Sa oled siin

Üldhariduskoolides algavad rahuloluküsitlused

10. veebruar 2020 - 8:07

10. veebruarist kuni 15. märtsini viib Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga üldhariduskoolides läbi riiklike rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlusi. Kõigil 4., 8. ja 11. klassi õpilastel ning täiskasvanute gümnaasiumite õppijatel on võimalik oma kooli ja õppimise kohta arvamust avaldada. Küsitluses on oodatud osalema ligikaudu 40000 õpilast 500 koolist üle Eesti.

Innove analüüsi ja andmetöötluse valdkonnajuht Merit Kangro kutsub kõiki koole tänavustest rahuloluküsitlustest osa võtma ja julgustab ka koolipidajaid oma koole rahuloluküsitlustesse kaasama. „Rahuloluküsitlused on aasta-aastalt populaarsust kogunud, mida näitab küsitlustes osalejate pidev kasv. Küsitlustes osalemisega saavad õpilased läbi tagasiside andmise panustada koolikeskkonna arendamisse. Iga osalenud haridusasutuse juht saab enda kooli tulemuste kohta tagasisidet, mida kasutatakse nii eelmise õppeaasta tegevuste analüüsimisel kui järgmise aasta tegevuskavade koostamisel,“ tõdeb Kangro.

Üleriigilised koolide rahuloluküsitlused toimuvad sellisel kujul neljandat korda. Õpilaste rahuloluküsitlused toimuvad igal aastal, õpetajaid ja lapsevanemaid küsitletakse üle kolme aasta. Küsitlused on elektroonsed. Igale osalevale koolile on edastatud küsitluste läbiviimise juhend ja koolipõhised veebilingid.

Kõik koolid ja koolipidajad saavad tagasisidet oma kooli(de) kohta, raportid edastab Innove koolidele õppeaasta lõpuks. Peamised tulemused avaldatakse ka haridusandmete veebiportaalis Haridussilm.

Lisainfot küsitluste kohta leiab siit.

Veel uudiseid samal teemal

06.04.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Mailis Reps: tegin ettepaneku anda valitsusele tähtajaline õigus kooli lõpetamise tingimuste üle otsustamiseks

Minister Mailis Reps tegi täna Riigikogus nii kultuurikomisjonile kui ka õiguskomisjonile ettepaneku minna põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatustega edasi viisil, et märkida sinna tähtajalise otsustusõiguse andmine valitsusele eriolukorras eksamite korraldamiseks ning kooli lõpetamiseks.

03.04.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Lisaeelarve toob haridusvaldkonna eraettevõtjatele 15 miljoni suuruse toetuse

Vabariigi Valitsus andis 2. aprillil Riigikogule üle riigi 2020. aasta lisaeelarve, millega eraldatakse 15 miljonit eurot erakoolide, –lasteaedade ja –lastehoidude ning erahuvihariduse eriolukorrast tingitud kriisist väljumise toetamiseks.