Sa oled siin

Tööpõhine koolitus avardab võimalusi kutsehariduses

30. november 2004 - 0:00

Euroopa Liidu Phare programmi toetusel käivitunud õpipoisi koolitus on erinevate sotsiaalsete rühmade koostööl põhinev õppevorm, mis on suunatud neile inimestele, kes soovivad omandada uusi oskusi just läbi praktilise tegevuse. Uudne koolitusmudel on suunatud noorte inimeste töötuse ja õppetööst väljalangevuse vähendamiseks, samuti pakub see uusi võimalusi ühiskonna erivajadustega liikmetele ja erinevatele riskirühmadele. Eesti õpipoisi koolitusmudel on välja töötatud Euroopa Liidu pikaajalise kogemuse põhjal. Mudeli viimiseks vastavusse Eesti hariduse ja tööturu vajadustega on loodud töögrupp, milles osalevad ministeeriumide ning sotsiaalsete partnerite esindajad.

Pilootprojekt on töötanud ligi pool aastat ning jõudnud etappi, kus loodava koolitusmudeli tutvustamiseks ja tööturu osapoolte huvide teadvustamiseks käivitatakse laiapõhjaline diskussioon. Selle algatuseks korraldab õpipoisi pilootprojekti rakendaja, Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, 1.detsembril hotellis Domina Ilmarine seminari, kus projekti eestvedajad ning osalevad pooled tutvustavad projekti käivitamisega seotud tulemusi ning uudse õppevormi kontseptsiooni.

Ürituse ajakava:

09.30-10.00 Sissejuhatus. Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Riho Raave 

10.00-10.30 Õpipoisi kontseptsiooni põhiteesid. Mati Kask

10.30-11.00 Euroopa Liidu kogemus õpipoisikoolituse rakendamisel. Martin Dodd, Iiri ekspert

11.00-11.15 Ettevõtja kogemus: AS Tarkon õpipoisi koolitajana Phare pilootprojektis. Matti Timmermann, AS Tarkon koolitusjuht

11.15-13.15 Arvamused ja ettepanekud:

 

Peeter Kreitzberg - Riigikogu kultuurikomisjon

Piret Lilleväli - Sotsiaalministeerium

Janno Järve - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Tiia Randma - Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Kaja Toomsalu - Ametiühingute Keskliit

Märt Rahamägi - Eesti Puutööliit

Tarmo Lige - Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Toomas Undusk - Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

 

13.15-13.30 Seminari kokkuvõte

Õpipoisi pilootprojektis osalevad seitse kutseõppekeskust ja 25 ettevõtet. Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu Phare 2002 programmi „Õpipoisi koolitusprogrammide võrgustiku arendamine Kirde- ja Lõuna-Eestis ning saarte regioonis” raames. Projekti tegevusi rahastavad Euroopa Liit ning Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Lisainformatsioon:

Tõnis Arvisto

EL Phare programmi juhataja
SA Innove

6 998 051

 

Tiina Samarüütel

SA Innove infojuht

6 998 063