Sa oled siin

Teaduspreemiad

Riigi teaduspreemiad 2019

Anne Luik ja Peeter Saari - riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (40 000 eurot)

Mart Ustav - teaduspreemia väljapaistva avastuse eest (50 000 eurot)

Riigi teaduspreemiad eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest (20 000 eurot)

 • Arvet Pedas (täppisteaduste alal)
 • Tõnu Esko, Reedik Mägi, Krista Fischer, Lili Milani (keemia ja molekulaarbioloogia alal)
 • Irina Hussainova (tehnikateaduste alal)
 • Allen Kaasik (arstiteaduse alal) 
 • Urmas Saarma (geo- ja bioteaduste alal) 
 • Marika Mänd (põllumajandusteaduste alal)
 • Allan Puur (sotsiaalteaduste alal) 
 • Rein Raud (humanitaarteaduste alal) 

 

Riigi teaduspreemiad 2018

Mall Hiiemäe ja Agu Laisk - riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (40 000 eurot)

Ahto Buldas - teaduspreemia väljapaistva avastuse eest (50 000 eurot)

Riigi teaduspreemiad eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest (20 000 eurot)

 • Ülle Kotta (täppisteaduste alal);
 • Tanel Tenson (kollektiivi juht), Vasili Hauryliuk, Arvi Jõers, Niilo Kaldalu, Karin Kogermann, Ülo Maiväli, Marta Putrinš (keemia ja molekulaarbioloogia alal);
 • Jarek Kurnitski (tehnikateaduste alal);
 • Joel Starkopf, Annika Reintam Blaser (arstiteaduse alal);
 • Ülo Niinemets (geo-ja bioteaduste alal);
 • Rein Drenkhan (põllumajandusteaduste alal);
 • Ringa Raudla (sotsiaalteaduste alal);
 • Martin Ehala (humanitaarteaduste alal).

Riigi teaduspreemiad 2017

Gennadi Vainikko ja Enn Tõugu - riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (40 000 eurot)

Riigi teaduspreemiad eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest (20 000 eurot)

 • Elmo Tempel (täppisteaduste alal);
 • Mait Metspalu, Toomas Kivisild, Luca Pagani, Monika Karmin, Lauri Saar ja Richard Villems (keemia ja molekulaarbioloogia alal);
 • Marlon Gerardo Dumas Menjivar (tehnikateaduste alal);
 • Tambet Teesalu (arstiteaduse alal);
 • Olev Vinn (geo- ja bioteaduste alal);
 • Kalev Jõgiste (kollektiivi juht), Marek Metslaid ja Kajar Köster (põllumajandusteaduste alal);
 • Lauri Mälksoo (sotsiaalteaduste alal);
 • Heiki Valk (humanitaarteaduste alal).

Riigi teaduspreemiad 2016

Ülo Lepik ja Raimund-Johannes Ubar - riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (40 000 eurot)

Riigi teaduspreemiad eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest (20 000 eurot)

 • Urmas Nagel ja Toomas Rõõm (täppisteaduste alal);
 • Tõnis Kanger (keemia ja molekulaarbioloogia alal);
 • Maarja Kruusmaa (tehnikateaduste alal);
 • Sulev Kõks ja Külli Kingo (arstiteaduse alal);
 • Martin Zobel (kollektiivi juht), John Davison, Mari Moora, Maarja Öpik (geo- ja bioteaduste alal);
 • Arne Sellin (põllumajandusteaduste alal);
 • Tiina Randma-Liiv (sotsiaalteaduste alal);
 • Tõnu-Andrus Tannberg (humanitaarteaduste alal).

 

Riigi teaduspreemiad 2015

Jüri Engelbrecht ja Anto Raukas - riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (40 000 eurot)

Riigi teaduspreemiad eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest (20 000 eurot)

 • Tarmo Uustalu (täppisteaduste alal);
 • Andres Merits (keemia ja molekulaarbioloogia alal);
 • Alvo Aabloo (tehnikateaduste alal);
 • Vallo Tillmann (arstiteaduse alal);
 • Tiina Nõges (kollektiivi juht), Helen Agasild, Priit Zingel (geo- ja bioteaduste alal);
 • Toomas Paalme (põllumajandusteaduste alal);
 • Jaanus Harro (sotsiaalteaduste alal);
 • Krista Kodres (humanitaarteaduste alal).

