Sa oled siin

Teaduse ühiskondliku mõju tugevdamiseks tuleb suurendada rahastamist ja panustada inimestesse

16. oktoober 2017 - 15:56
Konverents "Tippteaduse mõju ja väärtus ühiskonnas" Foto: Erik Peinar
Konverents "Tippteaduse mõju ja väärtus ühiskonnas" Foto: Erik Peinar

Eesti Euroopa Liidu eesistumise raames Kultuurikatlas toimunud konverentsil “Tippteaduse mõju ja väärtus ühiskonnas” leiti, et teaduse ühiskondliku positsiooni tugevdamiseks tuleb enam panustada inimestesse, kes muutusi ellu viivad ning tagada teadusele stabiilsem ja suurem rahastus riikide ja Euroopa Liidu poolt. Osapooltele anti üle Tallinna Üleskutse (Tallinn Call for Action 2017), mis toob välja nende rolli ja vastutuse, et suurendada teaduse investeeringuid, mõju ja usaldust.

Lisaraha Eesti teadusele
Haridus- ja teadusminister Mailis Reps märkis, et Tallinna üleskutse on sündinud laialdase rahvusvahelise konsultatsiooni tulemusena ning on toeks Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi läbirääkimistel, et suurendada teadusrahastust. „Eesti riik näitab üleskutse valguses head eeskuju,“ sõnas minister Reps ja lisas: „järgmisel aastal suureneb Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse eelarve 13,9 miljoni euro võrra ning avaliku sektori teadusinvesteeringute osakaal peaks prognoosi kohaselt jõudma 0,81 protsendini SKP-st.“ Selle abil suurendatakse teadusasutuste baasfinantseerimist 10 miljoni euro võrra, mis annab teadusasutustele suurema stabiilsuse ja loob võimalusi teadlase karjäärimudeli rakendamiseks. „Baasfinantseerimise ja uurimistoetuste omavaheline suhe tõuseb seniselt tasemelt 30/70 uuele tasemele 40/60, mis on suur samm lähemale valitsuse eesmärgile saavutada nende tasakaal,“ sõnas Reps.

„Konverentsil tõdeti, et Euroopas tuleb senisest rohkem toetada digiaalset arendustegevust. Eesti digitaalse eduloo kindlustamiseks peame ka ise suurendama IKT valdkonna teadusinvesteeringuid“, kinnitas Reps. Uue tegevusena toetatakse alates järgmisest aastast täiendavalt IKT teadus- ja arendustegevust ülikoolides 3 miljoni euroga. IKT-s on väga tugev potentsiaal majanduse kiireks arenguks, kuid selle saavutamiseks tuleb suurendada tippspetsialistide ettevalmistust ning teadus- ja arendustegevust ülikoolides.

Tallinna üleskutse – sõnumid kogu Euroopale
Praegu toimuvate Euroopa Liidu järgmise eelarve perioodi läbirääkimistes annab laia rahvusvahelise konsultatsiooni tulemusena sündinud Tallinna Üleskutse hea aluse teaduse rahastamise suurendamiseks,” sõnas Reps. „Eesti valitsuse otsus teadusinvesteeringuid tõsta näitab Euroopale, et meie sõnad ja teod langevad kokku. Pingutame Euroopa Liidu eesistujana selle nimel, et Tallinna üleskutse sõnumid jõuaksid ka Euroopa Liidu poliitikatesse“, kinnitas Reps.

Üleskutse dokumendis on rõhutatud, et poliitikute ja ettevõtjate ülesanne on tagada vajalikud investeeringud teadusesse ja innovatsiooni. Tallinna Üleskutse toob välja poliitikakujundajate, teadlaste, ettevõtjate ning ajakirjanike rollid ning vastutuse, et teadus oleks ka tegelikult EL poliitikates prioriteediks ning usaldus teaduse suhtes kasvaks.

Ülikoolide ja teadusasutuste vastutus on luua riskijulguse ja loovuse kultuur tipptasemel teaduse tegemiseks, toetada koosloomet, valdkonnaülest koostööd ning julgustada teadlaste mobiilsust ja karjääriarendust. Selleks omakorda tuleb tagada ülikoolide ja teadusasutuste suurem ja stabiilsem rahastus.
Teadlased ise peavad olema aktiivsemad oma ekspertiisi ja teadmiste pakkumises nii poliitikakujundajatele kui ettevõtetele ning tooma julgemalt välja oma uurimuste rakendusvõimalused ja ühiskondliku mõju. Oma töö tulemusi tuleb rohkem ja paremini avalikkusele selgitada, et usaldus teaduse ja teadlaste vastu kasvaks.

Konverentsi ettekanded on järelvaadatavad ja üle antud Tallinna Üleskutse tekst on avaldatud Eesti EL eesistumise veebilehel.

Veel uudiseid samal teemal

30.03.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Neljapäeval algavad iganädalased live-koolitunnid õppimisest ja õpetamisest

Sel nädalal leiab aset esimene Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Haridustehnoloogide Liidu ja Telia koostöös sündiv live-koolitund õppimisest ja õpetamisest. Tund „Kuidas tõhusalt õppida?“ toimub neljapäeval, 2. aprillil kell 11.00.

26.03.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Reps: riiklike hariduspreemiate arv suureneb

Vabariigi Valitsus otsustas, et alates sellest aastast määratakse riiklik hariduspreemia lisaks senistele kategooriatele ka huvihariduse õpetajale ja senise ühe asemel antakse välja kuni kolm haridustöötaja elutööpreemiat.