Sa oled siin

Tallinnas toimub rahvusvaheline naisteadlaste konverents

6. september 2004 - 0:00

Konverentsi raames tuleb esmakordselt Eestisse Euroopa Komisjoni teadusvolinik Philippe Busquin ning veel teisi Euroopa Komisjoni Teaduse peadirektoraadi esindajaid. Konverentsi juhib Riigikogu esimees akadeemik Ene Ergma ning konverentsi avab Eesti peaminister Juhan Parts. Konverentsi lõpetavas diskussioonis teadusvolinik Philippe Busquini ja Ene Ergmaga osaleb ka haridus- ja teadusminister Toivo Maimets. Konverentsist külaliste seas on teadlasi 42 riigist ning kokku on osalejaid ca 300 inimest. Busquin osaleb ühtlasi ka 9. septembril Tallinnas toimuval Tervishoiufoorumil.

Konverents on korraldatud jaanuaris 2004 Euroopa Komisjonile üle antud aruande tulemuste tutvustamiseks ja levitamiseks. Aruande “Waste of Talents: Turning Private Struggles into a Public Issue. Women and Science in the Enwise Countries” tellis Euroopa Komisjoni Teaduse peadirektoraat, et hinnata naisteadlaste seisundit ja töötingimusi Kesk- ja Ida-Euroopa ning Balti riikides.

Aruandes käsitletakse teiste riikide kõrval ka Eestit ning selle koostanud ekspertrühma tööd juhtis Riigikogu esimees akadeemik Ene Ergma. Ekspertrühma liikmeteks olid mitmesuguste teadusharude tunnustatud teadlased, kes esindasid teaduste akadeemiaid, ülikoole, uurimisinstituute ning juhtivasutusi ja ettevõtteid.

Aruanne uurib naisteadlaste olukorda Enwise (Enlarge Women In Science to East - Naiste teadustegevuse laiendamine ida suunas) riikides, milleks on Bulgaaria, Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik ja Ungari. Esitatakse ülevaade naisteadlaste olukorrast nii ajaloolises kui tänapäevases plaanis. Aruandes antakse soovitusi asjaomastele organitele: Euroopa Komisjonile, Euroopa Parlamendile, Enwise riikidele, samuti praegustele EL liikmesriikidele ning organisatsioonidele, mis pakuvad teadlastele väljaõpet ja tööd või tegelevad teadustöö rahastamisega.

Aruandes leidub huvitavaid andmeid naisteadlaste igapäevase töö kohta Enwise riikides. Naisi on siiani vähe teaduste akadeemiate ja ülikoolide juhtivatel ametikohtadel. Naised moodustavad enamiku (54%) õppejõududest, kuid nad on koondunud madalamatele akadeemilistele positsioonidele. Lisaks jõuavad mehed, kuigi neid on ülikoolides umbes sama palju kui teadustöö alal, tunnustatud akadeemiliste ametiteni kolm korda suurema tõenäosusega kui naised.

Aruandest on ka näha, et isegi neis riikides, kus mees- ja naisteadlaste hulk on tasakaalus, on sugupooled teadus- ja arendustegevuse eri sektorites ja teadusharudes väga erinevalt esindatud: naised on välja tõrjutud konkurentsivõimelistest ja kulukatest teadus- ja arendustegevuse valdkondadest ning surutud odavamatesse, küsitava tulevikuga valdkondadesse, nagu moodustaksid nad mingi ‘tagavararessursi’.

On vaja jõuda kokkuleppele edasiste meetmete osas naiste tähtsuse tõstmiseks Enwise riikide teaduses, kuid tuleb ka märkida, et kui Enwise riikide naisteadlased soovivad omandada väärilist kohta Euroopa riikide ühises teaduspiirkonnas, peavad nad ka ise oma positsiooni eest seisma.

Konverentsi kohta saab lähemat infot veebilihelt http://www.archimedes.ee/enwise. Konverentsi interneti videoülekannet saab jälgida aadressilt http://www.eenet.ee/video/ 

Lisainformatsioon:
Reesi Lepa
teadustalituse peaekspert
Haridus- ja Teadusministeerium
50 44 190
reesi.lepa@hm.ee

Tiia Raudma
EL sekretariaadi nõunik
Haridus- ja Teadusministeerium
tiia.raudma@hm.ee
56 499 163

Tarmu Kurm
juhataja
teabekorralduse osakond
Haridus- ja Teadusministeerium
7350 154