 

Riigi teaduspreemiad 2014

Ain Heinaru ja Enn Tarvel  -  riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (40 000 eurot)

Riigi teaduspreemiad eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest (20 000 eurot)

 • Eve Oja – täppisteaduste alal uurimuste tsükli „Operaatorideaalid ja tensorkorrutised Banachi ruumide struktuuri-uuringutes” eest;
 • Kaido Tammeveski – keemia ja molekulaarbioloogia alal uurimuste tsükli “Funktsionaalsed materjalid elektrokeemilisteks rakendusteks” eest;
 • Dmitri Vinnikov (kollektiivi juht), Indrek Roasto ja Tanel Jalakas - tehnikateaduste alal uurimuste tsükli „Uudsed alalispingemuundurid taastuvenergeetikas“ eest;
 • Aleksandr Žarkovski – arstiteaduse alal uurimuste tsükli „Aju plastilisuse regulatsiooni molekulaarsed mehhanismid” eest;
 • Leho Tedersoo – geo- ja bioteaduste alal uurimuste tsükli „Seente elurikkuse ja biogeograafia globaalsed mustrid” eest;
 • Krista Lõhmus ja Ivika Ostonen-Märtin – põllumajandusteaduste alal uurimuste tsükli „Juurtoitumise strateegiad metsade jätkusuutlikkuse tagamisel muutuvates kliima- ja maakasutuse tingimustes” eest;
 • Ellu Saar – sotsiaalteaduste alal uurimuste tsükli „Hariduslik stratifikatsioon ja elukestev õpe” eest;
 • Andres Ilmar Kasekamp – humanitaarteaduste alal uurimuste tsükli „Balti riikide poliitiline areng“ eest.

 

Riigi teaduspreemiad 2013

Maie Kalda ja Enn Mellikov – riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (40 000 eurot)

Riigi teaduspreemiad eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest (20 000 eurot):

 • Mikhail Briktäppisteaduste alal uurimistöö „Ab initio and semi-empirical modeling of physical properties of pure and doped functional materials” eest;
 • Jaanus Remmkeemia ja molekulaarbioloogia alal uurimuste tsükli “Ribosoomide biogenees ja funktsioneerimine bakterites” eest;
 • Jaan Eha ja Mihkel Zilmerarstiteaduse alal uurimuste tsükli „Südame- ja veresoonkonna siirdemeditsiinilised uuringud” eest;
 • Tarmo Soomere - tehnikateaduste alal uurimuste tsükli „Merelt lähtuvate ohtude kvantifitseerimine ja minimeerimine Läänemere ranniku kontekstis“ eest;
 • Peeter Hõrakgeo- ja bioteaduste alal uurimuste tsükli „Immuunfunktsioon ja oksüdatiivne stress loomaökoloogilises kontekstis” eest;
 • Veiko Uripõllumajandusteaduste alal uurimuste tsükli „Produktsioon, süsiniku akumulatsioon ning lämmastikuringe kiirekasvulistes lehtpuupuistutes” eest;
 • Rainer Kattelsotsiaalteaduste alal uurimuste tsükli „Innovatsiooni-ja majanduspoliitika areng ja juhtimine Kesk- ja Ida-Euroopa riikides 2000ndatel aastatel” eest;
 • Andres Tvaurhumanitaarteaduste alal uurimuste seeria „The Migration Period, Pre-Viking Age and Viking Age in Estonia“ eest.

Teaduspreemia väljapaistva avastuse eest – välja andmata

 

Riigi teaduspreemiad 2012

Ülo Lumiste ja Heidi-Ingrid Maaroos – riigi teaduspreemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (40 000 eurot).

Riigi teaduspreemiad eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest (20 000 eurot):

 • Jaan Jannotäppisteaduste alal uurimistöö „Pöördülesanded mittehomogeensete materjalide ja keskkondade omaduste määramiseks“ eest;
 • Mart Loogkeemia ja molekulaarbioloogia alal uurimuste tsükli „Rakkude pooldumist reguleerivad fosforüleerimislülitid“ eest;
 • Kai Kisandarstiteaduse alal uurimuste tsükli „Kandidoosi uued tekkemehhanismid“ eest;
 • Ülo Mander ja Kalle Kirsimäegeo- ja bioteaduste alal uurimuste tsükli „Ökotehnoloogia maastike aineringe reguleerimisel“ eest;
 • Jaan Liirapõllumajandusteaduste alal uurimuste tsükli „Elurikkuse ja selle funktsioonide seosed ruumiprotsessidega kaasaegses põllumajandusmaastikus“ eest;
 • Eiki Bergsotsiaalteaduste alal uurimuste tsükli „Identiteedid, konfliktne enesemääratlemine ja de facto riigid“ eest;
 • Mart Kalmhumanitaarteaduste alal uurimuste seeria „Võim ja Arhitektuur. Eesti Vabariigi esindusarhitektuur 1918-1940“ eest.

 

Riigi teaduspreemiad 2011

Vladimir Hižnjakov ja Ülo Lille – riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (38 347 eurot).

Eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest antavad 19 174 euro suurused riigi teaduspreemiad:

 • Gennadi Vainikkotäppisteaduste alal uurimuste tsükli „Südamlikud Volterra integraalvõrrandid“ eest;
 • Peep Palumaakeemia ja molekulaarbioloogia alal uurimuste tsükli „Tsingi ja vase rakulised funktsioonid ning roll Alzheimeri tõve patoloogias“ eest;
 • Mart Mintehnikateaduste alal teadustöö „Signaalid impedants-spektroskoopias: originaalsed meetodid, uudsed rakendused“ eest;
 • Eduard Maronarstiteaduse alal uurimuste tsükli „Paanikahäire teket ja kulgu mõjutavad neurobioloogilised tegurid“ eest;
 • Anne Kahrugeo- ja bioteaduste alal uurimuste tsükli „Sünteetiliste nanoosakeste ökotoksikoloogia ja toksilisuse mehhanismid“ eest;
 • Asko Lõhmuspõllumajandusteaduste alal uurimuste tsükli „Metsakasvatuse ökoloogilise säästvuse edendamine “ eest;
 • Tiit Tammarusotsiaalteaduste alal uurimuste tsükli „Rahvastikurühmade linnastumine, eeslinnastumine ja vastulinnastumine Eestis“ eest;
 • Valter Langhumanitaarteaduste alal uurimuste tsükli „Eesti ja Baltimaade pronksi- ja rauaaeg“ eest.

47 934 euro suurune riigi teaduspreemia teadusharu paradigmat ja maailmapilti mõjutava väljapaistva avastuse eest jäeti ettepanekute mittelaekumise tõttu välja andmata.

 

Riigi teaduspreemiad 2010

Marika Mikelsaar ja Arvo Ots – riigi teaduspreemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (600 000 krooni).

Riigi teaduspreemiad eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest (300 000 krooni):

 • Hannes Tammettäppisteaduste alal uurimuste tsükli «Atmosfääri aerosooli ja aeroioonide tekkeprotsesside ja evolutsiooni uurimine, aeroioonide liikuvusspektromeetria meetodite ja aparatuuri arendamine» eest;
 • Maris Laanekeemia ja molekulaarbioloogia alal uurimuste tsükli «Inimese polügeenseid komplekstunnuseid reguleerivad genoomilõigud» eest;
 • Rein Kuusik (kollektiivi juht), Andres Trikkel ja Tiit Kaljuvee – tehnikateaduste alal tööde tsükli «Uurimusi happeliste gaaside emissiooni piiramiseks energeetikas» eest;
 • Irja Lutsararstiteaduse alal uurimuste tsükli «Infektsioonide käsitlus omandatud immuunpuudulikkusega isikutel» eest;
 • Hannes Kollist (kollektiivi juht), Heino Moldau ja Triin Vahisalugeo- ja bioteaduste alal uurimuste tsükli «Taimede stressitaluvus» eest;
 • Tõnu Püssapõllumajandusteaduste alal uurimuste tsükli «Taimsed toidulisandid ja nende antioksüdantne toime loomsetes toitudes» ja monograafia «Principles of Food Toxicology» eest;
 • Anu Realosotsiaalteaduste alal uurimuste tsükli «Isiksus ja stereotüübid kultuuridevahelises perspektiivis» eest;
 • Irina Belobrovtseva ja Svetlana Kuljushumanitaarteaduste alal monograafiate «Mihhail Bulgakovi romaan «Meister ja Margarita». Kommentaarid», «Roman M. Bulgakova «Master i Margarita». Kommentarij» Tallinn, 2006 ja «Roman M. Bulgakova «Master i Margarita». Kommentarij» Moskva, 2007 eest.

 

Riigi teaduspreemiad 2009

Dimitri Kaljo ja Kalju Kask – Riigi teaduspreemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (600 000 krooni)

Hillar Aben (kollektiivi juht), Leo Ainola, Johan Anton ja Andrei Errapart – riigi teaduspreemiad innovaatilise tooteni viinud väljapaistva teadus- ja arendustöö eest (750 000 krooni) - töö eest “Integraalse fotoelastsusmeetodi teooria, mõõtmistehnoloogia ja aparatuuri väljatöötamine ja rakendamine jääkpingete mõõtmisel klaasitööstuses”.

