Sa oled siin

Soovitused haridusasutustele seoses COVID-19 levikuga

11. märts 2020 - 16:12

Teemad:

 • Välisreiside korraldamisest ja väliskülaliste vastuvõtmisest
 • Haridusasutuse tegevus kinnitatud COVID-19 juhtumi korral
 • Õppetöö paindlik korraldamine
   
Välisreiside korraldamisest ja väliskülaliste vastuvõtmisest
 • Seoses koroonaviiruse levikuga maailmas soovitame  välislähetused ja rahvusvahelised üritused edasi lükata. Kuni asjaolude muutumiseni soovitame piirata väliskülaliste ja delegatsioonide vastuvõtmist, et vältida koroonaviiruse võimalikku levimist Eestis.
 • Samuti tuletame meelde, et kui olete hiljuti saabunud riskipiirkonnast, tuleb 14 päevaks jääda koju ning jälgida enda ja oma pereliikmete tervist. COVID-19 sümptomite tekkimisel tuleb kutsuda kiirabi. Riskipiirkondade loetelu leiab   https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
 • Kui olete reisinud mujal välismaal, tasub samuti teavitada vahetut juhti ja jälgida oma tervist.
Haridusasutuse tegevus kinnitatud COVID-19 juhu korral

Iga kinnitatud COVID-19 juhtumi puhul haridusasutuses hindavad olukorda Terviseamet koostöös haridusasutuse juhi, koolipidaja ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga, edasised sammud sõltuvad konkreetse juhtumi asjaoludest. Haridusasutus peab olema valmis vajadusel saatma personali ja õpilased koju ning korraldama õppetöö vähemalt kaheks nädalaks distantsõppe vormis.

Soovitame kõigil haridusasutustel üle vaadata kriisiplaanid ja vajadusel neid täiendada. Näiteks tuleb kontrollida sidevahendite korrasolekut, kontaktandmete õigsust ja uuesti kokku leppida teavitusmudel koos vastutajatega.

Konkreetsed tegevused

Juhul kui osutub vajalikuks terve kooli tegevuse ümber korraldamine ja õpilaste ning personali koju saatmine, tuleb silmas pidada, et erinevalt tavapärasest evakuatsioonist ei ole oluline hoonest väljumise kiirus, vaid selle läbimõeldud korraldus. Hoones viibimisega seotud oht ei ole ajas kasvav, kui suudetakse vältida füüsilist kontakti võimaliku nakkusohuga.

 • Paigaldage kõigile hoone sissepääsudele silt „Hoones on nakkusoht, mitte siseneda!“ koos kontaktandmetega: e-postiaadress ja / või telefon, kust saab lisainfot asutuse tegevuse peatamise kohta.
 • Korraldage sissepääsude füüsiline kontroll, et uued inimesed (töötajad, õpilased, tarnijad jt) ei pääseks hoonesse..
 • Pange paika hoonest lahkumise korraldus:

a) organiseerige õpilaste väljasuunamine rühmade kaupa, näiteks alates noorematest õpilastest;

b) kasutage selleks võimalikult lühikest liikumistrajektoori;

c) vältige seinte, käsipuude ja ukselinkide katsumist;

d) pakkuge lisatuge inimestele, kes võivad vajada abi või ei suuda iseseisvalt liikuda.

 • Pärast hoonest lahkumist kontrollib hoone evakuatsiooni eest vastutaja üle kõik ruumid, sulgeb hoone aknad ja uksed ning annab hoone üle selle haldamise eest vastutajale.
 • Hoonesse jäetud/jäänud isiklikele esemetele või töövahenditele ligipääsu vajalikkust hindab asutuse juht, lähtudes nakkusohu suurusest Terviseameti hinnangule tuginedes.
 • Hoone siseruumide desinfitseerimise ulatust enne ruumide kasutusele võtmist hinnatakse Terviseameti suuniste alusel.
 •  Töökorralduse distantsõppe ajal määrab asutuse juht. Vastavasisuline info edastatakse sellest kõigile lastevanematele elektrooniliste sidevahendite kaudu.
 • Distantsõppe korraldamisel tekkivate küsimustega saab pöörduda ministeeriumi spetsialistide poole aadressilt info@hm.ee
Õppetöö paindlik korraldamine

Õppetöö korraldamisel distantsõppena soovitame lähtuda koolis keskselt kokku lepitud alustest. Kuna ootamatu õppetöö korralduse muutus võib tekitada segadust kõigis osapooltes, on oluline anda selgelt ja üheselt mõistetavat infot ning koolipoolne kontakt, kust lapsevanem lisainfot saab.

