Sa oled siin

Suur üleriigiline hariduskonverents Tartus

13. september 2004 - 0:00

Konverentsi avab Eesti Vabariigi President Arnold Rüütel.
Konverentsile „21, sajandi haridus” on kutsutud töörühmade liikmed, eksperdid, partnerorganisatsioonide esindajad, omavalitsuste haridustöötajad, maavanemad, endised haridusministrid jpt.

„21 sajandi hariduse” programmi raames kogunes üle kümne töörühma kuhu kuulus ligi 300 haridusega seotud inimest üle Eesti. Töörühmade ülesandeks oli teha ettepanekuid hariduse sisu, koolikorralduse ja rahastamise kaasajastamise osas. Vahekokkuvõttega töö tulemustest saab tutvuda Haridus - ja Teadusministeeriumi kodulehel www.hm.ee.

NB! Ajakirjanikel, kes soovivad sündmust kajastada, palume eelnevalt registreeruda telefonil 7 350 155 või aadressil liina.seisler@hm.ee

 

Lugupidamisega,
Liina-Jaanika Seisler
teabekorralduse osakond
7 350 155, 52 12 061

 

Taust:

21. sajandi hariduse programmi üldeesmärgiks on luua kõikidele õpilastele võimalused kvaliteetse hariduse omandamiseks sõltumata õpilase elukohast või sotsiaalsest taustast.

See tähendab:

·       õppe kvaliteeti - häid õpetajaid, õppekavu, kaasaegset õppekeskkonda, mõõdikuid nende hindamiseks;

·       hariduse kättesaadavust - koolivõrku, koolitransporti, iga õppija individuaalsuse arvessevõtmist nii õppekorralduses kui ka  õppe sisus, tugisüsteeme;

·       ressursside selget ja efektiivset kasutamist - seda tagavat koolide rahastamisskeemi;

·       eri osapoolte otsustus- ja vastutusõiguse selgust ja otstarbekat jaotust - suuremat otsustusõigust koolijuhile, lapsevanemate ja õppurite suuremat osalust haridusküsimuste üle otsustamisel