Nelja eelmise aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 300 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad:

 • täppisteadused: Aleksei Šerman – uurimuste tsükli “Magnetiline ühismõõdutus, pseudopilud ja faaside eraldumine vaskperovskiitides” eest;
 • keemia ja molekulaarbioloogia: Ülo Langel (kollektiivi juht), Margus Pooga, Mats Hansen, Ursel Soomets ja Kalle Kilk – uurimuste tsükli “Rakusisesed märklauad” eest;
 • tehnikateadused: Malle Krunks – uurimuste tsükli “Vedeliksadestuse tehnoloogiad konkurentsivõimelisele päikeseenergeetikale” eest;
 • arstiteadused: Pärt Peterson – publikatsioonide tsükli “Tsentraalse immuuntolerantsuse molekulaarsed mehhanismid” eest;
 • geo- ja bioteadused: Meelis Pärtel – tööde tsükli “Makroökoloogilised protsessid eluslooduse mitmekesisuse mõjutajana” eest;
 • põllumajandusteadused: Erkki Truve (kollektiivi juht), Merike Sõmera ja Maria Cecilia Sarmiento Guérin – uurimuste tsükli “Taimeviiruste ja taimede kaitsemehhanismide uurimine” eest;
 • sotsiaalteadused: Tiiu Paas – uurimuse “Regionaalsete majandusprotsesside analüüs ja modelleerimine: Eesti majandusareng EL-i ja Läänemere regiooni kontekstis” eest;
 • humanitaarteadused: Arvo Tering – monograafia “Eesti-, liivi- ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561–1798” eest.

 

Riigi teaduspreemiad 2008

Valdek Kulbach ja Tiina Talvik - pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 600 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad.

Nelja eelmise aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 300 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad:

 • täppisteadused: Tiit Kutser – uurimuste tsükli “Optiline kaugseire veekeskkonna uuringutes” eest;
 • keemia ja molekulaarbioloogia: Maido Remm – uurimuste tsükli “Inimgenoomi bioinformaatiline analüüs” eest;
 • tehnikateadused: Enn Lust – uurimuste tsükli “Tahkeoksiidkütuseelementides ja elektrilise kaksikkihi kondensaatorites ning kompaktsete ja poorsete elektroodide ning elektrolüütide vahelisel piirpinnal toimuvate protsesside seaduspärasuste komplekssed uuringud” eest;
 • arstiteadused: Tõnis Timmusk – publikatsioonide tsükli “Närvisüsteemi haiguste molekulaarsetest mehhanismidest” eest;
 • geo- ja bioteadused: Valdur Saks (kollektiivi juht), Jüri Engelbrecht, Enn Seppet ja Marko Vendelin – tööde tsükli “Molekulaarne süsteemne bioenergeetika” eest;
 • põllumajandusteadused: Marika Mänd (kollektiivi juht), Ants-Johannes Martin ja Reet Karise – uurimuste tsükli “Tolmeldajaid ja kultuurtaimede tolmeldamist mõjutavad tegurid” eest;
 • sotsiaalteadused: Vello Andres Pettai – uurimuste tsükli “Poliitiliste institutsioonide mõjud poliitilisele kultuurile postkommunistlikes riikides” eest;
 • humanitaarteadused: Linnart Mäll – uurimuste tsükli “Ida mõtteloo humanistlikud baastekstid globaliseeruva tsivilisatsiooni kontekstis” eest.

 

Riigi teaduspreemiad 2007

Jaan Einasto (kollektiivi juht), Maret Einasto, Enn Saar ja Erik Tago - teadusharu paradigmat ja maailmapilti mõjutava väljapaistva avastuse eest 500 000 krooni suurune riigi teaduspreemia – tööde eest teemal “Tumeaine avastamine galaktikate ümbruses ning universumi kärgstruktuur”.

Ülo Kaasik ja Ants Viires - pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 300 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad.

Nelja eelmise aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 150 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad:

 • täppisteadused: Tõnu Kollo – uurimuste tsükli “Mitmemõõtmelised maatrikstehnikal põhinevad statistikamudelid” eest;
 • keemia ja molekulaarbioloogia: Mihkel Kaljurand (kollektiivi juht), Mihkel Koel ja Merike Vaher – teadustööde tsükli “Elektromigratsioonilised meetodid bioprotsesside analüüsis” eest;
 • tehnikateadused: Jaan Aarik, Aleks Aidla, Kaupo Kukli, Väino Sammelselg ja Teet Uustare – uurimuste tsükli “Dielektriliste materjalide aatomkihtsadestamise tehnoloogia arendamine” eest;
 • arstiteadused: Mati Rahu – uurimuste tsükli “Haiguste ja nende mõjurite esinemine Eesti rahvastikus” eest;
 • geo- ja bioteadused: Peeter Nõges ja Ingmar Ott – monograafia “Verevi järv – teravalt kihistunud hüpertroofne veekogu” ja siseveekogude ökoloogiat käsitlevate teadusartiklite eest;
 • põllumajandusteadused: Mihkel Jalakas – monograafia “Veise tiinuse ja sünnituse patoloogia” ning vaagna ja udara kandeaparaadi anatoomia ning obsteetrilise pelvimeetria alaste uurimuste eest veisel;
 • sotsiaalteadused: Maaja Vadi – uurimuste tsükli “Organisatsiooniline käitumine siirdemajanduses” eest;
 • humanitaarteadused: Mall Hiiemäe – folkloristika alase uurimistöö eest.

 

Riigi teaduspreemiad 2006

Ago Samoson (kollektiivi juht), Tiit Tuherm, Jaan Past, Andres Reinhold ja Tiit Anupõld - innovaatilise tooteni viinud väljapaistva teadus- ja arendustöö eest 500 000 krooni suurune riigi teaduspreemia – tööde eest teemal “Ülikiire proovirotatsiooni tehnika arendamine”.

Lembit Allikmets ja Mihkel Veiderma - pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 300 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad.

Nelja eelmise aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 150 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad:

 • täppisteadused: Arvi Freiberg (kollektiivi juht), Margus Rätsep ja Kõu Timpmann – uurimuste tsükli “Fotosünteetiliste valgusergastuste polaron-iseloom” eest;
 • keemia ja molekulaarbioloogia: Ülo Niinemets – uurimuste tsükli “Lenduvate orgaaniliste ühendite emissiooni füsioloogia” eest;
 • tehnikateadused: Enn Mellikov (kollektiivi juht), Mare Altosaar, Sergei Beresnev ja Andres Öpik – teadustöö “Päikeseelementide uued materjalid ja konstruktsioonid” eest;
 • geo- ja bioteadused: Kalle Olli – uurimistööde tsükli “Funktsionaalsed protsessid ja bioloogilised interaktsioonid planktonikooslustes” eest;
 • põllumajandusteadused: Ülle Jaakma (kollektiivi juht), Triin Hallap, Jevgeni Kurškin ja Andres Valdmann – teadustööde tsükli “Veiste sigimise füsioloogia ja patoloogia, rõhuasetusega viljakust mõjutavatele teguritele ja reproduktsiooni biotehnoloogia meetodite edasiarendamisele” eest;
 • sotsiaalteadused: Talis Bachmann – uurimuste tsükli “Kognitiivsete protsesside eksperimentaalne ja teoreetiline uurimine” eest;
 • humanitaarteadused: Anu Mänd – monograafia “Linna pühadering. Pidukultuur Läänemere idaranniku hansalinnades 1350–1550” eest.

 

Riigi teaduspreemiad 2005

Ea Jansen ja Ilmar Koppel - pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 300 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad.

Nelja eelmise aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 150 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad:

 • täppisteadused: Martti Raidal - tööde tsükli “Kvarkide ja leptonite ühendteooriast” eest;
 • keemia ja molekulaarbioloogia: Maia Kivisaar - uurimuste tsükli “Bakterigenoomi mutagenees-adaptatsioonimehhanism keskkonna stressi tingimustes” eest;
 • tehnikateadused: Jakob Kübarsepp (kollektiivi juht), Ants Lõhmus, Irina Hussainova ja Rünno Lõhmus - tööde tsükli “Mikro- ja nanotehnoloogiliste uurimismeetodite arendamine tööstuslike materjalide väljatöötamiseks” eest;
 • arstiteadused: Jaanus Harro - afektide neurobioloogilise regulatsiooni alaste uurimistööde eest;
 • geo- ja bioteadused: Tiiu Märs - uurimistööde tsükli “Keskpaleosoiliste selgroogsete evolutsioon ja levik põhjapoolkera meredes ning nende praktiline väärtus geoloogias” eest;
 • sotsiaalteadused: Jüri Allik - eksperimentaal-, sotsiaal- ja isiksusepsühholoogiliste uurimistööde eest;
 • humanitaarteadused: Magnus Ilmjärv - Eesti ja teiste Balti riikide välispoliitika alaste uurimuste – monograafia “Hääletu alistumine” ja teiste publikatsioonide eest.

 

Riigi teaduspreemiad 2004

Tšeslav Luštšik ja Sulev Vahtre - pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 300 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad.

Nelja eelmise aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 150 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad:

 • täppisteadused: Nikolai Kristoffel ja Teet Örd – tööde tsükli “Magneesiumdiboriidi ülijuhtivuse mehhanism” eest;
 • keemia ja molekulaarbioloogia: Margus Lopp (kollektiivi juht), Tõnis Kanger ja Anne Paju – tööde tsükli “Uued asümmeetrilised reaktsioonid ja nende katalüsaatorid” eest;
 • tehnikateadused: Arkadi Berezovski – töö ““Faasisiirdefrondid martensiitsetes tahkistes” eest;
 • arstiteadused: Eero Vasar (kollektiivi juht), Sulev Kõks, Vallo Volke ja Vootele Võikar – uuringutsükli “Psühhofarmakoloogiline ja geenitehnoloogiline lähenemisviis negatiivsete emotsioonide neurobioloogiliste mehhanismide selgitamiseks” eest;
 • geo- ja bioteadused: Helgi Arst – tööde tsükli “Mitmekomponendiliste looduslike vete optilised omadused ja veealune valgusväli” eest;
 • põllumajandusteadused: Malle Mandre (kollektiivi juht), Katri Ots, Jaan Klõšeiko ja Henn Pärn – tööde tsükli “Metsaökosüsteemi dünaamika ja okaspuude ökofüsioloogiline seisund looduslikes ning antropogeensetes stressitingimustes” eest;
 • sotsiaalteadused: Mikko Lagerspetz – tööde tsükli “Postsotsialistliku siirde mõjud Eesti ühiskonnas” eest;
 • humanitaarteadused: Mati Laur – uurimuse “Eesti 18. sajandi ajalugu” eest.

 

Riigi teaduspreemiad 2003

Jaan Einasto ja Ain-Elmar Kaasik - pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 300 000 krooni suurune riigi teaduspreemiad.

Nelja eelmise aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 150 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad:

 • täppisteadused: Vladimir Hižnjakov – tööde tsükli “Mitmekvandiliste protsesside mittehäirituslik teooria” eest;
 • keemia ja molekulaarbioloogia: Tõnis Pehk – tööde tsükli eest kiraalsete molekulide tuumamagnetresonantsspektromeetria alal;
 • tehnikateadused: Meelis Mihkla, Arvo Eek, Einar Meister ja Heiki-Jaan Kaalep – töö “Eesti keele tekst-kõne süntees” eest;
 • arstiteadused: Andres Metspalu – genoomiuuringute eest;
 • geo- ja bioteadused: Juta Haberman, Avo Miidel, Tiina Nõges, Ervin Pihu ja Anto Raukas – Peipsi järve uuringuid käsitlevate monograafiate: “Lake Peipsi. Geology”, “Peipsi”, “Lake Peipsi. Flora and Fauna” ja “Lake Peipsi. Meteorology, Hydrology, Hydrochemistry” eest;
 • põllumajandusteadused: Riho Gross (kollektiivi juht) ja Tiit Paaver – tööde tsükli “Ohustatud ja kasvatatavate kalaliikide geneetiliste ressursside uuringud” eest;
 • sotsiaalteadused: Urmas Varblane – uuringute tsükli “Otseste välisinvesteeringute mõju siirderiikide majanduse konkurentsivõime tõstmisele” eest;
 • humanitaarteadused: Mari Must – monograafiate “Vene laensõnad eesti murretes” ja “Põhjaeesti keskmurre: häälikulisi ja morfoloogilisi peajooni” eest.

 

Riigi teaduspreemiad 2002

Erast Parmasto - pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest antav 200 000 krooni suurune riigi teaduspreemia.

Nelja eelmise aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 100 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad:

 • täppisteadused: Ene Ergma – tööde tsükli “Kompaktsete objektidega kaksiktähtede evolutsioon” eest;
 • keemia ja molekulaarbioloogia: Nigulas Samel (kollektiivi juht), Ivar Järving, Reet Koljak, Karin Valmsen ja Külliki Varvas – tööde tsükli “Prostaglandiinide biosüntees selgrootutes” eest;
 • tehnikateadused: Jüri Elken (kollektiivi juht), Jüri Kask, Tarmo Kõuts, Uno Liiv ja Tarmo Soomere – tehnikateaduste alal Saaremaa süvasadama võimalike asukohtade hüdrodünaamiliste ja geoloogiliste uuringute eest;
 • arstiteadused: Marika Mikelsaar – uurimuste tsükli “Inimese normaalne mikrofloora ja olulisemad bakteriaalsed infektsioonid Eestis” eest;
 • geo- ja bioteadused: Raivo Mänd (kollektiivi juht), Peeter Hõrak, Indrek Ots ja Toomas Tammaru – tööde tsükli “Baasuuringud evolutsioonilise loomaökoloogia vallas – bioloogilise mitmekesisuse huvides” eest;
 • põllumajandusteadused: Anne Luik (kollektiivi juht), Külli Hiiesaar, Aare Kuusik, Enno Merivee ja Luule Metspalu – entomoloogiliste uurimuste eest keskkonnasäästliku taimekaitse arendamiseks (1998–2001);
 • sotsiaalteadused: Kalevi Kull – tööde tsükli “Jakob von Uexküll ja biosemiootika distsiplinaarsed piirid” eest.

 

Riigi teaduspreemiad 2001

Karl Rebane - pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest antav 200 000 krooni suurune riigi teaduspreemia.

Nelja eelmise aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 100 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad:

 • täppisteadused: Eve Oja – tööde tsükli “Banachi ruumide aproksimatsiooniomadused ja kaasruumide geomeetria” eest;
 • keemia ja molekulaarbioloogia: Mati Karelson – monograafia “Molekulaardeskriptorid kvantitatiivsetes struktuur-omadus sõltuvustes” eest;
 • tehnikateadused: Rein Munter (kollektiivi juht), Juha Kallas, Sergei Preis ja Marina Trapido – tööde tsükli “Täiustatud oksüdatsiooni protsessid loodusvee varude kaitseks ja vee säästvaks kasutamiseks” eest.
 • arstiteadused: Aleksander Žarkovski (kollektiivi juht), Anti Kalda ja Allen Kaasik – tööde tsükli “Närvirakkude kahjustus ja ravimsõltuvus: molekulaarsed mehhanismid ja farmakoloogiline preventsioon” eest;
 • geo- ja bioteadused: Dimitri Kaljo (kollektiivi juht), Leho Ainsaar, Linda Hints, Tõnu Martma ja Jaak Nõlvak – tööde tsükli “Isotoopuuringute tulemusi Eesti paleosoilise arenguloo selgitamisel (ordoviitsiumi ja siluri stratigraafia, klimatoloogia ja okeanoloogia)” eest;
 • põllumajandusteadused: Ülo Mander (kollektiivi juht), Valdo Kuusemets, Krista Lõhmus, Ain Kull ja Hannes Palang – põllumajandusteaduste alal tööde tsükli “Põllumajandusmaastike muutused: mõju aineringele ja selle reguleerimine ökotehnoloogiliste võtetega” eest;
 • sotsiaalteadused: Talis Bachmann – monograafia “Mikrogeneetiline lähenemine teadvustatud psüühikale” ja teiste publikatsioonide eest;
 • humanitaarteadused: Peeter Torop – uurimuste eest slavistika, tõlketeooria ja semiootika valdkonnas.

 

Riigi teaduspreemiad 2000

Endel Lippmaa - pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest antav 200 000 krooni suurune riigi teaduspreemia.

Nelja eelmise aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 100 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad:

 • täppisteadused: Peeter Saarile – tööde tsükli “Laialivalgumatud valguslained” eest;
 • keemia ja molekulaarbioloogia: Jaak Järv – tööde tsükli “Bioaktiivsete ainete toimemehhanismi ja spetsiifilisuse kvantitatiivse analüüsi meetodite arendamine ja rakendused” eest;
 • tehnikateadused: Hiie Hinrikus – 1996.–1999. aasta publikatsioonide tsükli “Elektromagnetväljad biomeditsiinitehnikas” eest;
 • arstiteadused: Toomas Veidebaum – uuringute “Molekulaarsed markerid vähiepidemioloogias” eest;
 • geo- ja bioteadused: Olevi Kull ja Ülo Niinemets –uurimistööde tsükli “Fotosünteesi kohanemine lehestikus” eest;
 • sotsiaalteadused: Kalev Katus (kollektiivi juht), Allan Puur, Luule Sakkeus ja Asta Põldma – monograafia “Rahvastiku vananemine Eestis” eest;
 • humanitaarteadused: Tiiu Erelt (kollektiivi juht), Tiina Leemets, Sirje Mäearu ja Maire Raadik – “Eesti keele sõnaraamatu ÕS 1999” ja sellega seotud keelekorralduslike raamatute ja artiklite eest.

 

Riigi teaduspreemiad 1999

Pavel Bogovski - pikaajalise tulemusliku teadustöö eest antav 200 000 krooni suurune riigi teaduspreemia;

Nelja eelmise aasta jooksul avaldatud teadustööde eest 100 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad:

 • täppisteadused: Ülo Lumiste - uurimuste tsükli “Semiparalleelsed alammuutkonnad aegruumivormides” eest;
 • keemia ja molekulaarbioloogia: Agu Laisk ja Vello Oja - monograafia “Lehe fotosünteesi dünaamika” eest;
 • tehnikateadused: Raimund-Johannes Ubar - töö “Digitaalsüsteemide disaini ja diagnostika uued meetodid” eest;
 • arstiteadused: Raivo Uibo - uurimuse “Autoimmuunhaiguste tekkemehhanismid ja immunodiagnostika” eest;
 • geo- ja bioteadused: Jaanus Paal (kollektiivi juht), Silvia Sepp, Malle Leht, Tõnu Möls - tööde tsükli “Eesti taimekoosluste ja mõnede taimetaksonite mitmekesisus” eest;
 • põllumajandusteadused: Tamara Enno, Hilma Peuša, Oskar Priilinn, Hans Küüts - uurimistööde tsükli “Nisu haiguskindluse geneetika ja aretus” eest;
 • sotsiaalteadused: Rein Taagepera - tööde eest üldpolitoloogia ja valimissüsteemide valdkonnas;
 • humanitaarteadused (preemia jaguneb kaheks 50 000 krooni suuruseks osaks): Toomas Karjahärm - monograafiate “Ida ja Lääne vahel”, “Venestamine Eestis 1880--1917” ja “Eesti haritlaskonna kujunemine ja ideed 1850--1917” eest ning Arvo Krikmann - monograafia “Sissevaated folkloori lühivormidesse. Põhimõisteid, þanrisuhteid, üldprobleeme” eest.

 

Riigi teaduspreemiad 1998

Juhan Peegel - pikaajalise tulemusliku teadustöö eest antav 200 000 krooni suurune riigi teaduspreemia;

1997. aastal avaldatud teadustööde eest 100 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad:

 • täppisteadused: Jaan Einasto (kollektiivi juht), Maret Einasto, Vaikko Saar, Erik Tago - töö “Universumi ehituse korrapära uurimine” eest;
 • keemia ja molekulaarbioloogia: Ilmar Koppel (kollektiivi juht), Peeter Burk, Vahur Mäemets, Ivo Leito - töö “Happelis-aluseliste tasakaalude uurimine gaasifaasis ja lahustes” eest;
 • tehnikateadused: Enn Mellikov (kollektiivi juht), Mare Altosaar, Malle Krunks, Jüri Krustok, Vello Valdna - töö “Pooljuhtmaterjalid päikeseenergeetikale ja optoelektroonikale” eest;
 • arstiteadused: Mihkel Zilmer (kollektiivi juht), Rein Teesalu, Raul Talvik, Tiina Talvik, Jüri Samarüütel - töö “Oksüdatiivse stressi patogeneetiline aspekt arteriaalse hüpertensiooni, südamepuudulikkuse, sepsise ja ajukahjustuse puhul” eest;
 • geo- ja bioteadused: Martin Zobel (kollektiivi juht), Kristjan Zobel, Meelis Pärtel, Mari Moora, Jaan Liira - uurimistööde tsükli “Taimeliikide kooseksisteerimise ja liigifondi teooria” eest;
 • põllumajandusteadused: Viive Rosenberg - töö “Kartuli meristeemi omaduste uurimine taimede haiguskindluse ja saagikuse suurendamise eesmärgil” eest;
 • sotsiaalteadused: Jüri Allik - sotsiaalteaduste alal 1997. aastal avaldatud teadustööde eest ;
 • humanitaarteadused: Eva Aaver, Leo Anvelt (postuumselt), Heli Laanekask, Abel Nagelmaa - monograafia “Otto Wilhelm Masingu” kirjad Johann Heinrich Rosenplänterile 1814--1832” eest.

 

Riigi teaduspreemiad 1997

Viktor Palm - pikaajalise tulemusliku teadustöö eest antav 200 000 krooni suurune riigi teaduspreemia;

1996. aastal avaldatud teadustööde eest 100 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad:

 • täppisteadused: Ago Samoson - töö “Kvadrupooltuumade kahedimensionaalne kõrge lahutusega tuumaresonantsspektromeetria mitteorienteeritud pulbrilistes ja amorfsetes tahkistes” eest;
 • keemia ja molekulaarbioloogia: Mart Ustav - töö “Papilloomiviiruste genoomi replikatsiooni ja onkogeenide uurimine” eest;
 • arstiteadused: Mati Rahu (kollektiivi juht), Tiiu Aareleid, Kaja Gornoi, Heldi Thomson - töö “Vähktõbi Eestis 1968-1992: haigestumus, levimus, elulemus ja suremus” eest;
 • geo- ja bioteadused (preemia jaguneb kaheks 50 000 krooni suuruseks osaks): Tõnu Meidla - töö “Eesti hilisordoviitsiumi ostrakoodid” eest ning Urmas Kõljalg - töö “Seeneperekond Tomantella ja suguluses olevad perekonnad parasvöötmelises Euraasias” eest;
 • sotsiaalteadused: Wolfgang Drechsler - töö “Johann Ulrich von Cramer ja demonstreeriv meetod õigusteaduses” eest;
 • humanitaarteadused (preemia jaguneb kaheks 50 000 krooni suuruseks osaks): Valter Lang - töö “Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksul” eest ning Karl Pajusalu - töö “Mitmepoolsed lingvistilised kontaktid Lõuna-Eestis. Verbi murdelõpu variatsioonid Karksis” eest.
Viimati uuendatud: 6. veebruar 2020