Sa oled siin

Tänasest muutus Haridus- ja Teadusministeeriumi struktuur

1. september 2021 - 16:41

Täna, 1. septembril jõustus Haridus- ja Teadusministeeriumi uus põhimäärus, mille järgi väheneb ministeeriumi juhtimistasandite arv ning senise nelja valdkonna asemel jaotuvad ministeeriumi põhitegevused kolme valdkonna vahel.

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul oli muutus vajalik, et kujundada ministeeriumis uus töökultuur, mille keskmeks on hariduselu kõik osapooled. „Eesmärk on lühendada ka juhtimisahelat ning piirata ebavajalikku bürokraatiat,“ selgitas minister. “Soovime, et ministeerium juhtimine oleks koostöine, tõhus ja läbipaistev”.

Uue põhimääruse järgi jaotuvad ministeeriumi tegevused üldharidus- ja noortepoliitika valdkonna ning teadus-, innovatsiooni-, kõrg- ja kutsehariduspoliitika valdkonna vahel. Mõlema sisuvaldkonna tegevusi hakkab toetama haldusvaldkond. Kantsleri vastutusvaldkonnaks saavad lisaks keelepoliitika, strateegiline planeerimine ja kommunikatsioon, õiguspoliitika ja personaliteemad.

Ministeeriumi kantsleri Kristi Vinter-Nemvaltsi sõnul kujundatakse osakondade ülesanded senise killustatud jaotuse asemel sisuvaldkondade järgi, pidades silmas sihtgrupi suurust ja sihtgrupile suunatud tegevusi. “Liidame omavahel lähedalt seotud sisuosakonnad, et otsustusprotsessid muutuksid ühtlasemaks, koostöisemaks ja kiiremaks,” selgitas kantsler.

Senise 19 osakonna asemel tekib 12 osakonda. Asejuhatajate ja büroojuhtide ametikohad kaovad ja nende asemel hakkavad osakondades osakonnajuhatajate kõrval konkreetsete teemade eest vastutama valdkonnajuhid.

Kuna kolmest asekantslerist kahe vastutusvaldkond muutub oluliselt, siis on kantsleri sõnul kavas nendele ametikohtadele kuulutada lähiajal välja konkursid – täita on vaja üldharidus- ja noortepoliitika valdkonna asekantsleri ametikoht ning teadus-, innovatsiooni-, kõrg- ja kutsehariduspoliitika valdkonna asekantsleri ametikoht. Haldusvaldkonna asekantsler Pärt-Eo Rannap jätkab oma ametis.

Kantsler Kristi Vinter-Nemvaltsi sõnul on struktuurimuutuse tõttu koondatud viis inimest, kaks valisid pakkumiste asemel uued väljakutsed ning kolm lahkub omal soovil. Paljudel muutub ametikoha nimetus ja vähemal või rohkemal määral ka töö sisu. “Struktuuri muutmise eesmärk on eelkõige korrastada ministeeriumi sisutegevusi, muutuda sisemiselt koostöisemaks ning olla parem ja avatum koostööpartner oma sihtrühmade jaoks,” selgitas kantsler. “Küll on mitmed ministeeriumi head töötajad otsustanud ise ministeeriumist lahkuda ning uutel ametikohtadel alustada.”

Valitsus kiitis Haridus- ja Teadusministeeriumi uue, organisatsiooni struktuuri muutva põhimääruse heaks 12. augustil 2021.

Struktuuri joonis

Veel uudiseid samal teemal

23.09.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Liina Kersna: töötame selle nimel, et õpetajate keskmine palk oleks konkurentsivõimeline

Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad eesotsas minister Liina Kersnaga kohtusid eile Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) ning Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) esindajatega. Jätkusid õpetajate 2022. aasta töötasu alammäärade konsultatsioonid.

22.09.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Uus projekt aitab lõimida noorsootööd, huviharidust ja huvitegevust üld- ja kutseharidusega

Täna algab kahe-aastane projekt, mille käigus luuakse raamistik noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse tihedamaks lõimimiseks üld- ja kutseharidusega. Ettevõtmise eesmärk on muuta haridussüsteem paindlikumaks ja õpilasekesksemaks.