Sa oled siin

Tuge vajavate õpilaste heaks uuendatakse õppekorraldust

19. juuli 2017 - 12:50


Haridus- ja Teadusministeerium saatis partneritele arvamuse avaldamiseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused, mille eesmärk on senisest paremini toetada hariduslike erivajadusega õpilasi.

Muudatused võimaldavad sõltumata kooli tüübist ja omandivormist pakkuda kõigile haridusliku erivajadusega õpilastele sobivat tuge.

„Kõikidel õpilastel võib õpingute vältel tekkida vajadus saada täiendavat tuge õpetajalt või tugispetsialistilt – see peab olema kohe kättesaadav. Senine diagnoosipõhine süsteem ning eriklasside jaotus ei ole võimaldanud paindlikku ja kaasavat õppekorraldust,“ ütles minister Mailis Reps.  Ministri sõnul on eesmärk läheneda tulevikus igale õpilasele individuaalselt, lähtudes tema toe vajadusest, iseloomust ja mahust.

Õppe korraldamisel lähtutakse õpilase toe vajadusest ja mahust

Esmase toe vajadust hindab ja seda osutab kool. Kui sellest ei piisa ja õpilane vajab tõhustatud või erituge, kaasatakse kooliväliseid haridus-, sotsiaal- ja tervishoiu spetsialiste.

Samuti on plaan eriklasside ja -rühmade moodustamiseks luua paindlikumad võimalused. Fookuses on toe vajadus, iseloom ja maht, mitte õpilaste täituvuse piirmääraga eriklassi liik.

Õppe rahastamisel lähtutakse õpilase toe vajadusest.  Kohalikele omavalitsustele ja eraüldhariduskoolide pidajatele kavandatakse suuremat tuge vajavatele õpilastele senisest mahukamat – enam kui 20 miljonit – haridus- ja tegevuskulude toetust. See hõlmab ka toetust tugiteenustele.

Eelnõu loomisesse on kaasatud kõik peamised huvigrupid ning spetsialistide liidud. Aprillist juunini toimunud eelnõu aruteludel osalesid Eesti Eripedagoogide Liit, Eesti Logopeedide Ühendus, Eesti Koolipsühholoogide Ühendus, Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Lastekaitse Liit, SA Innove, Sotsiaalministeerium, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Tallinna Haridusamet, Rahandusministeerium.

Lisainfo ministeeriumi veebilehel

Teemad: 

Veel uudiseid samal teemal

20.05.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Infovahetuspäev keskendub keeletehnoloogia vahendite ja võimaluste kasutamisele

Haridus- ja Teadusministeerium korraldab homme, 21. mail kell 12-15 Tallinnas Lift99 saalis infovahetuspäeva Eesti keeletehnoloogide ja ettevõtete ning asutuste vahel. Osalema on oodatud kõik, kellel keeletehnoloogia võimaluste vastu huvi või vahendite järele vajadus.

17.05.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Gruusia pealinna rajatakse Eesti kool

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets arutas Tbilisis Gruusia haridus-, teadus-, kultuuri ja spordiministeeriumi aseministri Irina Abuladzega kahe riigi hariduskoostööd, muuhulgas oli juttu ideest asutada Eesti ettevõtjate algatusel Gruusia pealinnas uus kool.