Sa oled siin

Ülikoolid pakuvad õpilastele tasuta e-kursuseid eksamiteks valmistumiseks

14. veebruar 2022 - 6:34

Alates tänasest saavad nii põhikooli- kui ka gümnaasiumilõpetajad ja kutseõppeasutuste õppurid end registreerida Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli korraldavatele tasuta e-kursustele, mis on mõeldud lisatoena koolides läbiviidavale õppetööle.

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul on riik kordamiskursused tellinud eesmärgiga, et aidata eksamiteks valmistuda koolilõpetajatel, kelle viimased õpinguaastad on möödunud suuresti koroonaviiruse leviku mõjuväljas. „Nägime juba eelmisel kevadel, et huvi kordamiskursuste vastu on suur – siis võttis neist osa ligi 7500 õpilast,“ ütles minister Kersna. „Sel aastal oleme laiendanud õppeainete valikut. Lisaks eesti keele, kitsa ja laia matemaatika ja inglise keele kursustele saab tänavu eksamiteks ülikoolide abiga valmistuda nii põhikooli kui ka gümnaasiumi keemias ja füüsikas ning põhikooli õpilased ka eesti keel teise keelena aines. Kokku oleme ülikoolidelt tellinud 11 ettevalmistavat veebikursust.”

Minister avaldas tänu ülikoolidele, kes on juba teist aastat valmis noortele appi tulema, et põhiainetes saaks olulised teemad koos üle korrata. „Õpetajate koormus on ebamäärastes pandeemiaoludes märkimisväärselt kasvanud ja seetõttu on ülikoolide abi väga vajalik,“ ütles Kersna.

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk kinnitas, et tegemist on väga vajaliku algatusega ning tunnustab ülikooli töötajaid ja üliõpilasi, kes kursusi ettevalmistavad ja korraldavad. “Lisaks eesti keele ja matemaatika kursustele pakume sel aastal võimalust värskendada oma teadmisi füüsikas ja keemias, mis muu hulgas toetab meditsiiniteaduste valdkonda õppima asujaid. Eelmise aasta kogemus eesti keele ja matemaatika kursustega näitas, et abiturientide huvi ja vajadus ennast täiendada on väga suur. Eesti keele õppes rakendati ka uudset lähenemisviisi ja tehnoloogiat ning kokkuvõttes valis Tartu Ülikool gümnasistidele mõeldud kursused üheks 2021. aasta õppeteoks, millesse andis oma panuse ligi 50 töötajat ja üliõpilast,“ tõdes Valk.

Tallinna Ülikooli õppejuht Siiri Soidro sõnul ulatab ülikool sellel aastal abikäe lisaks gümnasistidele ka põhikooli inglise keele lõpueksami sooritajatele. “Internetipõhised inglise keele kursused saab õppija läbida omas tempos. Kursuse abil lihvib Tallinna Ülikool õpilaste inglise keele oskust, mis aitab kaasa edukale eksamisooritusele ning on kasuks noortele edasistes õpingutes ja hilisemas tööelus.”

TalTechi avatud ülikooli juhataja Hanno Tomberg lisas, et Tallinna Tehnikaülikool pakub tänavu taas 12. klassi laia matemaatika ja põhikooli matemaatika kursust, millel eelmisel aastal osales kokku üle 4500 õpilase. “Lisaks korraldame ka  9. klassi lõpetajatele füüsikakursust, et õpilased saaksid korrata üle oma teadmised põhikooli füüsikas. Matemaatika ja teiste reaalainete positiivne õpitulemus on aluseks, et jätkata õpinguid ülikoolis ja olla tulevikus konkurentsivõimeline tööjõuturul,“ selgitas Tomberg.

Alates 2020. aasta kevadest on koolid pidanud oma õppetööd pidevalt ümber korraldama, arvestades koroonaviiruse levikut. Seetõttu võivad nii noortel kui ka nende vanematel tekkida kõhklused, kas kõik vajalik kooli lõpetamiseks ning edasiõppimiseks on ikka omandatud. Õpetaja tunneb oma õpilast kõige paremini ning oskab hinnata tema teadmiste taset, seetõttu soovitame esmalt konsulteerida õpetajaga, kas ja kui palju on vaja täiendavat tuge.

Veebruarist aprillini kestvad ülikoolide tasuta kursused on peamiselt mõeldud tänavustele lõpetajatele, kes soovivad saada 9 või 12 aasta jooksul omandatud teadmistele kinnitust ja korrata üle varem õpitu, et olla kindlam haridustaseme lõpetamisel ning edasiõppimise kavandamisel. Samuti võivad kursustel soovi korral osaleda nooremate klasside õpilased, kes tahavad oma teadmisi täiendada. Kursustele on oodatud ka kutseõppeasutuste õpilased. E-kursused toimuvad Moodle’i keskkonnas ning õppematerjalid jäävad hiljem ka huvilistele kättesaadavaks.

Täpsema info kursuste toimumisaegade, registreerumise jms kohta leiab:
https://harno.ee/ulikoolide-opitugi

Kursused on tellinud ning rahastanud Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo:

Sandra Sommer
Tartu Ülikool
Pressinõunik
5307 7820
sandra.sommer@ut.ee

Helen Raja
Tallinna Tehnikaülikool
Peaspetsialist
5692 0271
helen.raja@taltech.ee

Siiri Soidro
Tallinna Ülikool
Õppejuht
640 9308
siiri.soidro@tlu.ee

Mari Annus
Haridus- ja Teadusministeerium
Kommunikatsiooninõunik
527 6159
press@hm.ee

Veel uudiseid samal teemal

01.07.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Ukraina sõjapõgenikele mõeldud Vabaduse Kooli on sisseastumisavalduse esitanud ligi 400 Ukraina noort

Esimese kuu aja jooksul on Vabaduse Kooli õppima asumiseks esitanud avalduse pea 400 Ukraina noort. Juulikuus jätkub avalduste vastuvõtt ning vestlused gümnaasiumiastmesse suunduvate noortega.

30.06.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Pelgulinna riigigümnaasium sai nurgakivi

Täna, 30. juunil sai nurgakivi Tallinnasse Kolde puiesteele loodav Pelgulinna riigigümnaasium, kus hakkab õppima üle tuhande gümnasisti.