Sa oled siin

Täna EL hariduse-, noorte- ja kuultuuriministrite nõukogu istungil!

28. mai 2004 - 0:00

Päevakorral on otsuse eelnõu ühtse kvalifikatsioonide läbipaistvuse raamistiku loomiseks, et lihtsustada ja soodustada isikute vaba liikumist EL-s. Otsuse eelnõu eesmärgiks on koondada üksikud inimese õpinguid ja kogemusi tõendavad dokumendid ühte EUROPASSi nimelisse koonddokumenti. EUROPASS sisaldab näiteks CV-d, kõrg- ja kutseharidusdiplomeid ning keeletunnistust ning on abiks tööandjatele ja haridusasutustele EL kodaniku kvalifikatsiooni hindamisel. EUROPASS soovitakse kasutusele võtta 2005.aastal, selle kasutamisega on Euroopas nii töö otsijal kui ka tööandjal võimalik saada väga hea ja teistega lihtsalt
võrreldav ülevaade kodaniku haridusest, kogemustest, keeleoskusest

Ministrid kiidavad heaks ka järeldused mitteformaalse ja informaalse hariduse tunnustamise kohta. Dokumendi eelnõu määratleb mitte-formaalse ja informaalse õppimise tunnustamise eesmärgid ning selle kaudu väärtustatakse neid kogumusi ja oskusi, mida õpitakse väljaspool koolimaja. Näiteks noorte puhul tegevus
noorteühenduses.


Istungil võetakse vastu läbi elu kestva nõustamise resolutsioon, nõukogu järeldused kutsehariduse kvaliteedi kindlustamise ja arendamise teemal, noorte ning rassismi ja tolerantsuse teemaline deklaratsioon ning resolutsioon noorte sotsiaalsest kaasatusest. Ministrid arutelvad ka Euroopa Liidu haridus- ja noorteprogrammide tuleviku teemal.


Lisainformatsioon:

Helina Vallaste
EL sekretariaadi juhataja
7 350 162

Liina-Jaanika Seisler
7  350 155, 52 12 061