Sa oled siin

Tuuliku projekt tõstab Eesti õpilaste keskkonnateadlikkust

13. aprill 2004 - 0:00

Konverentsi avavad Hollandi suursaadik Eestis Joanna M. van Vliet ning Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe.

Projekti raames ilmusid nii eesti -  kui ka venekeelsed ainealased tunnikonspektid, läbiva teema „Keskkond ja säästev areng” annotatsioonide kogumik ja 3.- 4.klassi õpilastele mõeldud „Keskkonnapäevik”.  2003. aastal ilmus „Tuuliku” keskkonnaraamat sotsiaalainete õpetajatele. „Tuuliku” projektis osales 42 eesti ja vene õppekeelega kooli.
 
Eesti põhi- ja keskhariduse riiklikus õppekavas määratleti keskkond läbiva teemana esmakordselt 1996. aastal. 2002. aastal uuendatud Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava  üheks läbivaks teemaks on samuti keskkond ja säästev areng, mille kaudu  teadvustatakse loodus-, sotsiaalse ja kultuurikeskkonna seoseid ning  rõhutatakse säästvat suhtumist elukeskkonda.  Eesmärgiks on kujundada õpilaste pädevust elada pidevalt muutuvas maailmas nii, et ka järgmistel põlvkondadel säiliks võimalus kasutada taastumatuid või aeglaselt taastuvaid loodusvarasid. 
 
Lisainfo:

Ave Lauringson
Teabekorraldusosakond
Haridus- ja Teadusministeerium
Tel: 7 350 153
Gsm: 52 04 700