Sa oled siin

Täiskasvanud Õppija Nädal avatakse tunnustusega parimatele

11. oktoober 2004 - 0:00

Nädala eesmärgiks on õppimise väärtustamine, õppijate ja koolitajate tunnustamine, õppimisvõimaluste tutvustamine ning õppes osalevate inimeste hulga suurendamine.  
 
Esmaspäevast reedeni väljub kell 06.53 Raplast Tallinnasse Õpivagun, kus erinevad esinejad räägivad kiirlugemisest, mälutreeningust, nähtamatust juhtimisest, sellest kuidas inimene saab ennast tööle õppida ning täiend- ja kaugõppe võimalustest Hageni Ülikoolis. Õpivagunis sõitmiseks peab lunastama tavalise rongipileti.

Traditsiooniks kujunenud täiskasvanuhariduse foorum teemal „Haridus ja regionaalne konkurentsivõime” toimub 15. oktoobril Põltsamaa Kodu- ja Põllumajanduskoolis. Foorumil arutletakse hariduse ja regionaalse arengu seoste üle, räägitakse haridusasutuste, kohaliku omavalitsuse ja tööandjate koostööst, mis on piirkonna arengu eelduseks.
 
Lisaks foorumile toimuvad veel mitmed üleriigilised üritused:
12. oktoobril Socrates Eesti Büroo ja Andras koostööüritus „Rahvusvahelise koostöö võimalused ja kogemused täiskasvanuhariduses” Tallinnas Õpetajate majas. 
13. oktoobril Eesti Andragoogide Liidu seminar: „Andragoogilised väärtused kaasaja täiskasvanuhariduses” Tallinnas Infotehnoloogia Kolledžis. 
14. oktoobril  Üle-eestiline e-õppepäev www.e-uni.ee/e-oppija ja ümarlaud: „Täiskasvanute gümnaasiumide koht elukestvas õppes” Võrumaa Kutsehariduskeskuses. 
 
Kuna nädala eesmärgiks on haarata võimalikult paljusid inimesi, siis toimuvad üritused ka kõigis teistes Eestimaa paikades väljaspool tõmbekeskusi. Selleks on moodustatud TÕNi tugirühm, mille liikmed koordineerivad üritusi maakonna tasandil.

Infot piirkondlike ja üle-eestiliste ürituste kohta ning Õpivaguni esinejate ja kava kohta saab aadressilt www.andras.ee.
 
TÕNi põhitegevused on õppimisvõimalustest teavitamine ja nõustamine, eesmärgiga jõuda nii paljude inimesteni kui võimalik; koolituse pakkujate, hariduspoliitika kujundajate, ministeeriumide, omavalitsuste, tööandjate ja sotsiaalsete partnerite esindajate koostöö ürituste korraldamine; õppijate, koolitajate, organisatsioonide ja omavalitsuste tunnustamine elukestva õppe väärtustamiseks nii indiviidi kui ühiskonna tasandil.
 
Üritust korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon (ETKA) Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
 
 
Täiendav info:
Sirje Plaks, TÕN koordinaator
6 211 671, 511 1794
sirje@andras.ee

Inge Kiviselg, peaekspert
Täiskasvanuhariduse talitus
Haridus- ja Teadusministeerium
7350 247, 556 14 752
Inge.kiviselg@hm.ee
 

 
Age Rosenberg, ekspert
Teabekorralduse osakond
7350 153, 52 83 153, age.rosenberg@hm.ee