Sa oled siin

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus läbib põhjaliku uuenduskuuri

1. oktoober 2020 - 7:49

Haridus- ja Teadusministeerium on koos partneritega alustanud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse (TAKS) uuendamist. Seadus vajab korrastamist ja kaasajastamist, kuna see võeti vastu juba üle 20 aasta tagasi ja seda on muudetud rohkem kui 20 korda.

Asekantsler Indrek Reimand märkis, et riigi, teadus- ja arendusasutuste ning teiste osapoolte ootused seadusele on aja jooksul muutunud. „Järjest teravamalt on tunda vajadust siduda teadustegevus ühiskonna ja majanduse arendamisega,“ ütles Reimand. „Olulisel kohal on ka küsimused, kuidas sidustada paremini teadustegevust ja kõrgharidust, et uued teadmised kanduksid õppekavadesse ja kõrgharidusõppe lõpetajad saaksid tugeva, kaasaegsetele teadmistele tugineva hariduse.“ 

Seaduse uuendamisse on kaasatud teadus- ja arendusasutused, ülikoolid, Eesti Teaduste Akadeemia, Rektorite Nõukogu, Eesti Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu, Eesti Teadusagentuur jt valdkondlikud kompetentsikeskused, tööandjate esindusorganisatsioonid, Riigikantselei jt ministeeriumid.

Seaduse kaasajastamisega alustati tänavu kevadel, kui ministeerium kogus partneritelt ettepanekuid teemade kohta, mis vajavad arutamist. Partnerid esitasid kokku ligi kakssada muudatusettepanekut.

Kõige enam sooviti, et seaduse kaasajastamisel sätestataks selgemalt teadus- ja arendussüsteemi osapoolte rollid ja vastutus ning täpsustataks rahastamise põhimõtteid. Ettepanekuid tehti ka teistel teemadel, näiteks kujundada ühtne riiklik teaduseetika ja hea teadustava süsteem, sätestada järeldoktorite staatus ja teadlase karjäärimudeli alused jpm.

Seaduse kaasajastamise käigus arvestatakse uue teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni ja ettevõtluse strateegia (TAIE) 2035 eelnõuga. Näiteks näeb TAIE eelnõu ette, et stabiilse rahastamisallikana kujundatakse välja avalik-õiguslike ning riigi teadus- ja arendusasutuste tegevustoetus; teadusasutused ja kõrgkoolid töötavad välja ja juurutavad paindlikud arenguteed ja stabiilsust pakkuva akadeemilise karjäärimudeli; laiendatakse teadustaristu ühiskasutust; tihendatakse koostööd teadusasutuste, ülikoolide ja ettevõtete vahel jpm. 

TAKSi kaasajastamise juhtrühm koguneb täna, 1. oktoobril. Juhtrühmas räägitakse läbi seaduse muutmise eesmärgid ning osapoolte vastutus- ja tegevusvaldkonnad. Lisaks juhtrühmale toimub töö edaspidi kuues temaatilises töörühmas.

Töörühmade arutelude järel koostatakse seaduse väljatöötamiskavatsus. Seaduse kaasajastamine kestab vähemalt 2-2,5 aastat. Uuendatud seaduse jõustumiseks on esialgu kavandatud 2023. aasta algus.

Veel uudiseid samal teemal

26.10.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeeriumi kriisitoetus andis pea 130 000 lapsele ja noorele võimaluse osaleda huvitegevustes

Haridus- ja Teadusministeerium eraldas erakorraliselt kriisitoetusmeetmena erahuvihariduse ja –tegevuse pakkujatele üle 5,7 miljoni euro. Tänu sellele said arendavatest võimalustest osa 128 325 last ja noort.

26.10.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Meediapädevuse nädal pakub tuge infomüras orienteerumisel

Täna algab üle-eestiline meediapädevuse nädal, mille eesmärk on juhtida tähelepanu info ülekülluses tekkivatele probleemidele ja aidata lahenduste leidmisel.