, Võrumaa Kaidi Maask, Kaidi.Maask@hm.ee
Teenistusliku järelevalve küsimustes on omavalitsustele kontaktisikuks Hille Voolaid, Hille.Voolaid@hm.ee;  735 0109

 

Veel uudiseid samal teemal

29.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Infokiri: haridusvaldkonda puudutavad piirangud alates 1. juunist

Vastavalt valitsuse otsusele leevenevad 1. juunist piirangud haridusasutuste tegevusele. Piirangute leevendused puudutavad üldhariduskoole, kutseõppeasutusi ja kõrgkoole. Samuti täienduskoolitusasutuste, huvikoolide, huvitegevuse pakkujate ning avatud noortekeskuste tegevuse korraldamist.

29.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Kevadise riigieksamite perioodi avab eesti keele riigieksam

Täna algava riigieksamite perioodi avab eesti keele eksam, millele on registreerunud 6264  gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetajat. Esmaspäeval toimub eesti keele teise keelena eksam, kuhu on end kirja pannud 1860 eksamitegijat. Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja riigieksamite tegemine on vabatahtlik. Eksaminandid teevad matemaatika ja eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami.