Sa oled siin

Ülikoolide rahastamise kasv nõuab ülikoolidelt paremat kvaliteeti

13. märts 2014 - 12:34

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks ülikoolidega sõlmitavad tulemuslepingud ning andis haridus- ja teadusministrile volitused lepingute allkirjastamiseks. Võrreldes eelmise aastaga kasvab ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppetöö rahastamine keskmiselt 15%, samuti eraldatakse raha tulemusstipendiumite maksmiseks. Avalik-õiguslike ülikoolide rahastamine suureneb 8–19%.

Tulemuslepingutega lepitakse riigi ja avalik-õiguslike ülikoolide vahel kokku konkreetse kalendriaasta eesmärgid, riigieelarvest rahastatava tegevustoetuse maht, rahastamise tingimused ning erisused õppetöö läbiviimisel. Ülikoole kohustatakse lepinguga analüüsima kõrghariduse esimese astme sisseastumisnõudeid ning tõstma kandideerimise minimaalset lävendit, keskendudes eelkõige vastutusvaldkondade kvaliteedi suurendamisele.

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo sõnul on avalikkusel õigus oodata, et ülikoolid pööraksid rohkem tähelepanu õppekvaliteedi kasvatamisele: „Eelmisel nädalal leppisime rektorite nõukoguga kokku, et ülikoolid tõstavad nõudlikkust ning riik garanteerib selleks vajaliku rahalise toe. Need tulemuslepingud on riigi poolne osa sellest kokkuleppest – nüüd ootame ülikoolidelt otsustavamat tegutsemist õppekvaliteedi kasvu nimel,“ sõnas minister Aaviksoo.

„Me teame, et 40-tunnise õppenädala asemel on ülikoolis võimalik toime tulla vähem kui 30-tunnise tööga, kohati isegi paaripäevase pingutusega vahetult enne eksameid – see olukord peab hakkama muutuma,“ lisas minister.

Esmakordselt nähakse tulemuslepingutes ette tulemusstipendiumide arv ja kogusumma. Näiteks Tallinna Tehnikaülikoolis hakkab tulemusstipendiumi saama 110 üliõpilast kogusummas 99 000 eurot, Tartu Ülikoolis 129 üliõpilast kogusummas 116 100 eurot.

Tegevustoetuse eraldamiseks sõlmiti 28. jaanuaril 2013. a ülikoolide ning haridus- ja teadusministri vahel kolmeks aastaks haldusleping, mis lähtub ülikooli missioonist, eesmärkidest ja ülesannetest ning riigi vajadustest. Leping sätestab poolte õigused ja kohustused, vastutuse ja tegevustoetuse eraldamise korra. Halduslepingu täitmiseks sõlmitakse igal aastal selle lisana tulemusleping.

 

Rein Joamets

Kommunikatsiooniosakonna konsultant

7350 155