Sa oled siin

Ukrainast tulnud lapsed ja noored saavad jätkata õppimist Eestis igal haridustasemel

8. märts 2022 - 16:17

Riik toetab Ukraina sõjapõgenikest laste ja noorte haridustee jätkamist Eestis. Haridus- ja Teadusministeerium on koostanud tegevusplaani, mille kohaselt on Ukrainast tulnud lastel ja noortel võimalus omandada Eestis alg, põhi-, kutse-, kesk- ja kõrgharidust vastavalt õpilase vanusele ja varasemale hariduskäigule.

"Oleme Eestis valmis pakkuma sõjapõgenikest Ukraina lastele võimalusi hariduse jätkamiseks nii alus- kui ka üldhariduses, aga ka kõrghariduses. Oluline on leida igale lapsele ja noorele paindlik võimalus hariduses osalemiseks koostöös koolipidajate, koolide ning piirkonna huviharidus- ja noorsootööasutustega. Ühiselt panustades saame luua võimalikult arendava keskkonna lastele ja noortele, kes on pidanud põgenema sõjakoleduste eest oma kodust," sõnas minister Liina Kersna, kelle sõnul palus Ukraina laste toetamist ka Ukraina haridus- ja teadusminister Serhiy Shkarlet eelmisel nädalal toimunud kohtumisel.

Haridus- ja Teadusministeeriumi hinnangul on oluline mõista, et Ukraina relvakonflikti piirkonnast saabuvate perede hulgas on nii neid, kes tulevad Eestisse vaid sõjategevuse ajaks ja soovivad esimesel võimalusel pöörduda tagasi kodumaale, kui ka neid peresid, kes plaanivad Eestisse jääda pikemaks perioodiks. Ukrainast saabuvate laste ja noorte haridustee jätkamine on seega võimalik lähiaja ja pika plaani alusel. „Lähiaja plaani puhul ei ole selget ootust, et õpilane jätkab püsivalt õpinguid Eestis, kuid selleks luuakse eeldused. Pika plaani eesmärk on lõimida laps tavaõppesse, aidata lapsel kohaneda Eesti koolikultuuriga ja õppida eesti keelt,“ ütles minister Kersna.

Minister Liina Kersna kinnitas, et ministeerium kaardistab hetkel koos kohaliku Ukraina kogukonna ja Töötukassaga Ukrainast saabunud õpetajaid, et nad saaksid asuda võimalikult kiiresti tööle Ukraina laste toetamisel.

Kõikidele Ukrainast tulevatele koolikohustusega lastele tagatakse koolikoht üldjuhul eesti õppekeelega koolis, õpilase jaoks koostab kool individuaalse õppeplaani. Pärast põhihariduse omandamist on võimalik valida õpe gümnaasiumis üldkeskhariduse omandamiseks või siirduda kutsekeskhariduse õppesse ning omandada koos kutsega ka üldkeskharidus.

Keskhariduse omandanud noortel on võimalik jätkata õpinguid kutseõppes või kõrgkoolis. Kui õpilane on alustanud kõrgharidusõpinguid Ukrainas, on võimalik varem õpitu üle kandes jätkata õpingutega mõnes Eesti kõrgkoolis lähedasel õppekaval.

Lisateave Ukrainast Eestisse saabuvate laste hariduse jätkamise kohta on kättesaadav Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel, mida täiendatakse pidevalt.

  • Haridus- ja Teadusministeerium on koostanud juhised kohalikele omavalitsustele ja haridusasutustele, mis käsitlevad sõjapõgenikust lapse vastuvõtmist Eesti lasteaeda või kooli ja sellega seotud õppekorraldust.
  • Kolmapäeval, 9. märtsil algusega kell 14 korraldab Haridus- ja Teadusministeerium infotunni kohalikele omavalitsustele ja haridusasutustele, kus tutvustatakse Ukraina laste ja noorte hariduse teemal valminud juhendit ja vastatakse küsimustele.
  • Kolmapäeval, 9. märtsil alustab Harno korraldusel veebiseminaride sari "Muukeelne laps Eesti haridusasutuses". 9. märtsil kl 15 toimub seminar "Toetav keskkond ja selle loomine" ja 18. märtsil kl 15"Psühholoogiline ja sotsiaalne toetamine". Seminarid jäävad ka järele vaadatavaks Harno YouTube kanalis.
  • Reedel, 11. märtsil algusega kell 14 toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi pressikonverents, kus tutvustatakse tegevuskava Ukrainast saabunud lastele ja noortele haridustee jätkamise võimalustest.

Veel uudiseid samal teemal

01.07.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Ukraina sõjapõgenikele mõeldud Vabaduse Kooli on sisseastumisavalduse esitanud ligi 400 Ukraina noort

Esimese kuu aja jooksul on Vabaduse Kooli õppima asumiseks esitanud avalduse pea 400 Ukraina noort. Juulikuus jätkub avalduste vastuvõtt ning vestlused gümnaasiumiastmesse suunduvate noortega.

30.06.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Pelgulinna riigigümnaasium sai nurgakivi

Täna, 30. juunil sai nurgakivi Tallinnasse Kolde puiesteele loodav Pelgulinna riigigümnaasium, kus hakkab õppima üle tuhande gümnasisti.