Sa oled siin

Teadus- ja tehnoloogiapaktiga kaasatakse valdkonna arendamisse erinevad osapooled

12. veebruar 2015 - 14:46

Täna sõlmitud teadus- ja tehnoloogiapakti eesmärk on koordineerida ja võimendada erinevate osapoolte tegevusi selle nimel, et noored tahaksid õppida ja hiljem ka töötada teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas. Tegevused viiakse ellu riigi, kohalike omavalitsuste, ettevõtlus-, haridus- ja kolmanda sektori koostöös.

Esmalt luuakse tervikpilt, millised on osapoolte tegevused teaduse ja tehnoloogia vastu huvi äratamiseks, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (edaspidi LTT) oskuste parandamiseks, samuti nende erialade õppimise ja valdkonnas töötamise atraktiivsemaks muutmiseks.

„Üksnes haridussüsteemis tehtavad jõupingutused ei ole küllaldased selleks, et piisavalt suur osa noortest otsustaks loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonnas õppimise kasuks,“ ütles haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski. „Erinevate osapoolte tegevused on vaja panna ühise eesmärgi nimel tõhusamalt ja koordineeritumalt toimima ning selleks ongi algatatud teadus- ja tehnoloogiapakt.“

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo ütles, et Eesti majanduse suurim väljakutse tulevikus on tööjõupuuduse lahendamine ja vähekvalifitseeritud inimeste ümberõpe. „Meil on vaja rohkem insenere, infotehnolooge, aga ka osavate kätega oskustöölisi,“ lisas ta. „Muutused ei toimu kiiresti ja selleks ongi vaja kokku viia õpetatavad, õpetajad ja tööpakkujad, et tulevikus oleks meil vajalike oskustega inimesi.“

LTT erialade vähesele populaarsusele ja väärtustamisele on erinevad osapooled juba varem tähelepanu juhtinud ja olukorra parandamiseks on ka palju tehtud - toetatud AHHAA ja Energiakeskuse rajamist, õppematerjalide arendamist, LTT erialade ja teaduse populariseerimist koolides ja meedias. Senine kogemus näitab, et otsustavate muutuste saavutamiseks on vaja kaasata rohkem uusi partnereid.

Algatajad kutsuvad paktiga liituma

Pakt sõlmiti Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel. Lisaks kahele ministeeriumile on pakti allkirjastajate hulgas Eesti Teadusagentuur, Eesti Inseneride Liit, Viimsi Keskkooli teadmiskeskus „Collegium Eruditionis“ ja Kadrina Keskkool, kes on seni silmapaistvalt panustanud valdkonna edendamisse.

Pakt ja selle tegevuskava on avatud kõigile liitujatele, kes soovivad panustada nii ideede, tegevuste kui ressurssidega. Algatajad kutsuvad paktis osalema avalikku ja kolmandat sektorit, sealhulgas ettevõtluse esindusorganisatsioone, eriala- ja kutseühendusi, kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid, akadeemilisi- ja haridusasutusi ning vabatahtlikke üksikisikuid. Kuna vastavalt teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele on iga ministeerium vastutav oma valdkonna teadus- ja arendustegevuse korraldamise eest, siis oodatakse paktiga liituma kõiki ministeeriume.

Teadus- ja tehnoloogiapakti raames töötatakse välja tegevuskava kolmes põhisuunas: valdkonna populariseerimine ühiskonnas, eeskätt noorte hulgas; valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel; valdkonnas töötamise väärtustamine. Pakti elluviimist hakkab koordineerima Eesti Teadusagentuur.

Pakti allkirjastasid:

Jevgeni Ossinovski, haridus- ja teadusminister
Urve Palo, majandus- ja taristuminister
Andres Koppel, Eesti Teadusagentuur
Arvi Hamburg, Eesti Inseneride Liit                                                       
Peeter Sipelgas, Viimsi Keskkooli teadmiskeskus
Raimo Maasik, Kadrina Keskkool

Teadus- ja tehnoloogipakti terviktekst
 

Teemad: 

Veel uudiseid samal teemal

12.12.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Üliõpilaste teadustööde konkursi parimad on Rebekka Lotman ja Marek Mooste

Täna autasustati Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid. 3600-eurosed peapreemiad pälvisid Rebekka Lotmani ja Marek Mooste doktoritööd.

11.12.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti hariduse edulugu pakub Aasia juhtival haridusmessil elavat huvi

Täna Hongkongis Aasia juhtiva haridusmessi „The Learning and Teaching Expo“ (LTE) avakõnes nimetas kantsler Mart Laidmets oskusi uueks valuutaks, mis aitavad tuleviku väljakutsetele paremini vastu seista ning jõuda ühiskonnana kaugemale.