Sa oled siin

Teaduse elutööpreemia saavad Toomas-Andres Sulling ja Jüri Talvet

11. veebruar 2021 - 11:09
Teaduse elutööpreemia laureaadid Toomas-Andres Sulling ja Jüri Talvet. Fotod: PERH ja TÜ.

Valitsus kinnitas riigi teaduspreemiate tänavused laureaadid, 40 000 euro suurused elutööpreemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest pälvisid Toomas-Andres Sulling ja Jüri Talvet.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna õnnitleb kõiki preemiate saajaid ja tänab neid Eesti teadusse antud panuse eest. „Laureaadid on pühendunud teadlased ja oma alal sihikindlad teerajajad,“ sõnas Kersna.

Toomas-Andres Sulling on Eesti kaasaegse koronaarkirurgia rajaja. Ühena esimestest maailmas opereeris ta süsteemselt raskete infarktieelsete seisundite ja ägeda infarktiga patsiente. Tohutu hüppena tõi ta Eesti meditsiini angiograafia, mis võimaldas kirurgil „näha“ südame pärgarterite sisse ja vähima vahelesegamisega saavutada parim ravitulemus. Kolmekümne aasta pikkuse südamekirurgi ja teadlase kogemuse realiseeris ta aorto-koronaarse šunteerimise näol, mida sai teha töötaval südamel. See tehnika – reielt veeni võtmine, mille abil minnakse mööda pärgarteri ummistunud kohast – võimaldas parandada meie tähtsaimaid veresooni seestpoolt. Tänu tema tööle on päästetud tuhandete inimeste elud.

Jüri Talvet on Eesti väljapaistvamaid humanitaarteadlasi, kelle mitmekülgsel elutööl on suur ühiskondlik mõjukus ja rahvusvaheline haare. Tema fundamentaalne panus Eesti teadusesse on hispanistika rajamine, hispaaniakeelse kirjanduse ja kultuuri uurimise kasvatamine maailmatasemele. Õppejõu, kirjandusteadlase, kultuurikontaktide arendaja ja loovisikuna on ta paljude eesti humanitaarteadlaste, õpetajate, ajakirjanike, toimetajate ja diplomaatide õpetaja. Eri maade kirjanduse seoste analüüsi kaudu eesti kirjandusega on ta võimestanud meie mõttelugu levima üle kogu maailma. Nii tõlkija kui ka eesti kirjanduse tutvustajana on ta aastakümneid olnud Eesti teaduse ja kultuuri suursaadik.

Preemiad parimate teadustööde eest

Eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest antakse välja 20 000 euro suurused aastapreemiad.

Preemiad saavad:

  • Gert Hütsi, Martti Raidal ja Hardi Veermäe täppisteaduste alal tööde tsükli „Mustadest aukudest koosnev tumeaine” eest.
  • Enn Lust ja Alar Jänes keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde tsükli „Operando meetodite arendamine ja rakendamine poorsete Na-ioon patareide elektroodide ning muude poorsete materjalide ja ühikrakkude süvauuringuteks” eest.
  • Maarja Grossberg ja Jüri Krustok tehnikateaduste alal tööde tsükli „Uute 2D ja 3D mitmikpooljuhtide optiline spektroskoopia” eest.
  • Eero Vasar, Mario Plaas, Mari-Anne Philips ja Liina Haring arstiteaduse alal teadustöö „Siirdeuuringud neuropsühhiaatrias: geneetiliselt muundatud katseloomadest skisofreeniaspektri häireteni inimestel” eest.
  • Jonne Kotta geo- ja bioteaduste alal tööde tsükli „Mereelustik kliimamuutuste tõmbetuultes“ eest.
  • Merike Sisask sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Vaimse tervise ja heaolu ning sellega seonduva riskikäitumise (eelkõige suitsiidikäitumise) sotsiaalsed mõjutegurid” eest.
  • Epp Annus humanitaarteaduste alal tööde tsükli „Sotskolonialismi filosoofilis-teoreetilise paradigma väljatöötamine, nõukogude ühiskondade ja kultuuride uuringud” eest.

Tänavuste laureaatide pikemad tutvustused

Varasemate aastate laureaadid

Veel uudiseid samal teemal

10.04.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Aprillis riigieksamite sooritajatel on viimane võimalus panna end kirja koroonatestile

Kõigil aprillis riigieksamite või Cambridge'i inglise keele tasemeeksami sooritajatel on veel võimalus panna end kirja koroonatestile. Testi tegemine on võimalus saada eksamile minnes lisakindlust, et kõik toimub võimalikult turvalises keskkonnas.

Testile registreerumiseks tuleb võtta ühendust oma kooliga. Koolid peavad viimaste testida soovijate nimed edastama hiljemalt esmaspäeva, 12. aprilli hommikul kell 10.

09.04.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Gümnaasiumi pürgijad teevad e-sisseastumistesti

Haridus- ja Noorteameti hallatavas Eksamite Infosüsteemis viiakse 9. aprillil läbi Tallinna seitsme gümnaasiumi e-sisseastumistest. 16. aprillil toimub e- sisseastumistest aga õpilastele, kes kandideerivad Tartu viide gümnaasiumisse ning 18 kooli üle Eesti.