Sa oled siin

Töörühm: eestikeelsele aineõppele üleminekul tuvastati mitmeid puudujääke

18. september 2014 - 15:26

Täna kinnitas haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski kokku kutsutud haridusvaldkonna esindajatest ja spetsialistidest koosnev töörühm gümnaasiumiastmes eestikeelsele aineõppele ülemineku mõju raporti, mis toob välja, et formaalsete näitajate alusel on eesmärk tihti saavutatud, kuid sisuliselt on tugevaid vajakajäämisi.

Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski sõnul ei ole küsimus seaduse formaalses täitmises, vaid noortele korralike aineteadmiste ning väga hea eesti keele oskuse andmises. „Haridusministeerium suhtub tulemustesse väga tõsiselt, töörühma esitatud ettepanekud vajavad põhjalikku analüüsi ja avalikku arutelu,“ rõhutas minister Ossinovski.

Uuringut kokku võttes märkis Kiviõli Vene Kooli direktor Arne Piirimägi, et kõik koolid on täies mahus lõpetanud ülemineku eestikeelsele gümnaasiumiõppele. Küll aga tuvastas töörühm vajakajäämisi eesti keele omandamise ja õpetamise osas, mille parandamiseks tehti ka mitmeid ettepanekuid.

Muuhulgas on ettepanekutes toodud välja, et tuleb pöörata rohkem tähelepanu spetsiaalselt venekeelsetele koolidele mõeldud kvaliteetse õppematerjali olemasolule. Töörühm tegi ka ettepaneku, et koolidevaheline õpetajate vahetus peab olema aktiivsem ning heade praktikate jagamist vähem edukatele koolidele tuleb riigi poolt rohkem toetada.
 

13-liikmeline töörühm kogunes kevadel

Sel aastal lõpetasid gümnaasiumi esimesed noored, kes on kolme aastaga läbinud 60 protsenti õppemahust eesti keeles. Vastavalt valitsuse kokkuleppele analüüsis ministri poolt kokku kutsutud töörühm, kuidas gümnaasiumiastmes läbiviidud reform on mõjutanud õpitulemusi ja üldist õhkkonda koolis.

Töörühm külastas mai ja juuni jooksul 13 gümnaasiumi üle Eesti. Töörühma eesmärk oli analüüsida eestikeelsele aineõppele ülemineku tulemusi ja õpetajakoolituse tulemuslikkust ning välja töötada meetodid ja teha ettepanekud, kuidas jätkata gümnaasiumide osalist üleminekut eestikeelsele õppele.

Töörühma uuringu tulemusi ja edasisi samme tutvustab haridus- ja teadusminister valitsusele lähiajal.

Töörühma kuulusid:
1.       Arne Piirimägi - Kiviõli Vene Kool, direktor
2.       Einar Värä – AS Innove
3.       Heidi Uustalu – Kiviõli I Keskkool, direktor
4.       Igor Kalakauskas - Tallinna Tõnismäe Reaalkool, huvialajuht
5.       Jaak Allik - SDE Fraktsioon, Riigikogu liige
6.       Janar Holm - Haridus- ja Teadusministeerium, kantsler (töörühma juht)
7.       Jelena Poverina – Eesti Rahvusringhääling, ajakirjanik
8.       Larissa Degel - Narva Linnavalitsuse kultuuriosakond, juhataja asetäitja haridusalal
9.       Meelis Kond - Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse direktor
10.   Paul-Eerik Rummo - Reformierakonna fraktsioon, Riigikogu liige
11.   Tatjana Babanskaja - Tartu ülikooli Narva Kolledž, õppekorralduse peaspetsialist
12.   Ulvi Vilumets - Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium, direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal
13.   Vadim Belobrovtsev - SDE Fraktsioon, Tallinna linnavolikogu liige
 

Raport

Lisa 1: PISA 2006-2012 „Eesti ja vene õppekeelega õpilaste tulemuste võrdlus“

Lisa 2: Uuring „Kakskeelne õpe vene õppekeelega koolis“

Lisa 3: „Arvamusi ja hinnanguid riigikeele õppe korraldamise kohta vene õppekeelega koolides“ B. Klaas-Langi esitlus

Lisa 3.1 Memo

Lisa 4: Uuringu „Eestikeelne aineõpe vene õppekeelega koolide gümnaasiumiastmes“ raport

Lisa 5: „SA Innove koolivisiidid 2013“ K. Petersoni esitlus töörühmale

Lisa 6: Eesti keeles õppele üleminek gümnaasiumis                                                                                                                                     

Lisa 7: EHIS andmed õpetajate keeleoskusest

Lisa 8: Õpilaste küsimustikud

Lisa 9: Õpetajate küsimustikud

Lisa 10: Koolijuhtide küsitluse tulemused

 

Teemad: 

Veel uudiseid samal teemal

25.06.2017|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti teadlasi saadab edu maailma suurimas teadusprogrammis Horisont 2020

Eesti teadlaste osalus Euroopa Liidu programmis Horisont 2020 üha suureneb, alates 2014. aastast on Eesti teadusprojektid saanud kokku üle 72,6 miljoni euro.

20.06.2017|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti keele õppe varajase alustamise edu eeldus on koostöö ja lapsevanemate osalus

Eile Tallinna Õismäe Vene Lütseumis toimunud seminaril oli arutluse all „Eesti Integratsiooni Monitooringu 2017“ haridusvaldkonna tulemused, millest nähtus, et emakeelest sõltumata toetab enamik Eesti elanikke eesti keele õppe varasemat algust lasteaias või algkoolis.