Vajalikud tegevused:

 • Teavitage esimesel võimalusel lapsevanemaid, kuidas õppetöö kooli kinnioleku ajal korraldatakse.
 • Leppige kokku infokanal, kust leiab õpiülesanded ja jooksva info.
 • Koos õpiülesandega andke info, kuidas ja millal saab õpilane vajadusel õpetajalt abi ja selgitusi küsida.
 • Arvestage õpiülesande sooritamise võimaliku ajaga, et vältida nii õpilaste ala- kui ka ülekoormust.
 • Leppige kokku, kuidas, millal ja millises vormis toimub õpiülesande esitamine, tagasisidestamine ja hindamine.
 • Arvestage õppetöö planeerimisel sellega, et kõigil õpilastel ei tarvitse olla ligipääsu vajalikule tarkvarale või digiseadmetele ning koolisiseselt on vaja kokku leppida, millised on sel juhul võimalikud lahendused. Pidage silmas HEV õpilaste eripärasid.

E-õppe võimalused:

Õppetöö paindlikul korraldamisel on abiks digitaalseid õppematerjalid või -vahendid, mida saab valida vastavalt vajadusele ja võimalustele. Õppematerjalid võivad olla paberkandjal, kuid õpiülesande sooritamise ning tagasisidestamise koht mõnes digitaalses keskkonnas nt. Stuudium, e-Kool, padlet, Google Docs vms.

 • HITSA veebilehelt leiab abistava materjali e-õppe korraldamisel tekkivate küsimuste lahendamiseks.  
 • 10. märtsil toimus HITSA veebiseminar koduõppe korraldamisest tehnoloogia abil, järelvaadatav siit, seminari esitluse leiab siit.
 • Õpetajate toetamiseks on loodud avalik Facebooki grupp „Koduõpe tehnoloogia abil“ kust kõik õpetajad on oodatud vajadusel haridustehnoloogidelt nõu küsima.

Võimalikud e-õppe ressursid:

 • E-koolikott [https://e-koolikott.ee/] on õppematerjalide varamu, kus õppevara on kättesaadav kõikidele õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele. Gümnaasiumi kohustuslikud ja valikkursused on tasuta kaetud õppematerjalidega sotsiaal-, kunstide-, matemaatika- ja loodusvaldkonnas. Lisaks leiab E-koolikotist põhikoolis kasutatavad digiõppevara komplektid loodusvaldkonnas, tehnoloogias, kirjanduses, võõrkeeltes, ajaloos, inimeseõpetuses jne.
  Täiendav info ja juhised: Kairi Valk, kairi.valk@innove.ee,  7350 695.
 • Opiq [https://www.opiq.ee/] platvormil on tasuta kättesaadavad põhikooli õppeainete digiõpikud ja ülesannete kogud. Kontode loomist õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele korraldab kool.
  Täiendav info ja juhised: info@starcloud.ee,  52 237 793
 • Foxcademy [https://www.foxcademy.com/] platvormil on tasuta kättesaadavad põhikooli õppematerjalid matemaatikas, keemias ja füüsikas. Kontode loomist õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele korraldab kool.
  Täiendav info ja juhised: info@foxcademy.com, 56 478 884
Teemad: 

Veel uudiseid samal teemal

27.10.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Liina Kersna tutvustas riigikogus doktoriõppe reformi eelnõu

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna tutvustas riigikogus õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning kõrgharidusseaduse muutmise eelnõu, millega luuakse raamistik doktoriõppe reformile. Täna toimus riigikogus eelnõu esimene lugemine.

27.10.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Peale koolivaheaega hakatakse nakatunute kiireks avastamiseks koolides läbi viima kiirtestimist

Haridus- ja Teadusministeeriumi eesmärk on hoida koolid viiruse levikut ennetavaid meetmeid kasutades võimalikult turvaliselt avatuna ja pakkuda õpilastele kontaktõpet, et tagada kvaliteetne haridus ning pöörata tähelepanu laste vaimsele tervisele.